ECI קיבלה דירוג A לקראת גיוס 400-500 מיליון שקל

חברת הדיור להשכרה של משפחת גרינברג היהודית-אמריקאית, ממשיכה להתקדם לעבר הנפקת אג"ח של בבורסה המקומית

בורסת תל אביב / צילום: תמר מצפי
בורסת תל אביב / צילום: תמר מצפי

חברת הדיור להשכרה אי.סי.איי (ECI), של משפחת גרינברג היהודית-אמריקאית, ממשיכה להתקדם לעבר הנפקת אג"ח של 400-500 מיליון שקל בבורסה המקומית, והיום קיבלה לצורך כך דירוג A מ-S&P מעלות ודירוג A2 ממידרוג, באופק יציב.

במעלות מציינים כי הדירוג נתמך ב"היקף תיק הנכסים המניב של החברה (810 מיליון דולר), הפיזור הגיאוגרפי, שיעורי תפוסה גבוהים לאורך זמן (כיום כ-95%), שיעורי גבייה גבוהים, התמקדות בנכסי Class B Multifamily המאופיינים בתנודתיות נמוכה יחסית, קצב צמיחה גבוה מנכסים זהים (8%-10%) ונראות טובה של ההכנסות".

את נזילות החברה מעריכים במעלות כ"הולמת", ולגבי התחזית היציבה מציינים כי זו "משקפת את הערכתנו כי בשנים הקרובות ימשיך תיק הנכסים של החברה להתרחב, תוך שמירה על יציבות תפעולית ושיפור ברווחיות, ואי.סי.איי תשמור על פרופיל פיננסי התואם את הדירוג הנוכחי".

"רמות מינוף גבוהות יחסית"

במידרוג מוסיפים כי תיק הנכסים של אי.סי.איי משקף את החוזקה שלה, משום שהוא בהיקף משמעותי ומתאפיין "בפיזור ובנתונים פונדמנטליים טובים", וכן מציינים כי דירוג החברה מושפע לחיוב מהיקף ופיזור תיק הנכסים המורכב מ-31 נכסי "מולטי-פמילי". מנגד מציינים במידרוג כי הדירוג מושפע לשלילה "מרמות מינוף יחסית גבוהות שאינן בולטות לטובה ביחס לדירוג".

משפחת גרינברג מאטלנטה הקימה את ECI לפני יותר מ-45 שנים כחברת בנייה, אולם במהלך השנים עברה התמחותה לתחום הייזום וההפעלה של מקבצי דיור להשכרה, באזורים המתפתחים של דרום מזרח ארה"ב. ל-ECI החזקה בכ-7,800 יחידות דיור להשכרה המרוכזות בכ-30 מקבצי דיור. היא מציגה תפוסה ממוצעת גבוהה של כ-94% בשלוש השנים האחרונות, ונכסיה צפויים לייצר השנה הכנסה נטו מהשכרה של כ-40 מיליון דולר. החברה מציגה הון עצמי של 198 מיליון דולר ומאזן הכולל נכסים בהיקף של 550 מיליון דולר.

צרו איתנו קשר *5988