אל על סוגרת שנה: רווח נקי של כ-25 מיליון ד' ב-2013

ההפסד ברבעון הרביעי הסתכם בכ-3.7 מיליון דולר לעומת הפסד של כ-26.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי בשנת 2012 ■ עלות שכרו של אליעזר שקדי הסתכמה בכ-5.83 מיליון שקל ב-2013

חברת התעופה אל על פרסמה הבוקר (ד') את תוצאותיה לשנת 2013. בשורה העליונה דיווחה אל על על גידול של כ-4.3% בהכנסות בשנה שעברה לרמה של כ-2.1 מיליארד דולר.

הרווח הגולמי ב-2013 הסתכם בכ-348.9 מיליון דולר (שיעור של כ-16.6% מהמחזור), גידול של כ-11.1% לעומת כ-314.0 מיליון דולר בשנת 2012 (15.6% מהמחזור). הוצאות המכירה הסתכמו בכ-206.3 מיליון דולר בשנת 2013 לעומת כ-209.1 מיליון דולר בשנת 2012 , קיטון של כ- 1%.

הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בשנת 2013 בכ-104.6 מיליון דולר בהשוואה לכ-95.2 מיליון דולר בשנת 2012, גידול של כ-10% בעיקר כתוצאה מגידול בהוצאות השכר שנבע בעיקר מתיסוף שחל בשער השקל הממוצע ביחס לדולר. שיעורן מהמחזור הגיע לכ-5.0% לעומת כ-4.7% בשנת 2012.

הרווח התפעולי הסתכם בכ-38 מיליון דולר, שיעור של כ-1.8% מהמחזור, לעומת רווח מהפעלה של כ-12.4 מיליון דולר בשנת 2012, כ-0.6% מהמחזור.

בשורה התחתונה רשמה החברה רווח נקי של כ-25.4 מיליון דולר לעומת הפסד של כ-18 מיליון דולר ב-2012.

ההפסד ברבעון הרביעי הסתכם בכ-3.7 מיליון דולר לעומת הפסד של כ-26.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי בשנת 2012. הכנסות החברה ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-499 מיליון דולר, לעומת 463.9 מיליון דולר בשנת 2012 - גידול של כ-8%.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת גדל משמעותית בשנה שעברה והסתכם בכ-185.3 מיליון דולר, גידול של כ-137% לעומת תזרים מפעילות שוטפת בסך של כ-78.3 מיליון דולר בשנת 2012.

עוד מדווחת החברה כי שיעור התפוסה בטיסות הנוסעים עלה והסתכם בכ-82.9% לעומת שיעור התפוסה של 82.5% בשנת 2012. נתח השוק של אל על לשנת 2013 הסתכם בכ-32.5% לעומת כ-33.6% ב-2012.

אליעזר שקדי, מנכ"ל אל על הפורש, ציין כי "התוצאות העסקיות של שנת 2013 משקפות את הפעולות אותן הובלנו בתחומים השונים. החברה מסיימת את שנת 2013 עם תזרים מזומנים איתן מפעילות שוטפת בסך של כ-185.3 מיליון דולר, המהווה שיפור משמעותי, לעומת תזרים של כ-78.3 מיליון דולר בשנת 2012, אשר מהווה בסיס יציב להמשך קידום ופיתוח החברה. לחברה יתרת מזומנים בסך של כ-99 מיליון דולר, אשר מהווה בסיס טוב שיסייע בהמשך לבצע השקעות ולפתח מנועי צמיחה ומקורות הכנסה נוספים".

עלות שכרו של שקדי הסתכמה בכ-5.83 מיליון שקל ב-2013, מהם 2.21 מיליון שקל שכר ועוד 3.62 מיליון שקל בבונוס. סמנכ"ל הכספים השתכר בשנה החולפת כ-1.39 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988