ייצוגית נגד טיב טעם: אינה מחשיבה את שעות העבודה בשבת

התובעת: ‎‎‏"עסקינן ברשת שאינה בוחלת בכל דרך, נלוזה ככל שתהיה, על מנת ליטול מהעובדים את זכויותיהם, ככל הנראה מתוך ידיעה כי מרביתם אינם מודעים להן"

לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב הוגשה בסוף השבוע תביעה ובקשה לאישורה כייצוגית נגד טיב טעם, בטענה להפרה מתמשכת של תנאי ההעסקה והשכר של עובדי החברה, הנמנים בדרך-כלל עם השכבות המוחלשות של האוכלוסייה, תוך זלזול בוטה ומחפיר לכאורה בהוראות החוק, במטרה להתעשר שלא כדין על גבם.‏

התובעת, עובדת בסניף טיב טעם בראשון-לציון, טוענת כי שורת ההפרות של זכויות העובדים מצד טיב טעם הינה ארוכה ונוגעת לתחומים רבים - החל מאופן חישוב השכר הקובע לצורך ביצוע הפרשות פנסיוניות, אופן חישוב ימי החופשה, הפרת חוק שעות עבודה ומנוחה, חישוב ותק, הבראה, חישוב שגוי של היקף משרה, אי-תשלום עבור עבודה בשעות נוספות החל מהשעה השמינית בעבודת לילה ועוד.

‏לטענת התובעת, באמצעות עורכי הדין רם אפרתי ופלורי ניסן, טיב טעם מעסיקה באופן קבוע עובדים בימי שבת, אולם בבואה לחשב את היקף משרתם לצורך מתן זכויות שונות, המוקנות לעובדים מכוח החוק או צו ההרחבה (הקובע את זכויות העובדים בתחום רשתות המזון), אין היא מחשבת את שעות העבודה בשבת.

כך, נטען, יוצא שטיב טעם מפחיתה את השכר הקובע לצורך הפרשות סוציאליות, ולצורך חישוב ימי החופשה והמחלה המגיעים לעובד, וכן בחישוב תשלום דמי ההבראה - שכולם מחושבים כאילו העובד הועסק כביכול במשרה חלקית בלבד.

‏בתביעה נטען כי עצם חישוב מוטעה זה מוביל לתוצאה בלתי מתקבלת על הדעת, לפיה העובדת מועסקת כביכול במשרה חלקית של 81% בלבד - בעוד שבפועל, בחודש מסוים, היא עבדה 223 שעות ב-25 ימי עבודה, שהתפרסו על פני 6 ימים בשבוע.

‏איסור על שעות נוספות

‏לטענת התובעת, פניותיה למנהליה בדרישה לתשלום מלוא זכויותיה נדחו על-ידי הרשת. בנוסף צוין בתביעה כי לפני מספר שבועות נקראו עובדי הסניף לפגישה על מנהל הסניף, במהלכה הודיע להם כי לאור טענות עובדים על אי-קבלת הזכויות המגיעות להם, ממועד זה ואילך לא תותר עוד עבודה בשעות נוספות העולה על 12 שעות שבועיות.

"כך, תחת אשר תתקן דרכיה ותיתן לעובדים את כל הזכויות המגיעות להם, בחרה טיב טעם לפגוע בכבשת הרש וליישם לפתע את מגבלת השעות הנוספות - מגבלה ממנה התעלמה בשיטתיות עד לאותו המועד, ואשר איפשרה לעובדים לעבוד 'מצאת החמה ועד צאת הנשמה', על מנת להביא שכר שיוכל, בדוחק רב, לקיימם", נכתב בתביעה.

סכום תביעתה האישית של התובעת מסתכמת בסך של כ-10,000 שקל. בתביעה צוין כי הגם שסכום תביעתה האישית של התובעת גבוה מהמקובל בתביעות ייצוגיות, בית הדין כבר קבע בעבר כי סכום תביעה בסך של כ-6,800 שקל אינו מונע אישורה כתובענה ייצוגית.

‏בסיכום התביעה נכתב: "עובדי רשתות שיווק למיניהן ידועים כעובדים מוחלשים, הנעדרים יכולת מיקוח להטבת זכויותיהם ונעדרים אף את הידע, הזמן והמשאבים הכלכליים הנדרשים לשם אכיפת זכויות המגיעות להן על-פי דין, וזאת כאשר ענף זה מאופיין בהיעדר אכיפה מספקת של חוקי המגן. במקרה דנן עסקינן ברשת אשר אינה בוחלת בכל דרך, נלוזה ככל שתהיה, על מנת ליטול מהעובדים את זכויותיהם, ככל הנראה מתוך ידיעה כי מרביתם כלל אינם מודעים להן ומכל מקום חוששים למקום פרנסתם". ‏‎‎‏

צרו איתנו קשר *5988