לקוחות בישראל יוכלו לערער על דירוג האשראי שלהם בבנק

מתכוננים לכניסת תעודת הזהות הבנקאית: כדי למנוע הדרה של אוכלוסיות חלשות מהבנקים, בנק ישראל פרסם הוראה שלפיה חובה לפתוח ללקוח חשבון, גם אם הוא במצב פיננסי קשה

בנק ישראל מקדם את השקת תעודת הזהות הבנקאית. ראשית, לקוחות יוכלו לערער על דירוג האשראי שלהם, וכן בנקים יחויבו לפתוח חשבון עו"ש לכל לקוח, גם אם הוא לקוח מוגבל או נמצא בפשיטת רגל. מטרת הצעדים היא לתת מענה לטענה שתעודת הזהות הבנקאית תגרום להדרתן של אוכלוסיות חלשות מקבלת שירותים בנקאיים.

המפקח על הבנקים, דודו זקן, הכין באחרונה טיוטה עדכנית של תעודת הזהות הבנקאית שכל לקוח עומד לקבל. הטיוטה הגיעה לידי "גלובס" וממנה עולה כי לקוחות יוכלו לקבל מהבנק את המידע שעל בסיסו הוכן הדירוג שלהם וכן לערער עליו. "לקוח הסבור כי המידע שהרכיב את דירוג האשראי שלו לא היה נכון, שלם או מעודכן, רשאי לפנות לבנק בבקשה בכתב למחוק אותו, להשלים אותו או לעדכן אותו", נכתב בטיוטת החוזר. עוד נקבע, כי על הבנק להחזיר ללקוח הודעה על החלטתו בתוך 7 ימים מהגשת הבקשה.

תגובות מעורבות

הוספת התנאים הללו מחזקת את הכוח של הלקוחות בנושא דירוג האשראי. לפני חודשים ספורים פורסמה הטיוטה המקורית של בנק ישראל לתעודת הזהות הבנקאית, שכללה דרישה מהבנקים להעביר ללקוחותיהם את דירוג האשראי שלהם. פרסום דירוג האשראי זכה לתגובות אוהדות, על כך שיסייע בהגברת התחרות בהלוואות במגזר הקמעונאי.

אלא שלצד זאת נשמעה גם ביקורת על כך שפרסום דירוג האשראי עלול לגרום להדרת אשראי אצל חלק לא מבוטל מהאוכלוסייה שיזכה לדירוג נמוך. על רקע זה גם התקיימה ישיבה של ועדת הכלכלה סביב הסוגיה, שבה אמר המפקח כי הוא מודע לכך וכי יטפל בנושא. מתן האפשרות ללקוח לערער על דירוג האשראי שלו אמורה לשפר את מצבו, ואולי להביא לכך כי יקבל דירוג הוגן ונכון יותר ביחס למצבו הפיננסי.

נוסף על כך, פרסם היום (ד') בנק ישראל הוראה שלפיה הבנקים יחויבו לפתוח חשבון עו"ש לכל לקוח המבקש זאת. כיום יכולים הבנקים לסרב, אך הנימוקים לסירוב לא הוגדרו בצורה רשמית, וניתן חופש פעולה לכל בנק. כעת קובע בנק ישראל את הגבולות, וקובע כי בנק יחויב לפתוח חשבון ללקוח גם אם הוא מוגדר כלקוח מוגבל, נמצא בפשיטת רגל, יש עיקול על חשבונותיו או יש הליך משפטי מולו עם בנק אחר. מנגד, ניתן יהיה לסרב רק במקרים של חשד להלבנת הון או סירוב של הלקוח לבצע כנדרש את הליך "הכר את הלקוח".

הוראה זו אמנם צפויה לפתור את סוגיית הדרת האוכלוסיות החלשות מהבנקים, אך אינה פותרת את סוגיית הדרתם מקבלת הלוואות, שכן לא ניתן לחייב את הבנקים להעניק אשראי ללקוחותיהם.

על כן, אוכלוסיות חלשות שאכן ראויות לדירוג נמוך, עדיין עלולות למצוא עצמן ללא גוף שיסכים לממן אותן בעקבות פרסום דירוג האשראי שלהן, או לחלופין יוכלו לקבל הלוואות רק בריביות גבוהות מאוד, שכן ממילא לא יהיו גופים שיתחרו במתן אשראי להן.

צרו איתנו קשר *5988