מנהל רשות הגז: דוח הגז של רשות החשמל מלא אי-דיוקים

מנהל רשות הגז, אלכס וורשבסקי, מאשים את רשות החשמל באחריות לחלק ניכר מהבעיות שעולות ממכתבה של אורית פרקש-הכהן לנתניהו

אורית פרקש הכהן / צלם: איל יצהר
אורית פרקש הכהן / צלם: איל יצהר

רשות הגז מכריזה מלחמה על רשות החשמל בתגובה לקמפיין של הרשות בנושא השפעת מונופול הגז על מחירי הגז.

"מגמתיות", "מלאות באי דיוקים, ואף עובדות לא נכונות", כך מכנה מנהל רשות הגז אלכסנדר (סשה) וורשבסקי את הטענות המרכזיות שהעלתה יושבת ראש רשות החשמל אורית פרקש הכהן במכתב ששלחה לראש הממשלה בנימין נתניהו (המשמש ממלא מקום שר האוצר) ולשר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים סילבן שלום, ואת דוחות המומחים שצורפו אליו.

במכתב נגדי ששיגר אתמול וורשבסקי לנתניהו ולשלום מאשים מנהל רשות הגז את רשות החשמל באחריות לחלק ניכר מהבעיות שעולות מפנייתה ובראשן התייקרות מחיר הגז כתוצאה מהצמדתו למדד המחירים לצרכן, היות שהן תולדה של החלטות רשות החשמל עצמה. ממכתב הרשות על כל נספחיו "עולה כי לרשות החשמל אין הבנה מקצועית במשק הגז הטבעי", מסכם וורשבסקי ומוסיף בנימה ארסית: "ראוי שרשות החשמל תפנה את עיקר תשומת לבה לטיפול בסוגיות מורכבות ובעייתיות במשק החשמל".

לפני כשבועיים שלחה פרקש הכהן מכתב לנתניהו שבו היא טוענת לשורת כשלים במשק הגז הטבעי ומציעה לשנות את שיטת הצמדת מחירי הגז בהסכמים לשיטה המבוססת על הצמדתם למחירי גז בשווקים תחרותיים.

פרקש הכהן צירפה למכתבה שתי חוות דעת של מומחים בינ"ל, האחת של חברת NEWES והאחרת של המומחה האיטלקי סרג'יו אסקרי. בפנייה טענה רשות החשמל כי מחיר הגז בארץ מצוי כבר כיום בצד הגבוה ביחס למחירי גז במדינות אחרות שהן יצואניות גז בדומה לישראל. ממצאי חוות הדעת הובילו למסקנה כי יש לפקח על מחיר הגז ע"י מנגנון שמקשר את המחירים לשוקי גז תחרותיים.

במכתב התשובה ששלח אתמול טוען וורשבסקי כי סוגיית הפיקוח על מחירי הגז הטבעי סבוכה ובעלת השפעות מרחיקות לכת מבחינת ישראל. "ועדת הפיקוח על המחירים היא המוסמכת להמליץ על מדיניות לעניין זה".

בהתייחס לטענה כי מחירי הגז בישראל גבוהים בהשוואה למחירים במדינות המייצאות גז מציין וורשבסקי כי "ישראל אינה יצואנית גז, בפועל היא לא מספקת את כל ביקושי הגז הטבעי שלה ומייבאת גז טבעי נוזלי. קבוצת המדינות שנבחרו להשוואת מחירי הגז לא מייצגת את המצב הקיים בשוק הגז הטבעי העולמי". עוד טוען וורשבסקי שללא פיתוח שדה לוויתן, ישראל גם לא תהיה יצואנית גז טבעי ואף לא תוכל לעמוד בפוטנציאל הביקוש שלה. בנושא רווחיות היזמים נטען בחוות הדעת של NEWES כי התשואה הסבירה ליזמים היא 9%-10%. וורשבסקי בתגובה מציג חוות דעת של IHS, חברת ייעוץ בינלאומית, שלפיה התשואה המינימלית בפרויקטים של הפקת גז במים עמוקים כמו זה שקיים בישראל אמורה לנוע בין 12%-20% "עם נטייה לצד הגבוה של הסקאלה ככל שמדובר על השקעה מסוכנת יותר".

רשות החשמל טוענת שאחת הבעיות של הסכמי הגז הטבעי היא נוסחת ההצמדה שנקבעה בהסכם בין חברת החשמל לתמר, שלפיה הוצמדו מחירי הגז למדד המחירים לצרכן האמריקאי והישראלי, בתוספת שנתית של אחוז ב-8 השנים הראשונות. לפי וורשבסקי, מגנון הצמדה זה לא נבע מדרישות השותפות בתמר אלא מדרישות של רשות החשמל עצמה שקבעה את שיטת ההצמדה. וורשבסקי מוסיף כי ההחלטה התקבלה על מנת להקטין את סיכוני התנודתיות של מחיר הגז וכתוצאה גם של תעריף החשמל. "בין שההחלטה טובה או לא, אין לרשות החשמל על מי להלין אלא על עצמה". לגבי טענת אסקרי כי מחיר הגז בישראל גבוה כותב וורשבסקי כי קבוצת המדינות שנבחרה ע"י היועץ של רשות החשמל לא מייצגת את המצב בשוק הגז העולמי. "היא נבחרה במטרה מגמתית להציג עמדה שלפיה בישראל מחירי הגז הטבעי בקצה העליון של המחירים בעולם. טענה זו לא נכונה".

טענה נוספת של רשות החשמל היא שמונופול הגז הכתיב תנאים מחמירים בתנאים המסחריים שבהסכמי הגז שנחתמו. וורשבסקי טוען כי אין הסכם עם רמת TOP נמוכה מ-60%. בהקשר לטענה זו טענה רשות החשמל שמגבלות הכמות בהסכמי הגז הנוכחיים מטילות על הרוכשים עלויות עודפות. לפי רשות הגז, רשות החשמל היא זו שהתעקשה שלחברת החשמל תהיה אופציה לרכישת גז נוסף. "בפועל מימוש האופציה יצרה בעיה הן לחברת החשמל והן למשק החשמל כולו", אמר וורשבסקי.

מרשות החשמל נמסר: "הרשות לחשמל פנתה לממשלה על-מנת להבטיח כי העלות של משאב הגז לציבור צרכני החשמל בישראל היא עלות ראויה, לאור המחירים והתנאים המתקיימים כיום בהסכמי הגז. הסכמים אלו מבטאים רווח חריג לספק הגז, שהוא מונופול פרטי, על חשבון הציבור. הרשות תתייחס באופן מקצועי ומפורט למכתב רשות הגז. יחד עם זאת ייאמר כבר כעת כי תגובת רשות הגז איננה מלמדת כי המחיר הנוכחי אותו גובה שותפות תמר הוא מחיר ראוי.

"אדרבא, הדוח עליו מתבססת רשות הגז תואם את המלצות רשות החשמל במכתב יו"ר הרשות לממשלה, ומראה כי הצמדת המחיר למדד איננה מקובלת בעולם וראוי להצמיד את המחיר למחיר תחרותי הנקבע בשווקים בעולם. למעלה מכך, מבין השיטין עולה כי רשות הגז מעוניינת לשמר מחיר גבוה של הגז לציבור על מנת לאפשר את ההשקעה הנדרשת במאגר גז אחר, לוויתן. רשות החשמל סבורה כי אף שהקמת לוויתן היא יעד לאומי חשוב, הרי שיש לעשות זאת באופן שלא מטיל עלויות עודפות על הציבור בישראל. הרשות לחשמל רואה חשיבות רבה בהמשך הדיון הציבורי הענייני שיזמה, בסוגיית מונופול הגז והשלכתו על הציבור".

התשובות של רשות הגז לטענות רשות החשמל
 התשובות של רשות הגז לטענות רשות החשמל

צרו איתנו קשר *5988