הפצצה הפנסיונית הנוספת שמשרד האוצר מקדם

לא רק שינוי באג"ח המיועדות: האוצר בוחן את הריבית התחשיבית שקובעת לכולנו את הקצבה החודשית בפנסיה

פנסיה  / צלם: פוטוס טו גו
פנסיה / צלם: פוטוס טו גו

במקביל לשינוי באופן הקצאת האג"ח המיועדות, משרד האוצר בוחן בימים אלה, בשלבים מתקדמים של בחינה, גם את הריבית התחשיבית שבאמצעותה מחשבים את הקצבה החודשית של החוסכים לפנסיה - מ-4% ברוטו (לפני דמי ניהול) ל-3%, על פי הערכות. אם וכאשר זה יקרה זה יביא לפגיעה בזכויות העמיתים והחוסכים שיצאו מעתה לפנסיה. מדוע פגיעה? בשל הורדת הריבית התחשיבית תפחת הקצבה שהם יקבלו ביחס לקצבה שהם היו מקבלים לפי הריבית התחשיבית הגבוהה מדי שקבועה כעת.

מהיכן נובעת הבעיה? את קצבת הזקנה החודשית מקרן הפנסיה מחשבים כנגזרת מהחיסכון הכספי שהצטבר, לפי מה שקרוי מקדם המרה או מקדם קצבה. מקדם ההמרה מחושב בין היתר לפי ריבית היוון המבוססת על תשואת הקרן הצפויה (3.5% נטו ו-4% ברוטו), שאותה קובע האוצר. בשנים האחרונות נוצר מצב שבו בגלל הריבית האפסית בשווקים הסכום הצבור אמור להניב לאחר השינוי קצבה חודשית נמוכה יותר בהשוואה למה שהיה מניב לפני ההפחתה של הריבית התחשיבית. העלות של הפער בין הרצוי למצוי נופלת על החוסכים הצעירים בקרנות.

עתה אומר גורם בסביבת האוצר ש"לאור השינוי באג"ח המיועדות אנו בוחנים מה קורה לגבי היתרה. ברור שההשפעה עכשיו של הריבית התחשיבית פחותה בהרבה ואף זניחה כי 60% מהתיק מושקע באג"ח מיועדות". כך, תוכנית האוצר מהיום הופכת את הפגיעה למצומצמת בהרבה מכפי שהייתה עד כה, והיא רלבנטית רק לגבי ה-40% הנותרים מכספי הגמלאי.

כזכור, לפני מספר חודשים הוציא אגף שוק ההון באוצר הוראות לפיהן העלות של הסבסוד הבעייתי כאמור תושת על הגמלאי עצמו ולא על כלל החוסכים. מדובר במנגנון שפורס את התשלום (באמצעות הקטנת הקצבה) על פני כמה שנים, ושתלוי בתשואה בפועל שתושג עבור הגמלאי. נציין כי גם הרמה החדשה שנבחנת על פי הערכות (3%) גבוהה מהותית מהריביות בשוק.

מהלך שכזה, אם וכאשר יקרה, ישפיע גם על החוסכים בביטוחי המנהלים של חברות הביטוח, הגם שבמידה פחותה. בביטוחי המנהלים הקצבה צמודה לתשואה בפועל שמושגת בתיק ההשקעות שמנהלת חברת הביטוח, כך ששינוי הריבית התחשיבית ישנה כלפי מטה את הקצבה הראשונה של הגמלאי של חברת הביטוח, כשבהמשך הקצבה שלו תשתנה ותתעדכן על פי התשואה שתושג בפועל.

צרו איתנו קשר *5988