הנאמן נגד רוה"ח של ענבל אור: "הדוחות 'יופו' ב-127 מ' ש'"

לדברי רו"ח איתן ארז, אם רואי החשבון ממשרד שטיינמץ-עמינח היו עורכים ביקורת אמיתית, הם היו רושמים לחברת אור סיטי נדל"ן הערת עסק חי

ענבל אור / צילום: אמיר מאירי
ענבל אור / צילום: אמיר מאירי

הנאמן בהקפאת ההליכים של קבוצת אור סיטי נדל"ן של ענבל אור, עו"ד איתן ארז, הגיש היום (ה') את הדוח הראשוני שלו על מצב החברה. מילים קשות הוקדשו בדוח הנאמן לדוחות הכספיים של אור סיטי נדל"ן, שהוגשו באמצעות משרד שטיינמץ-עמינח, משרד רואי החשבון השישי בגודלו בישראל. כך גם לבקשת הקפאת ההליכים שהגישה אור סיטי נדל"ן בתקופה שבה קיבלה יעוץ חשבונאי מרו"ח יזהר קנה ממשרד פאהן-קנה (שלא חתם על דוחות), המשמש גם כנשיא לשכת רואי החשבון בישראל.

עו"ד ארז מייחס חלק מן האחריות למצבה של החברה לרואי החשבון שחתמו על הדוחות הכספיים, ללא כל הסתייגות, תוך הצגת נתונים שגויים לכאורה ותוך חריגה מן התקינה החשבונאית, לטענתו. לדוגמה, 11 מיליון שקל נרשמו לזכות החברה כ"מלאי" בגין תביעה כספית של החברה שדווח בדוחות הכספיים כי הוגשה, אך התביעה לא הוגשה כלל.

בשורה התחתונה מצביע עו"ד ארז על פער של 127 מיליון שקל בין תמונת המאזן שהוצגה בדוחות לבין זו המתגלה מבדיקתו הראשונית. עו"ד ארז מסתמך על בדיקת הדוחות שנעשתה על-ידי פירמת RSM שיף-הזנפרץ ושות'. פער דומה וחריף לא פחות מזהה הנאמן בין נתונים מבקשת הקפאת ההליכים שהוגשה לפני שבוע, לבין תמונת המצב המתגלה לכאורה.

"הנאמן סבור כי הדוחות לשנת 2014 אינם משקפים באופן נאות משום בחינה מהותית את המצב הכספי. בהתאם לחוות-הדעת של פירמת RSM, צריך היה להפחית ממצבת הנכסים שהוצגה בבקשת ההקפאה 55.6 מיליון שקל, להוסיף חובות נוספים שלא הוצגו בסך של 71.6 מיליון שקל, כך שבסך-הכול ההבדל בין התמונה 'הורודה' שהוצגה בבקשה להקפאת הליכים לבין המציאות הוא 127.2 מיליון שקל לחובת קבוצת החברות! כל מילה נוספת מיותרת", כתב הנאמן.

"חריגה מהתקינה החשבונאית"

עו"ד ארז מפרט כי בדוחות יש "חורים" וסימני שאלה קשים. בין היתר מצביע ארז על כך שמ"ביאור 4 למאזן עולה כי לחברה הכנסות לקבל בסך 28.8 מיליון שקל. מדובר בנתון בלתי נכון באשר לפי בדיקת רואי החשבון מפירמת RSM יש להפחית מסכום זה 10.6 מיליון שקל".

הנאמן מוסיף כי בביאור אחר למאזן נטען כי "לחברה יש מלאי של 18.6 מיליון שקל, אשר מורכב בין היתר מזכות תביעה על סך 11 מיליון שקל, שהגישה החברה כביכול בשנת 2014 כנגד בעלי קרקע במתחם דרום בבלי. מבדיקה יסודית שערך הנאמן מתברר כי תביעה כזו לא הוגשה מעולם! האמת היא שהחברה ביקשה מעורכי הדין להגיש תביעה שכזו, אך בסופו של דבר התביעה כלל לא הוגשה מסיבות של אי-תשלום שכר-טרחה לעורכי הדין, היעדר מימון לאגרה וסיבות נוספות. גם לפי כללי התקינה החשבונאית אסור לרשום תביעה שהוגשה כנכס!".

עוד מציין הנאמן כי הדוחות אינם משקפים נאמנה את חובותיה של ענבל אור לחברה. "במאזנים של החברות רשומה יתרת בעלי מניות בסך 6.3 מיליון שקל, כאשר אין לחברה ביטחונות כנגד סכום זה, ולפיכך רואי החשבון מפירמת RSM סבורים כי אין אפשרות לגבות סכום זה מבעלת המניות. לסכום זה יש להוסיף את הסכומים שהחברה שילמה עבור ענבל אור לבעלה לשעבר בסך של כ-1.7 מיליון שקל, כך שהחוב האישי שלה לחברה הוא כ-8 מיליון שקל. למעשה, על-פי דיני המס חייבת הייתה הגברת ענבל אור להחזיר סכום זה לחברה או לחילופין למשוך אותו כדיבידנד או כמשכורות ולשלם מס מלא בגין פעולה זו. כיוון שכך, יש לגלם את החוב האישי שלה לחברה ולהעמידו על סך של כ-11 מיליון".

במקרה אחר מעלה הנאמן שאלות לגבי רישום כפול של סכום פיקדון של החברה בבנק לאומי בסך 3.2 מיליון שקל. פעם אחת מופיע הסכום כפיקדון ופעם שנייה תחת סעיף "הכנסת לקבל". "לשאלת רואי החשבון מטעם הנאמן מדוע נרשם סכום זה פעמיים בהכנסות, השיבו כי נושא זה דרוש בירור מעמיק. לפי הערכת רואי החשבון מטעם הנאמן, מדובר בוודאות ברישום כפול של הכנסה, ולכן יש לבטל סכום זה".

עוד מדווח הנאמן על שני סעיפים שיוחס להם ערך של מעל 20 מיליון שקל במאזן, אך ערכם 0 לטענתו. בכלל זה מלאי שטחי מסחר ותעשייה שמוצג במאזן בסך של 18.6 מיליון שקל, אך הוא לא יותר מזכות תביעה (שלא הוגשה); גם מוניטין החברה מופיע במאזן בערך של 3 מיליון שקל, ולדעת הנאמן יש לאפסו.

עו"ד ארז טוען כי "כבר בחודש יולי 2015, עת נחתמו הדוחות הכספיים, היו כבר מספיק אינדיקציות (אילו הייתה מתבצעת ביקורת אמתית) לתת לחברה הערת עסק חי".

משטיינמץ-עמינח לא נמסרה תגובה.

בקשר לבקשת הקפאת ההליכים טען הנאמן, בין היתר, כי הבקשה ייחסה לנכס ברחוב הירדן ברמת-גן ערך של 30 מיליון שקל - זאת למרות שאין כל חוזה שנחתם בקשר לקרקע, ובפועל לאור סיטי אין כל זיקה חוקית אליו.

הבהרה

בידיעה שפורסמה הבוקר באתר "גלובס" צוין בטעות כי רואי החשבון המבקרים של קבוצת אור סיטי הם משרד פאהן-קנה. ואולם, משרד פאהן-קנה הוא שליווה את אור סיטי בבקשת הקפאת ההליכים ולא כרואי חשבון מבקרים. הטעות תוקנה מייד לאחר פרסום הידיעה, ואנו מתנצלים על כל אי-נוחות, אם נגרמה כזו.

 

צרו איתנו קשר *5988