דוח המבקר: משרד החקלאות - החממה לניגודי עניינים

המנכ"ל הקודם רמי כהן עשה עסקים פרטיים ■ המבקר מעיר לסמנכ"לית על סחבת בהסדרת ניגודי העניינים של בכירים, בעיקר ביחידת האכיפה ■ כך נתפר תפקיד חדש לבכיר שהסתיר עבירת משמעת

מבקר המדינה יוסף שפירא/ צילום: תמר מצפי
מבקר המדינה יוסף שפירא/ צילום: תמר מצפי

דוח מבקר המדינה מאמת סדרה של פרסומים ב"גלובס" על פרשיות של בכירים במשרד החקלאות: ניגודי העניינים של המנכ"ל הקודם רמי כהן, שהפרסום הראשון בעניינו (10.12.14) הביא לחקירת המשטרה הגלויה בפרשה 242 הקשורה לסיעת ישראל ביתנו, חקירה המצויה לקראת הגשת כתבי אישום; המחדלים והדיווחים הבעייתיים של מנהל אגף הדיג חיים אנג'וני; בעיית ניגודי העניינים של בכירים ביחידת הפיקוח על החי והצומח (פיצו"ח) הפועלת גם עבור השירותים הווטרינריים, ובעיקר סגן מנהל היחידה אבי בן שושן.

על פי הדוח, בעת עריכת הסדר ניגוד העניינים שלו, המנכ"ל הקודם כהן לא דיווח על שותפות שלו בחברה מסחרית עם טלי קידר, פעילה בסיעת ישראל ביתנו שהייתה עוזרת שר החקלאות יאיר שמיר וחשודה גם היא בפרשה 242. חמור מכך, בהיותו מנכ"ל משרד החקלאות, חתם כהן על הסכם למתן שירותי ייעוץ לחברה בשם טנדו, בסך 1.24 מיליון שקל בשנה, בלי שקיבל את האישור המתחייב מכללי מניעת ניגוד עניינים. חברת טנדו עסקה בתחום האבטחה והייתה קשורה למשרד החקלאות. אחרי כניסתו של כהן לתפקיד המנכ"ל קיבלה חברת טנדו מהשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות חוזה ייעוץ במסגרת מכרז שהיה כפוף לכהן, אף שתחום זה לא היה בתחום עיסוקיה.

באופן כללי, הדוח מתייחס פעמים אחדות לבעיות בתפקודה של הסמנכ"לית למינהל ומשאבי אנוש, רחל פנצר, בכל הנוגע לטיפול בהסדרי ניגודי העניינים ומשמעת של עובדי המשרד.

זה שנים מתריע המבקר על כך שאין במשרד החקלאות הסדרים ראויים לטיפול בניגודי עניינים, בעיקר של בכירים שמנהלים עסקים חקלאיים פרטיים, לעתים בהיקף גדול. דגש מיוחד ניתן על ידי המבקר לניגודי עניינים ועבודות פרטיות של בכירים ביחידת הפיקוח על החי והצומח (פיצו"ח), משום שהם בעלי סמכויות פיקוח ואכיפה, כולל החרמת סחורה, מעצר וסגירת עסקים.

הסמנכ"לית פנצר הייתה אמורה להכין נוהל מפורט קבוע למניעת ניגוד עניינים, אבל בדוח נאמר: "משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את הסחבת במשרד החקלאות בהוצאת נוהל ניגוד עניינים, זאת למרות התראות חוזרות ונשנות של משרד מבקר המדינה".

"פגיעה בטוהר המידות" 

הנה כמה מהדוגמאות הבולטות מתוך הדוח בתחום ניגוד עניינים של בכירים במשרד החקלאות, תוך עיסוקם באינטרסים פרטיים:

מנהל יחידת שירות והדרכה, חנן בזק, חתם על השאלון למניעת ניגוד עניינים, ובמועד החתימה החזיק במחצית ממניות חברה פרטית, בניגוד להצהרתו.

אמרכל מחוז הנגב, סעיד אבו סיאם, נמנע מלפרט בשאלון הראשון את החזקותיו בתאגידים פרטיים שונים, ובשאלונים הוא נמנע מלגלות את מלוא הפרטים על החזקותיו. האמרכל היה בעל ענין בארבע חברות, בתחומים שונים ומגוונים. למרות הליכים שנערכו נגדו, הוא זכה לקיצור פז"מ וקידום, על ידי ועדה בראשות הסמנכ"לית פנצר.

הענין החמור ביותר קשור לאבי בן שושן, סגן מנהל יחידת הפיצו"ח, בן מושב לוזית. בניגוד לאיסורים על עבודות צדדיות ללא אישור ובניגוד עניינים, בן שושן היה חבר בוועדה של תנועת המושבים הקובעת את שכרם של בכירי התנועה. הוא הקים עסק גדול לגידול ויצוא תבלינים בשם "מיטב הירק למהדרין", שהגיע להליכי פירוק, ובן שושן עצמו הוכרז פושט רגל. הוגשה נגדו תלונה על ש"עקץ" חברה שבה שותפה אחותו של ראש יחידת הפיצו"ח, רועי קליגר. בן שושן מונה לתפקיד חבר בוועד ממונה של אגודת "מימי מבואות ירושלים", בניגוד לאיסור על פושט רגל לכהן בתפקיד כזה, וכשהתגלה הדבר הוא נאלץ לוותר על התפקיד, אבל מונה למזכיר בשכר של האגודה.

מבקר המדינה מקדיש כמה עמודים לתיאור ההתחמקויות של בן שושן מגילוי והסדרת ניגודי העניינים שלו, למרות הליכי חקירה ומשמעת שננקטו מולו בנציבות שירות המדינה (להלן - נש"ם).

בדוח נאמר: "משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את התנהלותו של סגן מנהל הפיצו"ח. התנהגות בלתי הולמת עד כדי חשש לפגיעה בטוהר המידות". המבקר העיר גם לסמנכ"לית פנצר, על כך, שלא קיימה את ההנחיה של נציבות שירות המדינה לנזוף בבן שושן. המבקר הדגיש: "הסמנכ"לית לא קיימה את המלצת אגף המשמעת ורשמה לו הערה בלבד. רישום הערה אינו עולה בקנה אחד עם חוק שירות המדינה (משמעת)... לא נמצאו נימוקים להחלטתה של הסמנכ"לית לכך שהסתפקה בהערה לעובד".

"תקלה מצערת במכרז" 

על פי הדוח, גם בתחום המינויים נעשו פעולות חמורות, חלקן בוועדות מכרזים בהשתתפות נש"ם.

סמנכ"ל לתכנון ואסטרטגיה, אורי צוק-בר, נבחר בהליך פסול. בוועדת המכרזים המשותפת ל משרד ולנש"ם, שבה ארבעה חברים, היה צריך להיבחר עופר זקס, מי שהיה נספח חקלאי בבריסל, וזאת בגלל תמיכת יו"ר הוועדה בו ולא בצוק-בר. אולם בוועדה צץ "משקיף", שאיננו חבר בוועדת המכרזים אך נתן לעצמו זכות הצבעה שלא כחוק, והצבעתו הטתה את הכף לטובת בחירתו של צוק-בר לתפקיד.

לתמיהה של מבקר המדינה על הפרשה ועל כך שמסיבות עלומות כלל לא נמצא פרוטוקול או אישור לפעולת "המשקיף", הגיבה נש"ם כי "קרתה כנראה תקלה מצערת... נש"ם תפיק את הלקחים כדי למנוע הישנותם של כשלים מסוג זה במכרזים בעתיד". זקס עזב את משרד החקלאות וכיום הוא מנהל מכון היצוא. 

אנג'וני הסתיר עבירת משמעת

אחד העניינים החמורים ביותר בדוח מתייחס לחיים אנג'וני, מי שהיה מנהל אגף הדיג במשרד החקלאות. בסדרה של תחקירים ב"גלובס" ובעקבותיהם בדוח קודם של מבקר המדינה, נפרשה תמונה קשה על המתרחש באגף הדיג תחת הנהלתו של אנג'וני.

בעיקר אמורים הדברים לגבי מצב הדגה בכנרת, שם הטיל המבקר על אנג'וני אחריות אישית בענין "ההדרדרות שחלה במצב הדגה באגם. אנג'וני נושא באחריות למצב שנוצר". בהמשך הסתבר שמבקר המדינה מצביע על דיווחים בעייתיים וחשודים של אנג'וני. בעקבות הדוח נמסרה בכנסת בתחילת 2012 הודעה על כך שאנג'וני יודח מתפקידו בעקבות הכשלים בתפקודו.

במשך שנתיים התחמק משרד החקלאות מלהדיח את אנג'וני, ורק בסוף 2013 התחילה מהלך להרחקתו מאגף הדיג.

הסמנכ"לית פנצר בנתה תפקיד חדש במשרד החקלאות וביקשה את אישור נש"ם - "מנהל אגף בכיר לניהול משברים וביצוע חוק ההתיישבות", תפקיד שיש בו מרכיב של אכיפת חוק על החורגים מכללי השימוש בקרקע חקלאית ומים.

למרות שתפקיד כזה חייב במכרז, בכירי משרד החקלאות לא הסתירו כלל, שהוא תפור עבור אנג'וני, ונש"ם, מסתבר, שיתפה פעולה. מבלי שעובדי המשרד ידעו על פתיחת תפקיד בכיר וחדש להתמודדות במסגרת "מכרז פנימי", הוצע אנג'וני לתפקיד כמועמד יחיד.

במסמכים שעליהם חותם מועמד נדרש גילוי על כל הליך משמעתי או פלילי שננקט נגדו. אנג'וני לא גילה על הליך משמעתי שננקט נגדו, על כך שארגן אירוע משפחתי ביום כיפור במתקן של אגף הדיג בגינוסר.

המנכ"ל כהן הצטרף להרכב ועדת הבוחנים כדי להשפיע על בחירתו של אנג'וני. בתרשומת של האירוע נכתב: "אם יושב פה מנכ"ל המשרד ואומר שהמשרד רוצה אותו יש לכך משקל". אנג'וני נבחר לתפקיד.

מבקר המדינה קובע כי אנג'וני לא דיווח על ההליך המשמעתי ועל תוצאותיו, וכי "היעדר דיווח זה לא הובא לידיעת חברי ועדת הבוחנים... לדעת משרד מבקר המדינה, ההליך שהתקיים משקף אי תקינות: לא הובאה בפני ועדת הבוחנים העובדה שאנג'וני לא דיוח על ההליך המשמעתי בטופס המועמדות; קיים טעם לפגם באמירת יו"ר הוועדה לפיה 'המשרד רוצה אותו' לתפקיד החדש".

גילוי נאות: חיים אנג'וני הגיש תביעת לשון הרע נגד "גלובס" בגין פרסומים קודמים והצדדים מחכים לקבלת פסק דין.

המבקר: "להמשיך ולחקור"

מבקר המדינה דורש ממשרד החקלאות ומנציבות שירות המדינה להמשיך ולחקור את הצהרות בכירי משרד החקלאות שהסתבכו בניגודי עניינים, ולפעול נגד מי שהסתיר מידע.

לסיכום, אומר המבקר: "נוכח חומרת הממצאים, הליקויים הנמשכים שנים והסחבת בטיפול במקרים שתוארו, שפוגעים במינהל התקין ובאמון הציבור במשרד החקלאות, מן הראוי שמשרד החקלאות ונש"ם יעשו, כל אחד בתחומי אחריותו, בדק-בית יסודי בנושאים שהועלו בדוח. נוסף על כך, על משרד החקלאות למסד בנהלים את כל ההיבטים הנדרשים בענייני כוח-האדם ולאכוף את הנהלים בנחישות". 

תגובת משרד החקלאות 

תגובת משרד החקלאות על דוח המבקר בעניין סוגיית ניגוד העניינים: "סוגיית ניגוד העניינים נבחנת לגבי כל עובד ועובד במשרד. הליך זה הינו ייחודי וחריג בין כלל משרדי הממשלה. כל עובד במשרד החקלאות נדרש למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ומוחתם במידת הצורך על הסדר מתאים למניעתו כנדרש. יתירה מכך, המשרד פועל למען הטמעת מודעות העובדים לחובותיהם, בכל הקשור לסוגיית ניגוד העניינים, ע"י פרסום הודעות בעניין.

"בנוסף, המשרד ממשיך לפעול בנושא ולאחרונה סיים לבדוק את רוב השאלונים שמולאו ע"י עובדי המשרד.מאחר ומרבית הערות המבקר תוקנו, ישלים המשרד את המלצות המבקר בהקדם בהמשך להנחיות הנציבות, פרסם משרד החקלאות 'נוהל הנחיות להגשת בקשות של עובדי משרד החקלאות לשירות, תמיכה ולהקצאת גורמי ייצור שבתחום סמכות המשרד', העונה על הסדרת נהלים, ומונע מצבים של ניגוד עניינים.

"בשנת 2013, התקבלו ממצאי חקירת נציבות שירות המדינה לפיהם לא נמצא יסוד להליכים משמעתיים למעט עניין חוסר שיתוף הפעולה של סגן מנהל יחידת הפיצוח במילוי שאלון ניגוד העניינים. ההמלצה של נציבות שירות המדינה הייתה נזיפה בכפוף לשימוע. שימוע חייב להיעשות בלב פתוח ובנפש חפצה. יובהר כי ההחלטה בסיום הליך השימוע בעניין זה, התקבלה על סמך שיקול-דעת מקצועי וענייני, לאחר בחינת כל הנתונים שעמדו בפני המשרד,  תוך בחינת המלצת מנהל אגף המשמעת אשר יש בה כדי להוות שיקול רלוונטי אך לא שיקול בלעדי בהחלטה על נקיטת הפעולה המשמעתית בעניינו של עובד.

"מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר דאז, מר יוסי ישי, קבע בהסבריו כי מנהל אגף בכיר לניהול משברים, בתפקידו הקודם כמנהל אגף הדיג, עשה עבודה טובה בתחומי אחריותו, למעט תחום הדייג הימי. עוד הוסיף המנכ"ל בחוות-דעתו השנתית כי הנ"ל הינו עובד עם פוטנציאל אישי. לאור זאת הסמנכ"לית למינהל ומשאבי אנוש העבירה את פנייתה ואת כל החומר במלואו בעייננו של העובד ובכלל זה דוח מבקר המדינה לגורמים הרלוונטיים בנציבות שירות המדינה ולמנהלת האגף הבכיר לבחינות ומכרזים בנציבות, וזאת כדי שיובא בפני חברי ועדת הבוחנים בבואם לבחון את התאמתו לתפקיד זה.

"יובהר כי ניהולם של וועדות המכרזים/ וועדות איתור לתפקידים בכירים במשרדי הממשלה הינם באחריות האגף הבכיר לבחינות ומכרזים בנציבות שירות המדינה. את הביקורת בעניין זה אין להפנות למשרדנו".

צרו איתנו קשר *5988