הדוח האחרון של ציון קינן: עלייה של 26% ברווחי בנק הפועלים

שיעור תשואת הרווח הנקי להון עצמי הגיע ברבעון החולף ל-13.9% בהשוואה ל-11.6% ברבעון המקביל ■ עלייה של 2% בהלוואות לדיור, קיטון באשראי נטו ■ יחלק דיבידנד של 223 מיליון שקל

ציון קינן מנכל בנק הפועלים / צילום : שלומי יוסף
ציון קינן מנכל בנק הפועלים / צילום : שלומי יוסף

רבעון הפרידה של המנכ"ל ציון קינן: בנק הפועלים  מסכם הבוקר (ה') את הרבעון השני של השנה עם עלייה של 26% ברווח הנקי ל-1.117 מיליארד שקל, לעומת 886 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד. בבנק מסבירים כי העלייה ברווח נבעה בעיקר מירידה בהפרשה להפסדי אשראי, ומרווחים חד פעמיים מהכנסות ממכירת מניות "ויזה אירופה" וממכירת הלוואות.

סך ההכנסות רשם עלייה ל-3.9 מיליארד שקל לעומת 3.81 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד, כשהרווח המימוני נטו הסתכם ב-2.58 מיליארד שקל לעומת 2.47 מיליארד שקל ברבעון השני אשתקד, ו-2.1 מיליארד שקל ברבעון האחרון של 2015.

שיעור תשואת הרווח הנקי להון עצמי הגיע ברבעון החולף ל-13.9% בהשוואה ל-11.6% ברבעון המקביל אשתקד.

הלימות ההון הכוללת רשמה עלייה קלה ל-14.43%, בהשוואה להלימות בשיעור של 14.36% בסוף 2015.

ועוד נתונים: 

האשראי לציבור נטו רשם ירידה של 0.1% ל-278.3 מיליארד שקל לעומת 278.5 מיליארד שקל בסוף 2015. באשראי הקמעונאי, העסקים הקטנים והמסחרי נרשם גידול שקוזז מהירידה באשראי העסקי.

ההלוואות לדיור בישראל הסתכמו ב-68.1 מיליארד שקל לעומת 66.8 מיליארד שקל בסוף שנת 2015, עלייה של 2%.

פיקדונות הציבור הסתכמו ב-327.5 מיליארד שקל, עלייה של 1.8% לעומת סוף 2015.

במועד פרסום הדוחות, הבנק הודיע על חלוקת דיבידנד בסך של 223 מיליון שקל, בשיעור של כ-20% מרווחי הרבעון השני.

צרו איתנו קשר *5988