ב"י: התקציב חושף את המשק לסיכון של עלייה ניכרת בגירעון

הנגידה קרנית פלוג בישיבת הממשלה לאישור תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018: יעד הגירעון החדש צפוי להביא לגידול מתון אך מתמשך ביחס החוב לתוצר ובגירעון

משה כחלון וקרנית פלוג / צילום: אוריה תדמר
משה כחלון וקרנית פלוג / צילום: אוריה תדמר

נגידת בנק ישראל, קרנית פלוג, השתתפה היום (ה') בישיבת הממשלה לאישור תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 והתייחסה לעיקרי הצעת האוצר. בדברים שאמרה במהלך ישיבת הממשלה אמרה הנגידה, כי יעדי הגירעון בתקציב הממשלתי הועלו, זאת למרות שבתקופה הנוכחית הסביבה הכלכלית דווקא תורמת להכנסות גבוהות ממסים ולכן לגירעון נמוך.

הנגידה תקפה את האוצר: "הצורך בהעלאת יעד הגירעון נובע מהגדלה ניכרת של הוצאות הממשלה, הרבה מעבר לתקרת ההוצאות הנוכחית, אף שזו הועלתה בשיעור ניכר רק בסוף 2015."

עוד אמרה פלוג כי "יעד הגירעון החדש צפוי להביא לגידול מתון, אך מתמשך ביחס החוב לתוצר בשנים הקרובות, וחושף את המשק לסיכון של עליה ניכרת בגירעון וביחס החוב לתוצר אם ההתפתחויות המקרו-כלכליות יהיו פחות חיוביות , אפילו במעט, מאלו שמופיעות בתרחיש הבסיס של התחזית שעל בסיסה נבנה התקציב. זאת ועוד, חלק מהגידול בהכנסות ממיסים נישען על התפתחויות חריגות (עלייה חדה ברכישת מוצרים בני קיימא, ובפרט מכוניות, היקף עיסקאות בנדל"ן שעלולות להתברר כזמניות). העלאה זו של הגירעון בתקופה בה המשק קרוב לתעסוקה מלאה, עלולה לגרום לכך שהמדיניות הפיסקלית תתקשה בעתיד לתמוך בפעילות במשק דווקא בתקופות בהן התנאים יהיו פחות נוחים".

במהלך הישיבה פלוג התייחסה גם למדיניות החברתית של הממשלה ולקיצוץ הצפוי בתקציב החינוך בפרט: "הרכב ההוצאות בתקציב משקף במידה רבה את סדרי העדיפויות של הממשלה, וכמובן שיש לו גם השלכות כלכליות וחברתיות לא מבוטלות. הצעת התקציב הנוכחית כוללת ריסון של הוצאות החינוך. ראשית, המדיניות החברתית שפעלה בעשור האחרון לעודד מעבר מרווחה לתעסוקה אכן תמכה בהגדלת התעסוקה, אך הצלחתה בהפחתת אי-השוויון והעוני בקרב האוכלוסיות שבשולי החברה עדיין מוגבלת.

"לפני מספר שבועות, פורסם סקר המיומנויות שהראה כי סיבה מרכזית לקשיי האוכלוסיות החלשות בישראל היא הכישורים הבסיסיים הנמוכים של אזרחי ישראל בפרט הערבים והצעירים במגזר החרדי. כלומר, אי-השוויון הכלכלי שמוכר לכולנו הוא במידה רבה תמונת ראי של אי-השוויון בכישורי העובדים". 

בנוסף, פלוג ציינה כי "אחד מהחסמים הבולטים לצמיחת המשק בתקופה האחרונה הוא המחסור בכח אדם טכנולוגי בכל הרמות. בעוד שההכשרה הטכנולוגית עצמה אינה מתבצעת בהכרח במערכת החינוך, הקניית הכישורים המתבצעת בגילאים המוקדמים הנה תנאי הכרחי להכשרת כוח אדם איכותי בתחומים אלה, והיא יכולה להתבסס רק על מערכת חינוך ברמה גבוהה ונגישה לכל." 

צרו איתנו קשר *5988