חברות דירוג אשראי נכנסות לפיקוח - החל מאפריל

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר: "הפיקוח על חברות הדירוג יתרום להגנה על ציבור המשקיעים המסתמך על הדירוג ויבטיח כי תהליך הדירוג והדירוג עצמו יהיו אמינים, איכותיים, ובלתי תלויים, בדומה לכל שוקי ההון המערביים"

שמואל האוזר / צילום: תמר מצפי
שמואל האוזר / צילום: תמר מצפי

תקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי פורסמו לפני מספר ימים ברשומות. החוק צפוי להיכנס לתוקף ב-1 באפריל 2015. כך נמסר היום מהרשות לני"ע.

בכך הושלם הליך החקיקה להסדרה ולפיקוח על חברות דירוג האשראי יוצא לדרך. התקנות עוסקות בנושאים אותם נדרש להסדיר לשם יישום החוק ובין היתר בעניינים הנוגעים לחובת הביטוח אותו נדרשת חברת דירוג לרכוש; רישום ותיעוד של הליכי דירוג; פרסום הדירוגים ושיטות ההערכה; גילוי נאות ודיווחים ללקוחות, לרשות ולכלל הציבור; שמירת מסמכים ועוד.

במסגרת זו נקבע כי על חברות הדירוג יהיה למסור דיווחים תקופתיים ומידיים לציבור, כך שתוגבר השקיפות לציבור ועל מנת לאפשר הפעלת סמכויות פיקוח ואכיפה על פעילותן של חברות הדירוג. בין היתר, נדרשות חברות הדירוג לחשוף את המתודולוגיות והמידע העומדים בבסיס הדירוג ולספק מידע סטטיסטי הנוגע לאיכות הדירוג במבט לאחור, וזאת על מנת שניתן יהיה להעריך את אמינותן ואיכותן.

ברשות לני"ע מציינים כי בשל אופייה הבין לאומי של פעילות חברות הדירוג, בדומה להצעת החוק גם הצעת התקנות עוצבה בשים לב להסדרים הקיימים בחו"ל.

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, ציין כי "הפיקוח על חברות הדירוג יתרום להגנה על ציבור המשקיעים המסתמך על הדירוג ויבטיח כי תהליך הדירוג והדירוג עצמו יהיו אמינים, איכותיים, ובלתי תלויים, בדומה לכל שוקי ההון המערביים".

מרבית חברות הדירוג עוסקות בעיקר במתן חוות דעת המעריכות את יכולת העמידה של בעל חוב בהתחייבויותיו. כאשר פועל יוצא של דירוג זה הוא צמצום חוסר השוויון במידע הקיים בין מלווים ללווים לגבי יכולת פירעון החוב של הלווים. חברות הדירוג מהוות גורם דומיננטי בהשפעתו על פעילות שוקי ההון בעולם. הדירוגים מעוררים עניין רב בקרב משקיעים ומנפיקים כאחד, ומהווים מרכיב קריטי במהלכי גיוס חוב של תאגידים. באמצעות סולמות דירוג, חברות הדירוג מביעות עמדתן לגבי הסתברות החזר החוב של ישויות שונות ויוצרות בכך כלי תומך השקעה.

דירוג הניתן על-ידי חברות הדירוג משפיע על הריבית שהלווה נדרש לשלם, ובשל מגבלות רגולטוריות וכן מגבלות וולונטריות על נכסי הגופים המוסדיים, משפיע הדירוג גם על החלק שמהווה החוב המונפק מתיק ההשקעות של המשקיעים המוסדיים.

צרו איתנו קשר *5988