סלקום: עמידה ביעדים תזכה את ניר שטרן בכ-1.5 מיליון שקל

מדיניות התגמול של סלקום תעלה לאישור באסיפת בעלי מניות ב-12 בספטמבר ■ הבונוס יהווה 25%-45% מתגמול המנכ"ל ו-20%-40% משל יתר הבכירים

מנכ"ל סלקום, ניר שטרן, יהיה זכאי לבונוס שנתי בגובה של עד 15 משכורות חודשיות בכפוף לעמידה ביעדים - כך עולה ממדיניות התגמול שניסחה חברת הסלולר. עלות שכרו הכוללת של שטרן אשתקד עמדה על 3.4 מיליון שקל (מתוך זה, השכר החודשי ברוטו 120 אלף שקל ובונוס של 1.35 מיליון שקל.) .

סלקום זימנה אסיפת בעלי מניות ל-12 בספטמבר, הדקה ה-90 מבחינת מועד היישום שנקבע לתיקון 20 (חוק שכר הבכירים). התיקון קבע שמדיניות התגמול של כל החברות הציבוריות צריכה לקבל אתך אישור האסיפה הכללית עד ספטמבר הקרוב.

לפי מדיניות התגמול של סלקום, שכר הבסיס יהווה 30%-50% מסך תגמול המנכ"ל ו-40%-60% מהתגמולים של שאר הבכירים. הבונוס יהווה 25%-45% מתגמול המנכ"ל ו-20%-40% משל הבכירים האחרים, ותגמול מבוסס מניות יהווה 25%-45% אצל המנכ"ל ו-20%-40% מתגמול יתר הבכירים.

לפי המדיניות, נקבע רף שמתחתיו המנכ"ל ובכירי החברה לא יהיו זכאים לבונוס - עמידה בפחות מ-75% מהיעדים שנקבעו. עמידה ב-100% מהיעדים תזכה את המנכ"ל בבונוס בגובה של 10 משכורות חודשיות, אשר עשוי לגבוה בעמידה ביותר מ-100% מהיעדים. בקרב הבכירים האחרים בחברה, עמידה ב-100% מהיעדים תזכה בבונוס של חמש-שבע משכורות חודשיות.

היעדים לצורך קביעת הבונוס כוללים יעדי חברה: EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות), רווח נקי, תזרים מזומנים חופשי, שביעות רצון של הלקוחות ועוד - כל אלה יהוו 30%-50% מהציון הכללי של הבכירים ו-80% משל המנכ"ל. הבכירים האחרים יימדדו גם על בסיס יעדים שקשורים לתפקוד החטיבות שהם מנהלים (30%-50% מהציון). עוד 20% מהציון של הבכירים ושל המנכ"ל יהווה שיקול הדעת של הדירקטוריון.

סלקום מציינת כי התקרה לתשלום המענקים לכל הבכירים לא תעלה על 2% מה-EBITDA השנתי. בהקשר זה נציין שבמתחרה פרטנר, שפרסמה מדיניות תגמול כבר לפני מספר שבועות, דובר על תקרה של 10% מה-EBITDA (ובבזק - 1%).

התנגדות למדיניות המוצעת בפרטנר

אגב, פרטנר נאלצה לדחות את הדיון במדיניות התגמול באסיפה שקיימה, על רקע המלצתה של חברת הייעוץ אנטרופי לגופים המוסדיים התנגד למדיניות המוצעת. אחת מההסתייגויות של אנטרופי הייתה קביעת EBITDA כתקרה לבונוס, משום שהוא לא כולל את ההשקעות הנדרשות ברכוש.

כמו כן, באנטרופי צופים בעייתיות, כאשר עלול להיווצר מצב שבו למרות שה-EBITDA חיובי, נרשם הפסד נקי, ועל אף זאת יינתן בונוס. כאמור, גם בסלקום התקרה מבוססת על ה-EBITDA.

התנגדות אחרת של אנטרופי למדיניות של פרטנר נובעת מההסתייגות מהענקת תגמול הוני לדח"צים - דבר שלא יתבצע לפי המדיניות של סלקום.

סלקום, מקבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר, נסחרת בניו-יורק ובתל-אביב בשווי של 3.9 מיליארד שקל.

תקשורת
 תקשורת

צרו איתנו קשר *5988