"פיתוח אפיקי אשראי חוץ בנקאיים הוא צורך חברתי כלכלי"

ועדת הרפורמות דנה לראשונה בהצעת החוק להקמת רגולטור חדש על נותני השירותים הפיננסיים החוץ מוסדיים ■ הרגולטור יפקח על שירותים כגון הלוואות חוץ בנקאיות, ניכיון שיקים ומט"ח ■ ח"כ אלי כהן: "הסדרת הפעילות של חברות המימון החוץ בנקאי תגדיל את התחרות במערכת הפיננסית"

ח"כ אלי כהן/ קרדיט: רובי קסטרו
ח"כ אלי כהן/ קרדיט: רובי קסטרו

ועדת הרפורמות בראשות ח"כ אלי כהן קיימה היום (ג') דיון ראשון בהצעת החוק להקמת רגולטור חדש על נותני השירותים הפיננסיים החוץ מוסדיים. הצעת החוק מקדמת הקמת מפקח לשירותים הפיננסיים הניתנים ע"י גופים שאינם בנקים, לרבות שירותי הלוואות חוץ בנקאיות, ניכיון שיקים, פקטורינג, שירותי מטבע חוץ, העברת כספים בין מדינות ועוד. 

החוק נועד להסדיר את פעילותם של נותני שירותים פיננסיים חוץ-מוסדיים לשם פיתוח ענף השירותים הפיננסיים החוץ-מוסדיים וליצירת חלופה הולמת למערכת הבנקאית בתחום זה. מטרה נוספת היא למנוע מגורמים עברייניים לעשות שימוש בענף זה למטרות לא כשרות. בחודשים הקרובים יתווספו להצעת החוק גם שירותי הלוואות המונים באינטרנט ( P2P ) ובנקאות זעירה (גמ"חים). 

שוק נותני שירותים פיננסיים משוכלל, מפוקח ורחב הוא בעל חשיבות כלכלית רבה. הוא יכול לשמש חלופה לשירותים שמספקת כיום המערכת הבנקאית והמוסדית, ויכול לתרום תרומה משמעותית לתחרות בתחום. צורך זה בולט על רקע המבנה הריכוזי בסקטור הבנקאות בישראל והתחרות המוגבלת בו.

העדר פיקוח על הלוואות חוץ-בנקאיות מונע משוק חשוב זה להתפתח, פוגע באינטרס הציבורי, ומותיר את צרכני השירותים, רבים מהם מקרב אוכלוסיות מוחלשות ובעלי עסקים קטנים, בלא הגנה של המדינה . קיימת חשיבות רבה לפעילות התקינה והיעילה של שווקים אלה על כל הגורמים הפועלים בהם, באופן שתאפשר פעילות עסקית הגונה, שקופה ומאוזנת. מהלך ההסדרה אמור להבטיח שלתחומים אלו יכנסו גורמים לגיטימיים ולא גורמים עבריינים אשר יפגעו בהתפתחותו של שוק אשראי חוץ בנקאי לגיטימי.

המפקח החדש ימונה ע"י שר האוצר. כמו כן, על העוסקים בתחום יוטלו חובות רישוי לפי היקף פעילותם- רישיון בסיסי, להיקף פעילות מצומצם ורישיון מורחב, להיקף פעילות משמעותי. עוד קובע החוק הסדרים לעניין שליטה והחזקת אמצעי שליטה בנותני השירותים הפיננסיים, ובעלי התפקידים שיכהנו בהם, וכן הגבלות וחובות שיחולו על פעילותם של נותני השירותים הפיננסיים ומקנה סמכויות פיקוח למפקח, הכול במטרה להבטיח את פעילותם התקינה של נותני השירותים הפיננסיים ואת השמירה על ענייני לקוחותיהם.

ח"כ אלי כהן, יו"ר ועדת הרפורמות: "פיתוח אפיקי אשראי חוץ בנקאיים הוא צורך חברתי כלכלי מרכזי. הסדרת הפעילות של חברות המימון החוץ בנקאי תגדיל את התחרות במערכת הפיננסית, ובכך תגדיל את היקפי האשראי בעיקר לעסקים הקטנים והבינוניים, המהווים מנוע צמיחה עיקרי תוך הגדלת התחרות בענפי המשק השונים ויצירת מקומות תעסוקה חדשים".

צרו איתנו קשר *5988