א. דורי | לפני כולם

אנטרופי תומכת במיזוג דורי בנייה לתוך א.דורי

רוח גבית לעמוס לוזון מחברת הייעוץ למוסדיים, ערב ניסיונו הנוסף למחיקת מניות דורי בנייה מהמסחר בבורסה ■ זקוק לרוב רגיל מקרב מניות המיעוט

עמוס לוזון/ צילום: תמר מצפי
עמוס לוזון/ צילום: תמר מצפי

האם עמוס לוזון יצליח במשימה למחיקת דורי בנייה מהבורסה - משימה בה נכשל מוקדם יותר השנה ואשר בה נכשל גם קודמו לשליטה בחברה, חיים כצמן? בעוד יומיים יתכנסו בעלי המניות של דורי בנייה לאסיפה כללית, במסגרתה יידרשו להכריע האם לאשר את מיזוג החברה אל תוך החברה האם, קבוצת א.דורי (שבשליטת לוזון). מדובר בעסקה שתניב להם תמורה של 33 אגורות למניה, ובסך הכל כ-4.7 מיליון שקל עבור מלוא החזקות הציבור בדורי בנייה.

קבוצת הנדל"ן והתשתיות א. דורי מחזיקה ב-83.5% ממניות קבלנית עבודות הבנייה, דורי בנייה, כאשר יתרת המניות מוחזקות בידי הציבור ובידי גופים מוסדיים כדוגמת הראל (3.4%), תלתן קרנות נאמנות (2%), מיטב דש קרנות נאמנות (1.6%) ואקסלנס גמל (0.7%). בפברואר השנה ביקשה קבוצת דורי למחוק את מניות דורי בנייה מהמסחר באמצעות הצעת רכש במחיר זהה לזה של הצעת המיזוג, אולם ההצעה נכשלה לאחר שזכתה להיענות מצד בעליהן של רק 7% ממניות החברה, ועקב כך לא זכתה קבוצת דורי להגיע להחזקה של 95% בחברה הבת, שהייתה מאפשרת לה לכפות את רכישת יתר המניות גם ממחזיקים שלא נענו להצעה.

כעת, בחר כאמור עמוס לוזון, בעל השליטה בקבוצת דורי, בדרך שונה - של מיזוג, שאמורה להיות קלה יותר להשלמה. בעסקת המיזוג נדרש לוזון לרוב רגיל מקרב בעלי מניות המיעוט שישתתפו באסיפה (בנוסף לרוב של כלל בעלי המניות שברור שיושג), או לחילופין שסך המתנגדים בהצבעה לא יעלה על 2% מכלל בעלי מניות החברה.

שטר הון לקבוצת דורי

לקראת ההצבעה ביום חמישי, קיבל לוזון השבוע רוח גבית מחברת הייעוץ לגופים מוסדיים אנטרופי, שממליצה ללקוחותיה המחזיקים במניות דורי בנייה להצביע באסיפה בעד המיזוג עם קבוצת א. דורי. האנליסט רועי לנדר מאנטרופי כותב כי להערכתו, שוויה הכלכלי של דורי בנייה עבור בעלי מניות המיעוט הוא שלילי, שכן הונה העצמי עומד על 104 מיליון שקל, אבל כולל בתוכו שטר הון בהיקף של 388 מיליון שקל המיוחס לקבוצת דורי.

לנדר מסביר כי להערכתו יעמוד החזר ההשקעה המקסימלי של החברה מעסקאות אחרונות ומתביעות אפשריות על 214 מיליון שקל, וסכום זה מיועד כולו (עד גובה שטר ההון) לקבוצת דורי. עם זאת, הוא מדגיש כי עבור קבוצת דורי ובעלי מניותיה קיים להערכתו ערך גבוה מ-4.7 מיליון שקל שמוצע לבעלי מניות המיעוט, וזאת בין השאר משום שעלות התפעול של דורי בנייה כחברה ציבורית מוערכת על-ידו ב-3 מיליון שקל בשנה.

עוד נכתב בדוח אנטרופי, כי עבור קבוצת דורי קיימת חשיבות עליונה בשמירתה של דורי בנייה כ"עסק חי", וזאת על-מנת שלא לפגוע בשטר ההון הרשום במאזניה, וכתוצאה מכך ביכולת עמידה בקובננטים אליהם היא מחויבת. בנוסף, מציינים באנטרופי כי פגיעה בשטר ההון עלולה להוביל לדרישה מצד נושים לחילוט ערבויות חוץ מאזניות (ביצוע ובדק) בהיקף של 260 מיליון שקל.

לוזון, שמכהן כמנכ"ל א. דורי, רכש את השליטה בקבוצה מידי חברת הנדל"ן המניב גזית גלוב שבשליטת כצמן תמורת סכום נמוך מ-10 מיליון שקל, לאחר שדירקטוריון גזית גלוב מאס בהמשך הזרמות ההון העצומות לצורך מימון הפסדיה הכבדים של דורי בנייה.

להחלטת המכירה תרם גם מהלך שבמסגרתו מכר בית ההשקעות פסגות את החזקותיו בקבוצת דורי למשפחת אדלרסברג, יריבתה של גזית גלוב. המכירה הובילה לכישלון הצעת רכש שהגישה גזית למניות הציבור בקבוצת דורי (וזאת לאחר כישלונות קודמים במחיקת דורי בנייה מהבורסה) והובילה להחלטת כצמן למכור את החברה.

 

צרו איתנו קשר *5988