מגה - תמונת מצב: הנאמנים והעובדים נגד רמי לוי, בן-משה מחכה לעליון

בתשובתם למחוזי כינו הנאמנים את הצעת רמי לוי לרכישת מגה "מקסם-שווא" ■ העליון הורה לנאמנים ולכנ"ר להשיב לבקשת העיכוב של מוטי בן-משה עד מחר

רו"ח גבי טרבלסי (מימין), עו"ד אמיר ברטוב ועו"ד אהוד גינדס. אין העדפה לרמי לוי / צילום: איל יצהר
רו"ח גבי טרבלסי (מימין), עו"ד אמיר ברטוב ועו"ד אהוד גינדס. אין העדפה לרמי לוי / צילום: איל יצהר

ביום שישי הגישו נאמני מגה, עו"ד אהוד גינדס, עו"ד אמיר ברטוב ורו"ח גבי טרבלסי את תשובתם לבית המשפט באשר לבקשתו של רמי לוי, ובה הם מבקשים לדחות אותה על הסף "ומוקדם ככל האפשר, וזאת משום שמדובר בבקשה המהווה למעשה ערעור על פסק דינו של בית המשפט... וחמור מכך - ניסיון להתערב בשיקולי אספות הנושים ולהפעיל עליהן לחץ חיצוני (פסול), להתנגד להצעת ההסדר המוצעת, על בסיס התקשרות הנאמנים בהסכם מכר עם יינות ביתן, תוך 'הבטחה' לתוספת תמורה. אלא שהבטחה זו איננה אלא מקסם-שווא, הואיל וחוות-דעת מקדמית, שהמציא הממונה על ההגבלים העסקיים למבקשת, קובעת שסיכויי המיזוג עמה נמוכים ביותר.

"אין תקדים למצב שבו אושרה מכירה למציע חדש לאחר שבית המשפט כבר אישר את המכר למציע אחר! מדובר בתקדים מסוכן ביותר", גורסים הנאמנים. הנאמנים שבים ומדגישים את תמיכתם ביינות ביתן כרוכשת המובילה, ומגדירים את הצעתו המשופרת של לוי בסכום של 100 מיליון שקל יותר מיינות ביתן כלא מעשית. "הצעת רמי לוי מוטלת בספק ואין שום ודאות שתגדיל את התמורה לנושים; ההפך - קיים סיכון שהצעה זו תביא, בסופו של יום, להקטנת הדיבידנד לנושים... קיים משקל גם לעיקרון בדבר כיבוד ציפייתה הלגיטימית של יינות ביתן", כותבים הנאמנים בתשובתם לבית המשפט.

למרות שלא התבקשו על-ידי בית המשפט, הגישו גם עובדי מגה את התנגדותם למכירת הרשת לרמי לוי, ובה הם טוענים כי בקשת לוי מוגשת בחוסר ניקיון כפיים ובחוסר תום-לב, ומכנים את התנהלותו של לוי "התנהגות בלתי ראויה, תכסיסנית ופתלתלה".

"העובדים מתנגדים התנגדות נחרצת לבקשתו של המבקש (לוי) ורואים בה התנהלות והתנהגות חסרת תום-לב, זלזול בעובדים, בנושים ובהחלטות בית המשפט...", כותבים באי כוחם של העובדים, עו"ד גלילה הורנשטיין ועו"ד אלון הורנשטיין. "המבקש לא התכוון בתום-לב להציע הצעה משופרת אשר עולה על זו של יינות ביתן. לו רצה לעשות כך, היה עליו להגיש בקשה למתן צו עיכוב ביצוע, רשות ערעור או ערעור על החלטת בית המשפט".

עוד מוסיפים העובדים: "אין לבית המשפט לתת יד ל'מסע הדיג' של המבקש, שאינו לוקח על עצמו סיכון כל שהוא. ההצעה שלו עלולה לטרפד את המכירה כמקשה, באשר בהוראת הממונה על ההגבלים העסקיים ועל-פי חוות-דעתו הראשונית, יאלץ המבקש למכור חלק משמעותי מהסניפים. התוצאה של דבר זה היא פיטוריהם של מאוד עובדים". בסוף דבריהם לבית המשפט, מדגישים העובדים כי הם "תומכים באופן נחרץ בהצעת יינות ביתן".

החקלאים בעד רמי לוי

בתוך כך, החקלאים מסרו היום לבית המשפט, כי "בקשת רמי לוי מוצדקת במהותה והיא תאפשר מתן הזדמנות למקסם את התועלת לנושים בסכומים משמעותיים". תגובתם הועברה בעקבות הבקשה הדחופה שהגיש לוי לבית המשפט ביום חמישי האחרון, בדרישה כי לפני הנושים של מגה תוצג הצעתו המשופרת לרכישת מגה ובדרישה כי הממונה על ההגבלים העסקיים תמצא את הבדיקה ותבחן את תנאיה אל מול אלה של יינות ביתן.

התגובה הוגשה מטעם קבוצה של 50 מגדלי תוצרת חקלאית - המהווים את הספקים המרכזיים של התוצרת החקלאית הטרייה למגה - סכום הנשייה שלהם עומד על 10 מיליון שקל המחולקים על פני עשרות משקים חקלאיים ברחבי הארץ.

"לחקלאים אין בטחונות, אין ערבויות אישיות, אין ביטוח אשראי, והסיכויים היחידים לקבלת החזר על חובם היא בדרך של חלוקת דיבידנד לנושים הבלתי מובטחים. האינטרס המובהק והמרכזי של החקלאים כמו גם של יתר הנושים הבלתי מובטחים הוא להשיא את התמורה וכפועל יוצר לקבל החזר מקסימלי על חובם", נכתב בתגובתם..."במצב הדברים מונחות בפני הנושים שתי הצעות זהות כאשר הצעת רמי לוי גבוהה ב-100 מיליון שקל מהצעת יינות ביתן. הנאמנים אינם חולקים כי התמורה המוצעת על-ידי רמי לוי, אם תתקבל, תעלה את שיעור ההחזר לנושים הבלתי מובטחים ל-50% (במקום 36% על-פי הצעת יינות ביתן..)

החקלאים מותחים ביקורת על תגובת הנאמנים הטוענים כי הצעת רמי לוי מהווה ניסיון פסול להתערב בשיקולי אסיפות הנושים ולהפעיל עליהם לחץ חיצוני פסול". לטענתם המצב הוא הפוך :"שלילת הדיון של הנושים בחלופות ובאלטרנטיבות הקיימות היא בלתי ראויה והיא מהווה הפעלת לחץ פוסל ואסור על הנושים למען יאשרו את הצעת יינות ביתן.. הנאמנים חותרים לכך שבפני הנושים לא תעמוד אלא החלופה של יינות ביתן...".

עוד הם מציינים כי ברור שעמדת הממונה היא קריטית עבור הנושים ועל כן יש לקיים את האסיפה רק לאחר עמדת הממונה - נזכיר כי האסיפה אמורה להתקיים בהמשך השבוע - מועד שבו לא עדיין לא תוצג עמדת הרשות הממונה, גם בהתייחס לעסקת יינות ביתן.

נזכיר כי ביום חמישי הגיש מוטי בן-משה צו עיכוב ביצוע לבית המשפט העליון בו הוא מבקש רשות ערעור משום שלטענתו בית המשפט המחוזי טעה כאשר דחה את עתירתו כי אסיפת הנושים תצביע גם על הצעת בן-משה לרכוש את מגה ולא רק על הצעת הרשת יינות ביתן.

בן-משה: "הנושים הופכים לשבויים"

ביום חמישי אחר הצהריים הגיש מוטי בן-משה לבית המשפט העליון בקשה דחופה למתן צו עיכוב ביצוע להחלטה שמורה על כינוסן של אספות נושי מגה, כל עוד לא יתאפשר להציג בפני הנושים גם את הצעתו שלו, ולפני שרשות ההגבלים תפרסם את עמדתה בעניין השלכות רכישת מגה על-ידי יינות ביתן על הריכוזיות במשק. בן-משה נחרץ בעמדתו שהצעתו עדיפה לנושי מגה.

אספת הנושים מתוכננת להתכנס ביום חמישי השבוע, ובן-משה דורש כי עד למועד זו תתקבל החלטה. בקשתו העיקרית היא כי בפני אסיפת הנושים של מגה תובא להצבעה גם הצעתו ולא רק הצעת יינות ביתן. עוד נטען בבקשה, שהוגשה באמצעות עורך דינו של בן-משה, רענן קליר, כי בית המשפט טעה ו"בקשת ערעור זו מופנית בראש ובראשונה כנגד שגיאה זו" וכי משמעות דחיית העתירה, אם תהיה כזו, היא כי "אסיפות הנושים הפכו למשחק מכור".

"ההחלטה כופה על הנושים מצב בו לולא יאשרו את ההצעה היחידה שמועלית להצבעה, הלוא היא הצעת יינות ביתן, הם חשופים לכך שלא תהיינה להם הצעות חלופיות כלל, קרי לחוסר ודאות מוחלט ולסכנת פירוקה של מגה על כל החומרה שיש בכך. בנסיבות אלה הופכים הנושים שבויים שאנוסים להצביע באסיפות הנושים בעד יינות ביתן ונמנעת מהם זכותם הבסיסית לערוך השוואה בין ההצעות ולבחור בעדיפה מבינהן", נכתב בעתירה.

בהמשך נטען כי החלטת בית המשפט המחוזי נסמכת על שיקול-דעתם של הנאמנים ש"כפו את שיקול-דעתם על הנושים ובחרו עבורם את ההצעה הטובה לשיטתם... כאילו הנושים אינם מסוגלים להתמודד עם בחינת שתי הצעות והשוואתן". בין השיקולים מונה בן-משה את "השאלה הנוקבת כיצד העסקה עם יינות ביתן עולה בקנה אחד עם השאיפה לתחרות בשוק הקמעונאי בישראל והאם עסקה זו יכולה בכלל להתבצע נוכח הוראות חוק ההגבלים העסקיים, הכל בשים לב להיותה של יינות ביתן הרשת הקמעונאית השלישית בגודלה בישראל".

העליון קבע כי על נאמני מגה ועל הכנ"ר להשיב לבקשה של בן-משה עד למחר.

צרו איתנו קשר *5988