ביהמ"ש: לא לכינוס נכסים זמני וגם לא לגישור בתיק פישמן

ביהמ"ש מעניק לפישמן, לבנקים ולרשות המסים אוויר לנשימה לצורך הגעה להסדר חלוקת החובות של פישמן, עד 22 בספטמבר, שבוע לפני הדיון בכינוס הנכסים הקבוע

אליעזר פישמן / צילום: שלומי יוסף
אליעזר פישמן / צילום: שלומי יוסף

בית המשפט נותן לאיש העסקים אליעזר פישמן ולנושיו אוויר לנשימה לצורך ניסיון לגבש הסדר לחלוקת החובות של פישמן: נשיא בית המשפט המחוזי בתל-אביב, השופט איתן אורנשטיין, דחה הבוקר (ג') את בקשת בנק הפועלים ורשות המסים למינוי כונס נכסים זמני לנכסיו של פישמן בגין חוב של כ-200 מיליון שקל לרשות המסים וכ-1.8 מיליארד שקל לבנק הפועלים.  

אורנשטיין פסק כי הדיון בבקשה לכינוס נכסים קבוע ייערך בעוד כ-3 שבועות, ב-29 בספטמבר, והמליץ לפישמן ולבנקים לבוא עד אז בדברים ולנסות להגיע לידי מתווה הסדר חובות תוך שקלול כלל העניינים הדרושים לכך. השופט הורה לפישמן ולנושים להודיע לו עד ל-22 בספטמבר אם עלה בידם להגיע להסדר כאמור.

הנושים הנוספים של פישמן, מלבד הפועלים ורשות המסים, הם בנק לאומי והבנקים דיסקונט, מזרחי-טפחות, אגוד ומרכנתיל דיסקונט וכן קרן בראשית ומחזיקי האג"ח של חברת הום סנטר.

כאמור, אם הצדדים לא יצליחו לגבש הסדר עד 29 בספטמבר, אורנשטיין ידון במועד זה בבקשת כינוס הנכסים הקבוע לנכסי פישמן ובזהות בעל התפקיד שיפעל מטעם בית המשפט לחלוקת הנכסים.

השופט הסביר כי בנסיבות העניין אין מקום לכנות כונס נכסים זמני, וזאת מכמה טעמים. ראשית, כתב השופט, "ניתן על-ידי ב-2 באוגוסט צו איסור דיספוזיציה, שאוסר על פישמן לבצע כל פעולה מכל מין וסוג שהוא בנכסיו הן במישרין והם בעקיפין. אין טענה כי פישמן לא עמד בהוראות הצו או כי הפר אותו בכל אופן שהוא. משכך, ובהיעדר ראיה סותרת, לא קם מסד המבסס מינוי כונס נכסים זמני לנכסי המשיב, שהינו צעד דרסטי".

בנוסף, אורנשטיין ציין כי הדיון בצו הכינוס הקבוע נקבע ל-29 בספטמבר, כלומר, בעוד זמן קצר, "כך שהדעת נותנת שעד לדיון הקרוב לא תתבצענה פעולות בלתי הפיכות ושיהיה בהן כדי לגרוע מזכויות הנושים".

השופט לא התעלם מטענת רשות המסים כי ב-22 במאי הורחב שיעבוד שניתן על-ידי אחת החברות שבשליטת פישמן לטובת בנק הפועלים גם להבטחת חובות של חברות אחרות, "ולפיכך יש באמור, לעמדת רשות המסים, התנהלות של העדפת נושים מצד פישמן. עם זאת, לדברי אורנשטיין, "נטען על-ידי בנק הפועלים כי הדבר נעשה כנגד אשראי שניתן לאותן חברות - דבר שיש בו כדי להקהות את עוצמת הטענה האמורה, אם בכלל".

בתוך כך, כפי שרמז אתמול (ב') במהלך הדיון בתיק, השופט דחה את בקשת פישמן ובאי-כוחו להפנות את ההליך בין הצדדים לגישור בפני השופטת בדימוס ורדה אלשיך.

אורנשטיין ציין כי אין כל טעם בגישור שעניינו גיבוש הסדר נושים של פישמן. "הרצון של פישמן לפעול ביחד עם הנושים על-מנת למצוא מתווה של מימוש מושכל של נכסי פישמן, הן מבחינת העיתוי והן מבחינת סוג הנכסים ובהתחשב במהותם, אינו נדרש להליך של גישור ובהיעדר מחלוקות של ממש בין הצדדים. הסדר כאמור ניתן לגבש שלא במסגרת הליך גישור אלא בהידברות בין הצדדים. קרי, כלל הנושים, ותוך הבאה בחשבון של האינטרסים של כל אחד וכן האינטרסים המשותפים ותוך הבאה בחשבון של הנכסים, היקף החובות והשיעבודים שיש למי מהנושים".  

מהדיון אתמול עלה כי רשות המסים מתנגדת לגישור, בעוד הבנקים הנושים אינם מתנגדים לגישור ואף נוטים לתמוך בכך. בהחלטתו היום הדגיש אורנשטיין כי לגישור נדרשת הסכמה של כל הצדדים, וכי בלעדיה אין מקום להליך גישור. "לא ראיתי בסיס לכפות על רשות המסים גישור שאינו חפצה בו, ולא רק מחמת שהדבר אינו מחויב המציאות מבחינת הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, אלא לגופו של עניין". 

בפתח דבריו ציין השופט כי הלכה למעשה אין חולק בדבר היותו של פישמן חדל פירעון. "אדגיש כי לגישת פישמן עצמו, היקף חובותיו עצום ועומד על סך של כ-3.4-3.9 מיליארד שקל, ואילו נכסיו מסתכמים ב-50-70 מיליון שקל. עוד דומה שהתקיים במקרה שלפניי מעשה פשיטת-רגל, לפי סעיף 5 לפקודת פשיטת-הרגל".

פישמן התנגד לבקשת מינוי כונס הנכסים הזמני וטען כי מדובר בבקשה שהיא נעדרת עילה. באמצעות עו"ד שלום גולדבלט טען פישמן כי הנזק שעלול היה להגרם מקבלתה של הבקשה למינוי כונס זמני יעלה על התועלת שתצמח ממנה, ככל שתצמח.

עם זאת, פישמן מודה כי הוא חדל פירעון, בהינתן שהתחייבויותיו מעורכות לדבריו בכ-3.4 מיליארד שקל, בעוד ששווי נכסיו הוא כ-50/70 מיליון שקל, להערכתו.

פישמן הוסיף וטען כי לא היה מקום להגשת בקשת רשות המסים, שכן זו מחזיקה בכ6% בלבד מכלל חובותיו, ובהתנהלותה היא פוגעת ביתר נושיו. השופט ציין בהחלטתו היום כי פישמן אינו חלוק על כך שיש לממש את נכסיו ולחלקם, ואולם לעמדת פישמן יש לעשות זאת בהסכמה ובשום שכל, ומשכך עתר להעביר את ההליך לגישור.

נזכיר כי לפני כחודש, ב-2 באוגוסט, הגישה רשות המסים למחוזי בתל-אביב בקשה כי יוציא צו כינוס נכסים ליזם אליעזר פישמן ויכריז עליו פושט-רגל בגין חוב של כ-196 מיליון שקל לרשות, בהמשך הצטרף בנק הפועלים לבקשה. 

בנק הפועלים כתב, באמצעות משרד עורכי הדין גורניצקי, כי הוא הנושה הגדול ביותר של פישמן, וכי "בהמשך לבקשת אגף מס הכנסה ברשות המסים מ-2 באוגוסט למתן צו כינוס ולהכרזת פשיטת-רגל לאליעזר פישמן, מבקש הפועלים להורות על צירופו של הבנק באופן מיידי לבקשה למתן צו כינוס והכרזה על פשיטת-רגל לפישמן, לנוכח אי-פירעון של חובות המשיב לבנק בסכום מצטבר של למעלה מ-1.8 מיליון שקל". 

לטענת הבנק, החוב בסך כ-1.8 מיליארד שקל, שחב פישמן לבנק, מורכב מחוב בסך כ-382 מיליון שקל של חברת בראון תקשורת וכן חוב בסך כ-742 מיליון שקל של חברת בראון אחזקות, שהם חובות מאשראי שהועמד לפישמן לפני שנים לצורך רכישת מניות "ידיעות אחרונות". 

עוד מורכבים החובות מחוב של חברת אוניל בנייה, העוסקת בתחום היזמות והבנייה, בסך של כ-80 מיליון שקל; חוב של חברת תרזליט, חברת החזקות המחזיקה (בעקיפין) במניות השליטה בחברת הום סנטר (עשה זאת בעצמך) ובנכסי נדל"ן, בסך 493 מיליון שקל; וחוב של חברת נכסי משפחת פישמן, חברת החזקות המחזיקה בזכויות בתאגידים שונים, בסך 160 מיליון שקל. 

כל החברות הן חברות פרטיות המצויות בשליטתם (הישירה או העקיפה) של אליעזר פישמן ובני משפחתו ומהוות חלק מקבוצה של עשרות חברות הנשלטות על-ידי פישמן ובני משפחתו. פישמן עצמו ערב אישית לחלק ניכר מהחובות ומהתחייבויות חברות קבוצת פישמן כלפי הבנק. 

עוד ביקש בנק הפועלים להורות על מינוים של עורכי הדין פנחס (פיני) רובין וירון אלכאוי ממשרד גורניצקי למנהלים מיוחדים של נכסי פישמן, או לחלופין להורות על מינוים של השניים לכונסי נכסים זמניים על כל נכסיו, רכושו ועסקיו של פישמן.

לטענת הבנק, "החוב נוצר רובו ככולו בגין דרישה למילוי ערבויות אישיות שניתנו על-ידי המשיב לטובת הבנק, להבטחת חובות של חברות שונות בקבוצת פישמן לבנק, ואשר לא נפרעו במועדם".

כן נטען בבקשה כי פישמן הוא לקוח של בנק הפועלים ומנהל חשבון שבמסגרתו הנפיק הבנק לבקשתו ערבות בנקאית בסכום של כ-300 אלף שקל. 

*** אליעזר פישמן הוא בעל השליטה ב"גלובס". 

צרו איתנו קשר *5988