ג'קי בן-זקן ואיתן אלדר הורשעו בהרצת מניות מנופים

הנאשם השלישי, צבי קולנברנר, זוכה ■ הפרקליטות תדרוש עונשי מאסר ■ השופט דוד רוזן: "בן-זקן שיקר בחקירתו ברשות ני"ע, ושקריו מתיישבים עם מודעותו לכך שאלדר השפיע בדרכי תרמית על שער מניית מנופים"

"ג'קי בן-זקן ואיתן אלדר פעלו במשותף להשפיע ולהעלות שער מניית מנופים בצורה מכוונת ויזומה, בדרכי תרמית, תוך ניצול, נגישות, בקיאות, היכרות פעילים והתנהלות מהלכים בשוק ההון... בבית המשפט, בן-זקן גמר אומר להעיד עדות שאינה אמת" - כך כתב שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב, דוד רוזן, בהכרעת הדין שנתן היום (א'), ושבמסגרתה הרשיע את בן-זקן ואלדר כי בשלהי שנת 2010 הם הריצו את מניית חברת הנדל"ן מנופים פיננסים, שהייתה בבעלות בן-זקן, במטרה להכניס אותה למדד תל-אביב 100.

בן-זקן, הבעלים של מועדון מ.ס. אשדוד בכדורגל ומוכר מאוד מעולם הספורט, ואלדר, איש שוק ההון שייעץ לבן-זקן, הורשעו בעבירה של קשירת קשר לביצוע פשע, ב-7 עבירות של השפעה בתרמית על שערי ניירו ת ערך ובעבירה של קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות.

הפרקליטות צפויה לבקש להטיל על בן-זקן ואלדר עונשי מאסר משמעותיים בפועל בגין הרשעתם. בן-זקן ואלדר מצדם צפויים לערער לבית המשפט העליון על ההרשעה, לאחר מתן גזר הדין.

עוד הרשיע היום השופט רוזן את חברת מנופים פיננסים עצמה ואת חברת "ארנה קפיטל זירת מסחר" שבבעלות אלדר בעבירות של השפעה בתרמית על חוק ניירות ערך. ואולם, לא רק הודעות הרשעה נשמעו הבוקר מפיו של רוזן.

הנאשם השלישי, מנהל התיקים, צבי קולנברנר - שלפי טענת הפרקליטות פעל בצוותא עם אלדר במסחר בבורסה לרכישת מניות מנופים כדי להעלות את שערה - זוכה מהאישומים נגדו מחמת הספק. חברת אינטרנטיקה של קולנברנר זוכתה אף היא מהאישומים נגדה מחמת הספק.

בנוסף, אלדר וקולנברנר זוכו מהאישום השלישי נגדם, לפיו הם המשיכו להריץ את מניית מנופים לאחר כניסתה למדד תל-אביב 100.

ראיות חותכות בהאזנות הסתר

החשדות נגד בן-זקן ואלדר בעניין מנופים צצו ברשות ניירות ערך כשזו ביצעה האזנות סתר לאלדר בנוגע לחקירה אחרת לחלוטין. הרשות "זכתה בלוטו" מבחינה זו, כיוון שאת הכרעת הדין ביסס רוזן במידה רבה על האזנות הסתר הללו שהובילו לדבריו למסקנה כי השניים אכן התכוונו להריץ את מניית מנופים. הכרעת דינו המרשיעה ברובה של רוזן משתרעת על-פני 202 עמודים, ובמסגרתה ניתח השופט באריכות את ראיות הצדדים. השופט רוזן ניהל את המשפט כהרגלו ביעילות רבה, והכרעת דינו ניתנה שנה בדיוק לאחר שהחל שלב ההוכחות במשפט המתוקשר.

"תוצרי האזנת הסתר מציירים תמונה עובדתית ממנה עולה בצורה ברורה הקשר שנקשר בין בן-זקן לאלדר, בידיעתו של קולנברנר, להשפיע ולהעלות את שער מניית מנופים על-מנת להבטיח כניסת מניית מנופים למדד תל-אביב 100", כתב רוזן. לדבריו, פעילותם של בן-זקן ואלדר נשקפת בבהירות בתמונה העובדתית שהוכחה בבית המשפט. "שני הנאשמים פעלו במשותף להשפיע ולהעלות שער מניית מנופים בצורה מכוונת ויזומה, בדרכי תרמית, תוך ניצול, נגישות, בקיאות, היכרות פעילים והתנהלות מהלכים בשוק ההון", קבע.

לפי הכרעת הדין, "התמונה העובדתית שנחרטה על בסיס סך תוצרי האזנות הסתר נתמכת ומתחזקת בכלל השקרים הבולטים של בן-זקן ואלדר בחקירותיהם ברשות ניירות ערך - שקרים הנוגעים ללו"ז הקשר הפלילי, לכלל פעולותיהם למימוש התוכנית המירמתית ולאנשים המעורבים בתוכנית... - הנאשמים פעלו בצוותא להעלאת שער מניית מנופים. כל פעולותיהם נועדו להשפיע על השער, כל פעולותיהם היו מוכוונות שער מניית מנופים. פעילותם השפיעה בפועל על שער מניית מנופים במהלך ימי המסחר בתקופה הרלוונטית, כעולה משיחותיהם בתוצרי האזנות הסתר, דוחות הציטוטים, וחוות-דעת מומחה המאשימה".

כניסה למדד במירמה

השופט מתח ביקורת על אמינות עדותו של בן-זקן וקבע כי "ברשות ניירות ערך עשה ג'קי בן-זקן ניסיון בלתי מתפשר להרחיק עצמו מפעילותו האינטנסיבית של איתן אלדר בשוק ההון, ניסיון שמתיישב עם כלל הכרתו ומודעותו של בן-זקן לשותפותו הפלילית עם אלדר להשפיע בדרכי תרמית על שער מניית חברת מנופים פיננסים... בבית המשפט, ג'קי בן-זקן גמר אומר להעיד עדות שאינה אמת".

השופט התייחס בהכרעת הדין לטענת באת-כוחו של אלדר, עו"ד מיכל רוזן-עוזר, בסיכומיה כי פרט האישום של עבירת קבלת דבר במירמה, שבה הורשעו בן-זקן ואלדר, לא הוכח על-ידי התביעה "ולו במקצת".

עו"ד רוזן-עוזר טענה כי הפרקליטות לא הוכיחה שרכישת מניות מנופים במועדים הרלוונטיים לכתב האישום על-ידי בן-זקן ואלדר הביאה לכך שמניית מנופים עמדה בתנאי הסף לכניסה למדד תל-אביב 100. משכך, טענה הסנגורית, כי לא הוכח שה"דבר" התקבל בשל המירמה הנטענת.

"לא אוכל לקבל גישת הסנגורית המלומדת", כתב השופט. "ראשית אציין שגם לו הייתי מקבל כל טענותיה הנכבדות של הפרקליטה וקובע כי עמדת התביעה לא הוכחה מעל לכל ספק סביר, וכי יכול ומניית מנופים בסופה של תקופה הייתה נכנסת למדד גם ללא פעולת הרצת המניות של הנאשמים, עדיין על-פי מארג הראיות... הוכח מעל לכל ספק כי הנאשמים פעלו להשיג המטרה של הכשרת נתוני מניית מנופים לטובת כניסתה למדד תל-אביב 100 בדרך מירמה, יצירת מצג-שווא, באמצעות פעולתם התרמיתית להעלאת שער מניית מנופים לקראת המועד הקובע לכניסה למדד תל-אביב 100. בכך הוכחו יסודות העבירה של ניסיון לקבלת דבר במירמה".

יתר על כן, הוסיף וכתב רוזן, "קביעתי כי הנאשמים יצרו מצג-שווא ופעלו בדרך תרמיתית להעלאת שער מניית מנופים לקראת המועד הקובע לכניסה למדד תל-אביב 100 - ללא ידיעת הבורסה ורשות ניירות ערך - ומנעו השהיית המסחר במניית מנופים וגריעתה מן המדד. הימנעות רשות ניירות ערך והבורסה מלהפסיק המסחר במניית מנופים נוכח פעולותיהם של הנאשמים פעולות התרמית, היא בבחינת ה'דבר' אותו קיבלו הנאשמים במירמה - לאמור, באמצעות מצג-השווא קיבלו הנאשמים אישור להכללת מניית מנופים במדד, ובכך עברו עבירה של קבלת דבר במירמה.

לגבי קולנברנר - אותו זיכה רוזן מהאישומים נגדו - כתב השופט בהכרעת הדין: "הוכח כי קולנברנר היה חף מכוונה פלילית להשפיע על שער מניית מנופים.. לא הוכח בפניי כי לקולנברנר הייתה כוונה להשפיע על שער מניית מנופים על-מנת להבטיח כניסתה למדד תל-אביב 100".

נזכיר כי במהלך המשפט נסוגה הפרקליטות מאישום נוסף, שבו הואשמו בן-זקן ואלדר בשתילת ידיעה כוזבת שפורסמה בעיתון "כלכליסט", לפיה משפחת אנשי העסקים היהודית-קנדית, גרמזיאן, נמצאת במו"מ מתקדם לרכישת חברת מנופים פיננסים. הפרקליטות, טענה כי מדובר היה בידיעה כוזבת, שכל מטרתה להשפיע על שער מניית מנופים, ושהדבר היה חלק מתוכנית המירמה של בן-זקן ואלדר.

ואולם, בינואר האחרון נסוגה המדינה מאישום זה, לאחר שהגיעה למסקנה כי יש אפשרות לספק ספק סביר בשאלת עוצמת ההטעיה הטמונה במצג שפורסם בכתבה.

תגובות

הפרקליטות: "ההרשעה שולחת מסר ברור האוסר על מניפולציות מהסוג שביצעו בן-זקן ואלדר"

לאחר מתן הכרעת הדין הביע התובע במשפט מנופים פיננסים, עו"ד אמיר טבנקין, ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) סיפוק על כך שבית המשפט המחוזי קיבל את עמדת הפרקליטות וקבע כי ג'קי בן-זקן ואיתן אלדר קשרו קשר תרמיתי להכניס את מניית מנופים למדד תל-אביב 100. "למעשים מסוג זה יש השלכה רוחבית על כלל המשקיעים בשוק ההון. עצם ההרשעה שולחת מסר ברור האוסר על מניפולציות מסוג זה", אמר טבנקין.

- בית המשפט הרשיע את בן-זקן ואלדר באישום המרכזי נגדם אך זיכה אותם במהלך המשפט משני אישומים וכן זיכה את צבי קולנברנר מכל האישומים נגדו. האם לא הייתם מחמירים ודווקניים מדי בניהול המשפט?

טבנקין: "בעת הגשת כתב האישום סברנו שיש די ראיות להרשעה לגבי שלושת האישומים. בעקבות התפתחות ראייתית שארעה במהלך המשפט, סברנו כי אין עוד סיכוי סביר להרשעה באחד מהם (האישום השני, הנוגע להשתלת ידיעה כוזבת בעיתון "כלכליסט" - ח'מ') וחזרנו בנו ממנו בשלב הסיכומים. לגבי האישום השלישי - שמענו את דברי השופט בבית המשפט, עדיין מוקדם להגיב על הנימוק המשפטי של השופט, אבל העיקר מבחינתנו הוא האישום הראשון - ובנוגע לאישום זה בית המשפט קיבל את עמדתנו במלואה".

- בשנים האחרונות פרקליטות מיסוי וכלכלה מבקשת מבתי המשפט להחמיר בענישה על עבריינים שהורשעו בביצוע עבירות על חוק ניירות ערך. מהו העונש שתבקשו כי יוטל על בן-זקן ואלדר?

"אנחנו עוד לא יכולים להתייחס לעונש בתיק הספציפי, הזה אבל עמדתנו העונשית מוכרת. נלמד את הכרעת הדין ונגבש את עמדתנו העונשית".

"לומדים את ההכרעה"

פרקליטיו של בן-זקן, עורכי הדין נבות תל-צור וירון ליפשס, מסרו בתגובה: "לצד זיכויו של בן-זקן מאישום אחד (האישום הנוגע לידיעה הכוזבת ב'כלכליסט' - ח'מ'), הוא הורשע היום על-ידי בית המשפט, למרבה הצער, באישום אחר. יהיה בידינו להגיב רק לאחר שנלמד לעומק את הכרעת הדין".

באי-כוחו של אלדר, עורכי הדין מיכל רוזן-עוזר ושי אילון, מסרו: "אנחנו לומדים את הכרעת הדין".

עורכי הדין אילן סופר ומיכל דיאמנט ממשרד גולדפרב זליגמן, המייצגים את קולנברנר, מסרו כי "אנחנו מברכים על הכרעת הדין. עם זאת, אנחנו מצרים על מסלול הייסורים שנאלץ קולנברנר לעבור מאז העמדתו לדין. אין דרך לפצות אותו על שנות הסבל שעברו הוא ומשפחתו לאורך תקופה זו. לגופו של פסק הדין, קיבל בית המשפט את טענות ההגנה, לפיהן קולנברנר לא היה שותף למעשה הרצה, לא היה מעוניין בו, ולא פעל לקידומו. כמו-כן, נקבע כי קולנברנר היה 'חף מכוונה פלילית'".

האזנות הסתר שהביאו להרשעה: "מה העניינים מותק? בוא נעשה מהלך מאסיבי-אקטיבי"

פרשת הרצת מניות חברת מנופים פיננסים שהגיעה היום לידי סיום בהכרעת הדין המרשיעה של השופט המחוזי דוד רוזן, נחשפה כמעט במקרה. בעת שחוקרי רשות ניירות-ערך ביצעו האזנות-סתר לאיתן אלדר בנוגע לחקירה אחרת, החוקרים נחשפו לשיחות שניהל אלדר, ומהן עלה החשד להרצת מניות מנופים. בין היתר על בסיס האזנות הסתר, התבססה הכרעת הדין של רוזן. להלן כמה דוגמאות לשיחות הללו שנערכו בין הנאשמים ואחרים בסוף נובמבר 2010 - ימי המסחר במניה, שאחריהם היא נכנסה למדד תל-אביב 100.

שיחה בין בן-זקן לאלדר:

אלדר: מה העניינים מותק? בן-זקן: טוב.

אלדר: הנייר מתנהג יפה לאללה.

בן-זקן: כן?

אלדר: 98 שלוש עכשיו הפעם האחרונה שראיתי, ... רק תעשה לי טובה שיעשו לחץ על אודי, הוא אומר לי שזה רק עובר היום למקום אחר ורק מחר הוא יעשה.

בן-זקן: או.קיי.

אלדר: אם, אם צריך אני אדחה, אני אשגע אצלי את המערכת, אבל בשביל ההמשך חשוב לי לעמוד במילה.

בן-זקן: אין בעיה".

עוד שיחה בין בן-זקן לאלדר:

בן-זקן: אה, אתה במעקב? (אחרי המניה. ח' מ')

אלדר: ברור, אל תדאג, זה עוד לא הגיע הזמן, עוד, עוד רבע שעה. בן-זקן: בסדר, אבל בוא נעשה מהלך מאסיבי-אקטיבי.

אלדר: טוב, בסדר".

שיחה בין אלדר לצבי קולנברנר:

אלדר: כן, הכול, את כל מה שאתה לוקח לי היום, אתה מוכר מחר. קולנברנר: אה, בסדר יאללה, אתה רוצה יותר?

אלדר: ...מה שאתה לוקח היום יש לי אורדר חמש וחצי, לי אצלי יש שלוש וחצי, אתה שומע?

קולנברנר: כן.

אלדר: עכשיו שתי מיליון שאתה לוקח לי היום, אני קונה אותם היום, אתה מוכר מחר.

קולנברנר: טוב.

אלדר: בסדר.

קולנברנר: נו, אז מה, מתי אתה רוצה לעשות את זה?

אלדר: צביקה, תגיד מה אתה לא מבין?

קולנברנר: כאילו לפני ארבע בסדר, אני שואל.

אלדר: אם אני אעשה עכשיו, אני אזמין מוכרים, נכון?

קולנברנר: תגיד אבל גם בקובע יהיה מוכרים.

אלדר: יהיה, אני אקנה אותם, נקנה מיליון לפני ומיליון בקובע.

קולנברנר: מיליון זה לא יספיק לזה.

אלדר: יספיק יספיק. אתה תיקח שתי מיליון.

קולנברנר: טוב.

על שיחה זו כתב השופט רוזן בהכרעת הדין: "הנה נא, שני הנאשמים בשיחה זו מעגנים עמדת המאשימה. על-פי שיחה זו, כל שביקש אלדר בפעילותו בבורסה באותו מועד היה להשפיע על השער".

צרו איתנו קשר *5988