סקר: הכנסת - הגוף השקוף ביותר, מועצות דתיות - הכי פחות

סקר של היחידה הממשלתית לחופש המידע: משרדי הממשלה מדורגים אחרי הכנסת בדירוג השקיפות בעיני הציבור ועובדי המדינה ■ קופות החולים, הרשויות המקומיות והחברות הממשלתיות אחריהם

ישיבה במליאת הכנסת / צילום: חיים צח-לע"מ
ישיבה במליאת הכנסת / צילום: חיים צח-לע"מ

כנסת ישראל נתפסת בעיני הציבור ועובדי המדינה כרשות השקופה ביותר בישראל, אחריה מדורגים משרדי הממשלה, קופות החולים, הרשויות המקומיות והחברות הממשלתיות והמועצות הדתיות נתפסות כרשויות הכי פחות שקופות.

כך עולה מסקר שערכה היחידה הממשלתית לחופש המידע באמצעות מכון המחקר "פאנלס", בקרב עובדי מדינה והציבור הרחב. הסקר בא לבחון את רמת המודעות לחוק חופש המידע ואת העמדות כלפי השקיפות השלטונית. הסקר כלל 1,165 עובדי רשויות ציבוריות, ו-536 אזרחים מאוכלוסיית ישראל הבוגרת (יהודים וערבים).

עובדי המדינה נוטים לדרג את המשרד בו הם עובדים כבעל שקיפות גבוהה (46%) ממשרדי הממשלה האחרים (23%), בדומה להערכתם לכנסת ישראל. המגזר הערבי תופס את קופות החולים כגופים עם שקיפות רבה יותר ביחס למגזר היהודי.

הסקר הראה הסכמה גבוהה עם כך כי האזרחים המבקשים מידע תורמים לשמירה על השקיפות וגם כי זוהי זכותם המלאה. עם זאת, 16% סבורים כי האזרחים מגזימים בדרישותיהם ו-13% השיבו כי המבקשים מפריעים לביצוע העבודה. נמצא כי אחוזי ההסכמה גבוהים משמעותית ובצורה מובהקת בקרב אלה שיצא להם לספק מידע לציבור בהשוואה לאלה שלא יצא להם.

בקשר לחוק חופש המידע, בקרב אוכלוסיית ישראל 63% מרגישים כי החוק תורם להגברת האמון של הציבור ברשויות השונות, זאת בהשוואה ל-70% בקרב עובדי מדינה, אולם רק 18% מעובדי הרשויות מעידים כי הרשות בה הם עובדים מיישמת בצורה טובה את החוק. בקרב המגזר הערבי תפיסת התרומה נמוכה יותר ואחוז ה"לא יודע" גבוה יותר. ככלל התפיסה היא שחוק חופש המידע מביא לשינוי חיובי ברשויות השונות במידה גבוהה.

מבין אלו שהגישו בקשת מידע לרשויות הציבוריות, רק 35% קיבלו את המידע שביקשו ורק 30% הביעו שביעות רצון מתהליך הפניה.ניתן לראות בתוצאות הסקר, כי במגזר הערבי ישנו חוסר שביעות רצון גדול במיוחד מתהליך הפנייה לקבלת מידע - כ-6% בלבד מקרב המגזר הערבי היו שבעי רצון מהתהליך, זאת בהשוואה ל-39% בקרב המגזר היהודי.

עוד עולה מהסקר, כי ישנה הסכמה גורפת הן בקרב הציבור (81%) והן בקרב עובדי המדינה (90%) באשר לנחיצותו של הממונה על העמדת המידע לציבור, גורם אליו מופנות כל בקשות המידע לרשות. למרות זאת, 455 רשויות ציבוריות המחויבות לכך על פי חוק, טרם מינו ממונה להעמדת מידע לציבור.

צרו איתנו קשר *5988