עוד הבטחה של כחלון: 60 אלף התחלות בנייה ב-2016

במשרד האוצר מסמנים יעד של כ-100 אלף יחידות דיור מאושרות על-ידי מוסדות התכנון ב-2016 ■ גם משרד הבינוי והשיכון מסמן יעד שאפתני: 90 אלף דירות מחיר למשתכן ב-3 שנים

פועלים באתר בנייה / צילום: תמר מצפי
פועלים באתר בנייה / צילום: תמר מצפי

במשרד האוצר צופים שהיקף התחלות הבנייה בשנת 2015 יעמוד על כ-50 אלף יחידות דיור ומציבים לעצמם יעד שאפתני של 60 אלף יחידות דיור שיתחילו להיבנות בשנת 2016, כך עולה מתוכנית העבודה של משרד האוצר. עוד על-פי תוכנית העבודה של האוצר, המשימות המרכזיות שעומדות בפני המשרד בשנת 2016 בכל הנוגע לתחום הדיור הן הגדלת ההיצע של הקרקעות המתוכננות, התרת חסמים בשלב התכנון, הגדלת העסקאות החתומות מול רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), המשך פרסום מכרזי מחיר למשתכן, הגדלת השיווקים של קרקעות המדינה המיועדות למגורים על-ידי רמ"י, הגדלת מספר גורמי הייצור בשוק הנדל"ן, הגדלת מכסת העובדים הזרים בענף וגם הקטנת מרכיבי העלות של ייצור הדירה.

כך, על-פי תוכנית העבודה מסמנים באוצר יעד של כ-100 אלף יחידות דיור מאושרות על-ידי מוסדות התכנון ב-2016, שיווק קרקעות על-ידי רמ"י בשנת 2016 בהיקף של 55 אלף יח"ד ועסקאות חתומות בהיקף של 40 אלף יחידות דיור והגדלת מכסת העובדים הזרים לרמה של 30 אלף בסוף 2016. כל אלה צפויים, כך על-פי תוכנית העבודה, להוביל להתחלות בנייה בהיקף 60 אלף יחידות דיור בסוף השנה הנוכחית.

חשוב לציין שכמעט בכל אחד מהסעיפים האמורים מדובר בשיפור לעומת המצב הקיים ב-2015. בנושא העסקאות החתומות של רמ"י (קרקעות ששווקו ונרכשו על-ידי קבלנים יזמים או גורמים אחרים) היעד לסוף 2016 מדבר על עלייה בשיעור של כ-33% מרמה של 30 אלף ב-2015 לרמה של 40 אלף יח"ד. במקביל, בכל הנוגע לשיווק קרקע בלבד (למגורים) מדובר ביעד המשקף עלייה של 25% מ-44 אלף יח"ד ב-2015 לרמה של 55 אלף יח"ד בסוף 2016. כאמור, בהתחשב בקצב השיווק והעסקאות המאושרות בשנים האחרונות מדובר ביעד שאפתני שעל גורמי המקצוע יהיה להתאמץ כדי להצליח לעמוד בו. במקביל, בכל הנוגע להסכמי-הגג שנחתמים מול רשויות מקומיות ולהיקף יח"ד מאושרות במוסדות התכנון היעד של 2016 דומה מאוד לנתוני 2015. בכל הנוגע לאישור תוכניות ליח"ד עמד הנתון בסוף 2015 על כ-99 אלף והיעד לשנה הנוכחית עומד על 100 אלף יח"ד ולגבי הסכמי-הגג מדובר ביעד של 50 אלף יח"ד, מספר זהה לזה שהיה ב-2015.

 

היעד של משרד הבינוי והשיכון: 90 אלף דירות מחיר למשתכן ב-3 שנים

במסגרת תוכנית העבודה של משרד הבינוי והשיכון מנסים במשרד לצפות את היצע יחידות הדיור שיתחילו להיבנות במסגרת תוכנית מחיר למשתכן, וזאת על-ידי מדד שמתייחס ל"זכאים שרכשו דירה בפרויקטי מחיר למשתכן". על-פי תוכנית העבודה, במשרד צופים שב-2016 יימכרו 25 אלף דירות מוזלות במסגרת התוכנית, כלומר, יהיו 25 אלף יחידות דיור בהן זכו יזמים וכבר קיבלו היתרי בנייה. עוד על-פי תוכנית העבודה במשרד צופים כי בשנת 2017 יעמוד המספר על 30 אלף דירות שירכשו על-ידי זכאים וב-2018 על 35 אלף דירות. מדובר בסך כולל של 90 אלף יחידות דיור עד סוף 2018, כלומר יעד שאפתני של 90 אלף יח"ד שנרכשו במכרזים והחלו את הליך הבנייה ב-3 השנים הבאות. נזכיר שעד כה, קיבלו רק שני פרויקטים בלבד היתר בנייה, בעפולה ובלוד, למספר מאות של יחידות דיור מוזלות בלבד. במשרד הבינוי מציבים שתי משימות משמעותיות בהקשר זה - האצת שיווק הקרקע במסדרת התוכנית ויצירת מנגנונים של הקצאת יחידות הדיור לזכאים. היעד של משרד הבינוי והשיכון בכל הנוגע ליחידות דיור שישווקו בהצלחה במסגרת מחיר למשתכן בשנת 2016 עומד על 15 אלף יח"ד.

עוד נקודה מעניינת שעולה מתוכנית העבודה וקשורה למחיר למשתכן היא היעד של הנפקת תעודות זכאות לזכאי התוכנית. בעוד היעד למכירת דירות מוזלות ב-2016 עומד כאמור על 25 אלף יח"ד, היעד שמציב המשרד להנפקת תעודות זכאות עומד על 250 אלף בסוף 2016. נקודה זו מעידה שוב על היחס בין הביקוש להיצע בתחום זה.

עוד יעד שמציב לעצמו המשרד הוא צמצום מספר זכאי המשרד הממתינים לדיור ציבורי למעלה משנה בצורה משמעותית. כך, אם מספר הזכאים האמור עמד ב-2015 על 1,708, בתוכנית העבודה מציינים במשרד יעד של 750 איש בלבד בסוף 2016 (ירידה של כ-56%), יעד של 450 איש בסוף 2017 ויעד של 150 איש בלבד בסוף 2018. מדובר בצמצום משמעותי של הממתינים לדיור ציבורי מעל שנה בשיעור כ-91% במשך 3 שנים.

נושא נוסף שעולה במסגרת תוכנית העבודה של משרד הבינוי והשיכון הוא נושא ההתחדשות העירונית. בסוגיה זו מתכננים במשרד לקדם חתימת הסכמי מסגרת של התחדשות עירונית מול רשויות מקומיות (הסכמים שיבטיחו מימון תשתיות לרשות), הגדלת היצע הדיור במסגרת תוכניות להתחדשות עירונית וגם המשך קידום הרשות להתחדשות עירונית שעדיין נמצאת נכון להיות בדיון בועדת הרפורמות בכנסת.

בתוכנית העבודה מתייחסים במשרד הבינוי והשיכון גם להגברת יעילות שוק הבנייה הישראלי כמו גם הפיכתו לאפקטיבי יותר וזאת באמצעות קידום הבנייה המתועשת, הגדלת מצבת העובדים המקצועיים בענף (ישראלים וזרים), הקמת מערך הדרכה והכשרה בענף, הפחתת הרגולציה בתום הבנייה וגם שיפור יכולת המחקר ורמת הידע בענף.

במשרד מתכוונים גם לטפל במשך הזמן של התחנות השונות בענף הבנייה משלב התכנון ועד שלב מסירת הדירות. על-פי תוכנית העבודה, משך זמן האישור הסטטוטורי מתחילת תכנון ועד מתן תוקף עתיד לרדת מ-44 חודשים ב-2015 ל-37 חודשים בסוף 2016. גם משך הזמן מפרסום שיווק קרקע ועד חתימת חוזה עם רוכש הקרקע צפוי להתקצר מרמה של 9 חודשים ב-2015 ל-7 חודשים ב-2016.

צרו איתנו קשר *5988