יובל שטייניץ | לפני כולם

נתניהו מוסיף עוד שני שרים להרכב קבינט הדיור

בעקבות הערת היועץ המשפטי לממשלה: ראש הממשלה מוסיף עוד שני שרים להרכב קבינט הדיור - השר להגנת הסביבה אבי גבאי ושר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים יובל שטייניץ

אבי גבאי / צלם: איל יצהר
אבי גבאי / צלם: איל יצהר

ראש הממשלה בנימין נתניהו מוסיף עוד שני שרים להרכב קבינט הדיור. מדובר בשר להגנת הסביבה אבי גבאי ושר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים יובל שטייניץ. ל"גלובס" נודע כי מזכיר הממשלה, אביחי מנדלבליט פרסם הערב (ד') הצעת החלטה בנידון והדבר הועבר לעיון שרי הממשלה ולהצבעה טלפונית. ההערכה היא שבתוך מספר שעות תאושר הצעת ההחלטה ושני השרים יתווספו לקבינט הדיור שימנה כעת 15 שרים.

כזכור, וכפי שנחשף ב"גלובס" בשבוע שעבר, היועץ המשפטי לממשלה התערב בהחלטת הממשלה על הרכב קבינט הדיור החדש וכתב למזכיר הממשלה כי יש לשלב בקבינט החדש את שני השרים האמורים.

"מעיון ברשימת השרים המרכיבים את קבינט הדיור עולה, כי נפקד מקומם של השר להגנת הסביבה ושר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מהקבינט, ומשכך לא יוכלו להצביע או להציג את עמדת המשרד לעת אישרון של תוכניות ברמה הארצית", כך במכתב שנשלח בשבוע שעבר על ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ארז קמיניץ למזכיר הממשלה.

"בין יתר תפקידיו הוסמך הקבינט לאשר תוכניות מתאר ארציות ותכניות לתשתית לאומית. לטעמנו נפלה שגגה מתחת ידה של הממשלה בהסמכתה זו, ונבקש כי הממשלה תפעל לתקנה... בהתאם לסעיף לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 , בבואה של הממשלה לאשר תכניות מתאר ארציות או תכניות לתשתית לאומית, היא מתפקדת כמוסד תכנון עליון. בהיותה מוסד תכנון, ראוי לה לממשלה ככל מוסדות התכנון שכל האינטרסים הרלבנטיים להחלטה הנבחנת) ובעניינו אישורן של תכניות ברמה הארצית) ייוצגו נכונה עובר לקבלת ההחלטות. כך למשל, ברי כי אם וכאשר יועבר התיקון לתכנית המתאר הארצית לשמורות טבע וגנים לאומיים לאישורה של הממשלה, אין זה סביר שהשר להגנת הסביבה לא יוכל לומר את דברו".

עוד במכתב: "נציין כי לטעמנו לא אך בתכניות העוסקות בשטחים הפתוחים ובשמורות הטבע חיונית עמדת המשרד להגנת הסביבה,אלא ראוי לה שתשמע גם ביתר התוכניות ברמה הארצית, כמו גם בהחלטות תכנוניות מכריעות אחרות )למשל ההכרעה על הכרזת מתחם מועדף לדיור( אשר מערבות לא אחת הכרעה באיזונים שבין שימור ופיתוח. בדומה, דיון בהחלטות הוועדה לתשתיות לאומיות כמו גם המועצה הארצית העוסקות בתשתיות אנרגיה )תחנות כח, מערכת הולכת הגז הטבעי, תוכנית להולכת קווי חשמל וכד') יימצא חסר אם שר האנרגיה לא ישתתף בו".

את המכתב סיכם קמיניץ בשורות הבאות: "לטעמנו ראוי שהממשלה תתקן את ההחלטה כך שלקבינט הדיור יתווספו השרים כאמור לעיל או שההסמכה לאישורן של תמא"ות ותת"לים תועבר לוועדת שרים אחרת, שבה יש לשרים כאמור ייצוג. ברי כי תתכנה גם דרכים אחרות לתיקון, ובכל מקרה, והואיל ולמיטב ידיעתנו קיימות תמ"אות ותת"לים הממתינות כעת חיה לאישור הממשלה, נודה על פעולה כאמור בהקדם האפשרי".

נזכיר כי קבינט הדיור אליו עתידים להצטרף כעת השרים גבאי ושטייניץ כולל את ההרכב הבא: יו"ר קבינט הדיור הוא שר האוצר משה כחלון ומלבדו יהיו חברים בקבינט שר הבינוי, שר הכלכלה, שרת המשפטים, שר החקלאות ופיתוח הכפר, שר הרווחה והשירותים החברתיים, שר העלייה והקליטה, שר הפנים, שר התחבורה והבטיחות בדרכים, השר לשירותי דת, שרת התרבות והספורט, שר התיירות והשר אופיר אקוניס.

צרו איתנו קשר *5988