דירקטוריון להב אישר תנאי שכרו של איליק רוז'נסקי

הדירקטוריון אישר את תנאי השכר של סגן היו"ר ושל המנכ"לית, לאחר שעיקר החזקותיו של רפאל דהן, שהתנגד לאישור, נרכשו בידי נפתלי שמשון

איליק רוז'נסקי / צילום: תמר מצפי
איליק רוז'נסקי / צילום: תמר מצפי

לאחר שהאסיפה הכללית של בעלי המניות בחברת להב  אל.אר טרפדה בסוף יוני את תנאי העסקתו של איליק רוז'נסקי, סגן היו"ר ואחד מבעלי השליטה בחברה, אישרר הדירקטוריון את תנאי ההעסקה שלו בחברה. הדירקטוריון אישרר גם את תנאי העסקת המנכ"לית חוה זמיר טואף, שעבדה לצדו של רוז'נסקי בדלק נדל"ן, אשר גם הם טורפדו באסיפה הכללית.

להב תזמן בקרוב אסיפת בעלי מניות נוספת, שתתבקש לאשר את העסקאות. באסיפה הקודמת להב ורוז'נסקי לא הצליחו להעביר את ההצעות בעיקר על רקע התנגדותו של בעל עניין אחר בחברה, רפאל דהן, שהחזיק ב-7.3% ממניותיה, אולם כעת הם לא צפויים להיתקל בהתנגדות משמעותית מצד בעלי מניות המיעוט.

זאת, לאחר שבשבוע שעבר עדכנה החברה על כניסתו של יזם הנדל"ן נפתלי שמשון לחברה, שרכש מחוץ לבורסה כ-8% ממניות להב בעסקאות מכמה מחזיקים פרטיים, לפי מחיר מניה של 1.5 שקל ובהשקעה כוללת של כ-6 מיליון שקל.

מבחינת העסקאות שביצע עולה כי חלק ניכר מהמניות נרכשו מדהן, שתמורת צמצום עיקר החזקותיו בחברה נהנה מתשלום של פרמיה גבוהה במיוחד, של קרוב ל-50% על מחיר המניה בעת מועד העסקה.

להב עוסקת בייזום, ברכישה ובהפעלה של נדל"ן מניב בגרמניה, ובפיתוח והפעלת אנרגיה סולארית בארץ. רוז'נסקי, ששולט בחברה בשותפות עם אלי להב, עבד עד מאי כיועץ חיצוני לחברה, בשכר של 70 אלף שקל לחודש, ועתה שכרו יעלה ל-75 אלף שקל לחודש עם הפיכתו לסגן יו"ר.

שובו של רוז'נסקי לתפקיד התאפשר לאחר שסיים תקופה של שמונה חודשים שבה לא כיהן כנושא משרה בכירה בגוף מפוקח, וזאת כחלק מהסדר עם הפרקליטות - הקשור לתקופת כהונתו כמנכ"ל חברת דלק נדל"ן.

הדירקטוריון אישר גם את תנאי העסקתה החדשים של המנכ"לית זמיר טואף, לשלוש שנים נוספות, שוב בניגוד להחלטת האסיפה.

כמו כן, הדירקטוריון אישר לשלמה פדידה, סמנכ"ל הכספים, אופציות הניתנות להמרה ל-5% מהמניות במחיר מימוש של 1.5 שקל למניה (לעומת ההצעה הקודמת שנקבה במחיר מימוש של 1.38 שקל) וגם למנכ"לית זמיר טואף אושרו אופציות להמרה ל-1.5% ממניות החברה באותו מחיר מימוש.

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה גם אישרו את התקשרות החברה בהסכם להקצאה ללא תמורה של אופציות בלתי סחירות ניתנות למימוש ל-12.55% מניות החברה לשמשון, במחיר מימוש של 1.5 שקל למניה.

צרו איתנו קשר *5988