נמשכת העלייה בשכר הממוצע: 10,078 שקל בחודש יוני

העלייה המהירה ביותר בשכר נרשמה בענף אמנות, בידור ופנאי ■ הירידה החדה ביותר בשכר נרשמה בענף שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח

תלוש משכורת תלוש שכר / צלם: תמר מצפי
תלוש משכורת תלוש שכר / צלם: תמר מצפי

נמשכת העלייה בשכר הממוצע במשק. בחודש יוני 2015 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים על 10,078 שקל, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). נתוני המגמה מצביעים על עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים. בחודשים אפריל-יוני 2015 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ב-1.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מארס 2015. במחירים קבועים. בחודשים אפריל-יוני 2015 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-1.4% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.5% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מארס 2015.

העלייה המהירה ביותר בשכר נרשמה בענף אמנות, בידור ופנאי - שם עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-7.2% בחישוב שנתי בחודשים אפריל-יוני 2015, בהמשך לעלייה של 6.4% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מארס 2015. לעומת זאת, הירידה החדה ביותר בשכר נרשמה בענף שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח - שם ירד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-8% בחישוב שנתי בחודשים אפריל-יוני 2015, בהמשך לירידה של 3.7% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מארס 2015.

מספר משרות השכיר עמד על 3.406 מיליון. הגידול המהיר ביותר נרשם במספר המשרות בענף שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים - שם עלה מספר משרות השכיר ב-2.6% בחישוב שנתי בחודשים אפריל-יוני 2015, בהמשך לעלייה של 5% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מארס 2015.

המגזר הגדול ביותר היה מגזר החברות הלא-פיננסיות, ובו היו 2.212 מיליון משרות שכיר (65% מכלל משרות השכיר במשק). השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה 9,993 שקל. במגזר הממשלתי היו 636.9 אלף משרות שכיר (18.7% מכלל משרות השכיר במשק), והשכר הממוצע במגזר זה היה 12,714 שקל. במגזר החברות הפיננסיות היו 102.4 אלף משרות שכיר (3% מכלל משרות השכיר במשק), והשכר הממוצע במגזר זה היה 16,883 שקל. במגזר משקי הבית היו 220.2 אלף משרות שכיר (6.5% מכלל משרות השכיר במשק), והשכר הממוצע במגזר זה היה 4,381 שקל. במגזר המלכ"רים הפרטיים היו 234.3 אלף משרות שכיר (6.9% מכלל משרות השכיר במשק), והשכר הממוצע במגזר זה היה 6,089 שקל.

צרו איתנו קשר *5988