שאלות ותשובות: כל מה שצריך לדעת על הרפורמה בפנסיה

הרפורמה בפנסיה יוצאת לדרך - זה מה שאתם צריכים לדעת ■ מדריך ומחשבון פנסיה

פנסיה / צילום: שאטרסטוק
פנסיה / צילום: שאטרסטוק

מדוע באוצר משנים את אופן הקצאת האג"ח המיועדות?

באוצר נדרשו לסוגיה מכמה סיבות. האחת היא לקחי משבר 2008, אז נרשמה מפולת באפיקי החיסכון שתלויים בשוק ההון באופן שהשפיע בעיקר על תחושת הביטחון של החוסכים המבוגרים. לולא מספר החוסכים המבוגרים הנמוך דאז בשוק הפנסיה הצוברת - הדבר היה גם מקצץ מהצבירה של גמלאים חדשים רבים באופן ניכר ומפחית את קצבת הזקנה שלהם. כמו כן, לאור הריביות הנמוכות ששוררות כיום בשווקים נוצר מצב בעייתי בשוק הפנסיה החדשה, שבמסגרתו החוסכים מסבסדים את היוצאים לגמלאות.

כך או אחרת, מבחינת האוצר ישנן ארבע מטרות לצעד שעליו הודיעו היום: יציבות והפחתת תנודתיות בקצבה לאחר הפרישה; הגברת הוודאות במועד המרת החיסכון לקצבה (כלומר, במועד הפרישה); יציבות תיק החיסכון לקראת הפרישה; והחלקת התשואות בשלב הצבירה.

למה האג"ח המיועדות כה טובות?

מדובר ברשת ביטחון לחיסכון כי היא מספקת הבטחת תשואה שנתית של 4.86%, צמוד למדד המחירים על 30% מהתיק הכולל של החוסכים בקרנות הפנסיה החדשות המקיפות. אמנם לא מדובר בהבטחת תשואה מוחלטת, אבל זהו רכיב שמגן במידה רבה מתנודתיות ומפולות בחיסכון בקרנות הפנסיה. כיום, האג"ח המיועדות הן סבסוד ממשי מצד המדינה לטובת החוסכים וחוסכים חדשים יכולים לקבלה רק בקרנות המקיפות החדשות. זאת, בשל הפער האדיר בין הריבית הנקובה באג"חים אלה (4.86% ריאלי, כאמור) לריביות הנקובות בפועל בחוב הממשלתי הסחיר של המדינה. בשנים טובות בשוקי ההון, האג"ח המיועדות הן משקולת שמפחיתה את התשואה הכוללת בקרנות.

אם הריביות בשוק יהיו גבוהות מ-4.86%, האם מבוגרים יוכלו להקצות פחות מנכסיהם לאג"ח אלה?

יש שנים שבהן השוק מספק תשואה טובה יותר מאשר הריבית הנקובה באג"ח המיועדות. בשנים כאלה המבוגרים לא יוכלו להקטין את שיעור האג"ח המיועדות מ-60% או מ-30%. זהו רף קשיח.

מדובר בהטבה לחוסכים המבוגרים. מה יקרה עם הצעירים? הם נזרקים עכשיו לשוק ההון ללא הגנה...

למול המבוגרים והפנסיונרים שיזכו להגנה מסוימת בתשואות, הצעירים - שכל מה שיינתן למבוגרים מהם - יילקח מהם. האם הקיטון באג"ח המיועדות של החוסכים הצעירים יקרה מיידית ובאופן חד? כן ולא. באופן מיידי שיעור האג"ח המיועדות - שכיום הן ממש אוצר בתיקי החיסכון משום הריבית הריאלית הגבוהה שמובטחת בהן לעומת הריביות הנמוכות בהרבה באג"חים הממשלתיות הסחירות - יפחת מ-30% לכ-28%. כלומר, שינוי מתון בלבד. זאת משום שהקרנות החדשות המקיפות הן קרנות צעירות שהחלו לפעול רק בשנת 1995 ושהגיל הממוצע של החוסכים בהן נמצא אי שם בתחילת גילאי הארבעים.

בדוח מצוינת תחזית האוצר שלפיה שיעור האג"ח המיועדות לחוסכים צעירים לא יפחת מ-25% עד 2027, ומ-15% עד 2038, והוא יתאפס ב-2044. כמו כן, בשוק הגמל ובביטוחי המנהלים של חברות הביטוח כל כספי החוסכים החדשים מושקעים כיום בשוקי ההון ללא הבטחה כלשהי.

האוצר כבר הוציא לדרך מודל חדש לניהול ההשקעות לחוסכים לפנסיה, בתלות בגילאים. מה קורה עכשיו?

המהלך החדש מכניס תוקף ותוכן למודל הצ'יליאני שהאוצר הוציא לדרך החל מהשנה הנוכחית. כזכור, האוצר הורה לשוק לקבוע מנגנון שבו הסיכון בתיקי החוסכים הולך ופוחת ככל שהחוסכים מתבגרים ומתקרבים לגיל פרישה, ולאחריו כשהם מקבלי קצבאות. זאת, במטרה להפחית את התנודתיות במה שאמור להיות המקור הראשי להכנסה החודשית השוטפת של העובד הישראלי לכשיהפוך לגמלאי.

עד כה, המודל הצ'יליאני שהאוצר הוציא לדרך היה מלא בחורים, כשלכל גוף היה חופש בחירה כיצד הוא ינהל את הסיכון. עתה ברור שעבור המבוגרים והגמלאים יש כלי מוכח לניהול טוב יותר של הסיכון בהשקעות.

צרו איתנו קשר *5988