המפרק: אנסקי קיבלה מברמלי שיעבוד בסך 570 א' ש'

מפרק רוביקון, עו"ד ארז חבר, טוען כי מיכל אנסקי קיבלה לכאורה ביטחונות אלה בגין רווחים עתידיים שטרם נוצרו בפרויקט בו השקיעה, בעוד ההסכם שבמסגרתו נוצרה הזכות הזו לא תועד כל

מיכל אנסקי ואמיר ברמלי / צילום: אביב חופי ושלומי יוסף
מיכל אנסקי ואמיר ברמלי / צילום: אביב חופי ושלומי יוסף

"חברת רוביקון גזלה מחלק ממשקיעיה חלק מנכסי החברה, וזאת בחוסר תום-לב ותוך הפרת חובת הנאמנות המוטלת על החברה ושלוחיה, ומשכך דין השיעבודים כולם - בטלות", כך טוען היום (ה') מפרק קבוצת רוביקון-קלע, עו"ד ארז חבר, בתגובה לבקשה שהוגשה לאחרונה לאכיפת שיעבודים שניתנו לקבוצת נושים בשבועות שלפני כניסתה של רוביקון לפירוק.

השיעבודים ניתנו על נכס מקרקעין שעליו יקום מלון "גלים גלים" באשקלון, לטענת עו"ד חבר, בתקופה שכבר נצפתה היקלעות הקבוצה לפירוק. בין חברי הקבוצה שזכתה להטבה גם אשת הקולינריה מיכל אנסקי, שקיבלה לכאורה ביטחונות על 570 אלף שקל בגין רווחים עתידיים שטרם נוצרו ("רווח רעיוני") בפרויקט בו השקיעה, בעוד ההסכם שבמסגרתו נוצרה הזכות הזו לא תועד כלל. 

 

בבקשה המקורית, שהוגשה על-ידי קבוצת המשקיעים באמצעות עו"ד עופר שפירא, טענו המשקיעים כי יש לאכוף את השיעבודים שנתנו להם, כך שתהיה להם עדיפות להשבת חובם על פני שאר הנושים, בכל הנוגע לזכויות בנכס המשועבד.

בתגובה טען עו"ד חבר כי "העמדת הנכסים המשועבדים כבטוחה עבור חלק מהמשקיעים נעשתה מתוך כוונה לשפר את מעמדם, נוכח העובדה כי לא היה בידי החברה לעמוד בהתחייבויותיה, בעבור השקעות קודמות ושונות אשר ביצעו בחברה ובלא הזרמת כספים חדשים כלשהם לצורך קבלת הבטוחה, באופן העולה בבירור לכדי העדפת מירמה".

בקשר לאנסקי, המפרק מציין כי אף שזו השקיעה בקרן 800 אלף שקל בלבד, היא קיבלה שיעבודים בסך 1.37 מיליון שקל, כאשר הפער בין הסכומים מהווה "רווח רעיוני מוערך מראש" מהשקעה בפרויקט אחר, במסגרת התחשבנות שעשו ביניהם אמיר ברמלי ואנסקי, בעל-פה וללא תיעוד.

"מבדיקות ובירורים שערך המפרק בעניין, בין היתר אל מול אנשי מחלקת הכספים בחברה, מקורו של הפער הנו בשיערוך הכספים, במסגרת הסכם שאינו רשמי בין אנסקי לבין ברמלי. לפי הסכם זה, סך של 800 אלף שקל 'הועברו' לכאורה מהשקעה בקרן קלע לטובת השקעה בפרויקט 'אקוויטי', וזאת לצורך יצירת רווח אשר יוערך מראש על-ידי מר ברמלי.

"יודגש כי כספים אלה לא הועברו בפועל, ואף לא נרשמה העברה רעיונית ברישומי החברה הפנימיים, אלא הכול בין ברמלי לבין אנסקי בלבד. לאחר ההשקעה הלכאורית בפרויקט אקוויטי, 'הוחזרו' כספים אלה לקרן קלע, בצירוף הרווח הרעיוני המוערך לפי ברמלי בגין ההשקעה בפרויקט אקוויטי, העומד על סך של 570".

צרו איתנו קשר *5988