הסכם ה-FATCA בין רשות המסים וה-IRS יוצא לדרך

לפי ההסכם, רשות המסים תקבל מידע על נכסי הישראלים שלהם זיקה פיננסית לארה"ב ובד-בבד תעביר את המידע לרשות המסים האמריקאית

מטה מס ההכנסה IRS בוושינגטון / צילום: בלומברג
מטה מס ההכנסה IRS בוושינגטון / צילום: בלומברג

תוך 10 ימים יועבר לרשות המסים בישראל כל המידע הפיננסי על ישראלים בעלי גרין קארד ו/או זיקה פיננסית לארה"ב וכן אזרחי ארה"ב בעלי חשבונות בנק בארץ. בשלב הבא: רשות המסים תעביר את המידע ל-IRS (רשות המסים האמריקאית), זאת במסגרת יישום הסכם ה-FATCA.

המשמעות היא: קיים חלון הזדמנויות נוסף, קצר מאוד, לבעלי חשבונות אשר המוסדות הפיננסיים הודיעו להם על כוונתם להעביר את המידע הפיננסי עליהם לרשויות האמריקאיות, להגיש השגה על ההחלטה ולטעון כי אינם צריכים לדווח ל-IRS על נכסיהם.

הבוקר (א') הודיעה רשות המסים כי היא מעניקה למוסדות הפיננסיים ארכה להעברת המידע הפיננסי עד ה-30 בחודש (במקום עד ה-20 בחודש - הדד-ליין הקודם להעברת המידע). זאת, על-מנת לאפשר להם לדון בהשגות שהוגשו על-ידי בעלי החשבונות שהמידע עליהם עתיד להיות מועבר.

הארכה ניתנה בהמשך להחלטת בג"ץ מהשבוע שעבר, לפיה נדחו העתירות נגד הסכם ה-FATCA ונגד העברת המידע לארה"ב. ההסכם, שנחתם לפני כשנתיים בין ממשלות ישראל לארה"ב, ואושר בראשית החודש בחקיקה, מחייב את הבנקים והגופים הפיננסיים האחרים בכל המדינות החתומות עליו, בהן ישראל, להעביר לרשויות המס של ארה"ב, ה-IRS המפורסם, מידע על חשבונות, נכסים פיננסיים והכנסות של אזרחי ארה"ב באותן מדינות.

המידע יועבר ל-IRS באמצעות רשות המסים בישראל, אשר תקבל את המידע מהגופים הפיננסיים בישראל.

בהתאם לתקנות מס הכנסה (יישום הסכם ה-FATCA), חויבו המוסדות הפיננסיים להעביר את המידע הנדרש באמצעות מערכת ממוחשבת, שמצויה באתר רשות המסים עד ל-20 בספטמבר 2016. המידע אמור לכלול נתונים לגבי חשבונות בבעלות תושבי ו/או אזרחי ארה"ב, כפי שזוהו על-ידי המוסדות הפיננסיים לשנים 2014 ו-2015, וכן מידע לגבי חשבונות של ישראלים שיש בהם אינדיקציות מסוימות המורות על כך שייתכן כי מדובר בחשבון אמריקאי, כגון: כתובת למשלוח דואר בארה"ב, מספר טלפון בארה"ב ועוד.

נגד ההסכם והחקיקה המסדירה אותו הוגשה לאחרונה עתירה לבג"ץ, אך בשבוע שעבר דחה אותה בית המשפט העליון, ובכך סלל את הדרך להעברת המידע לרשויות בארה"ב. עם זאת, במסגרת ההליך בבג"ץ נקבע כי לא יימסר מידע לידי הרשויות האמריקאיות לגבי מי שחשבונו סווג כ"בר-דיווח", אך טרם עברו 30 ימים מעת שהודיעו לו על כך, או לגבי מי שנמסרה לו הודעה, אך הוא העלה השגות לגביה, וכל עוד לא ניתנה לו תשובה על השגתו.

כלומר, ב-10 הימים הקרובים קיים חלון הזדמנויות להגיש השגה על החלטת המוסד הפיננסי להעביר מידע לרשות המסים, וכן אם אדם כבר הגיש השגה לאחר פנייה של מוסד פיננסי אליו, שבמסגרתו יידעו אותו על העברת המידע לגביו לרשויות האמריקאיות, המוסד הפיננסי נדרש להשיב לו בטרם העברת המידע.

בהתאם לכך הודיעה הרשות על מתן הארכה להגשת הדיווחים של המוסדות הפיננסיים עד ליום 30 בספטמבר 2016.

שאלות ותשובות

מהו הסכם ה-FATCA?

הסכם בין-מדינתי שנחתם בין מדינת ישראל למדינת ארה"ב. מטרת ההסכם הוא העברת מידע באופן אוטומטי על תושבי המדינות החתומות על ההסכם במטרה למנוע התחמקות ממס.

מה הן ההשלכות של ההסכם?

במסגרת ההסכם, מוסדות פיננסיים יעבירו דיווחים באופן אוטומטי לרשות המסים לגבי חשבונות אשר מוחזקים (במישרין או בעקיפין) על-ידי יחידים ו/או חברות תושבי ואזרחי ארה"ב.

רשות המסים הישראלית תעביר את המידע שנתקבל מהמוסדות הפיננסיים ל-IRS האמריקאי; ובמקביל תקבל דיווחים מה-IRS לגבי חשבונות במוסדות פיננסיים אמריקאיים המוחזקים על-ידי תושבי ישראל.

אם מוסד פיננסי לא יעמוד בהוראות ההסכם והחקיקה שמכוחו, יוטלו עליו סנקציות שונות, וביניהן חובה על כל מוסד פיננסי המעביר לו כסף שמקורו בארה"ב, לנכות 30% מהסכום ולהעבירו ל-IRS.

כיצד הסכם ה-FATCA יכול להשפיע עליי אם אני אזרח או תושב ארה"ב?

אם אתה נחשב לאזרח או לתושב אמריקאי לצורכי מס, ייתכן כי תידרש לספק למוסד הפיננסי מסמכים או מידע בכלל, ובעת פתיחת חשבון חדש בפרט.

ככל שיימצא שאתה מחזיק בחשבון אמריקאי במוסד פיננסי ישראלי, פרטים הקשורים לחשבון זה יועברו מהמוסד הפיננסי ל-IRS באופן אוטומטי, על בסיס שנתי.

כיצד הסכם ה- FATCA יכול להשפיע עליי אם אני לא אזרח ולא תושב ארה"ב?

ככלל, ההסכם אינו משפיע על מי שאינו אזרח או תושב ארה"ב, ולא נדרשת כל פעולה מצדו. עם זאת, במקרים שבהם בחשבון יימצאו אינדיקציות המעלות חשד שמדובר בחשבון אמריקאי, ייתכן כי המוסד הפיננסי ייצור עימך קשר כדי לוודא את מעמדך.

בהתאם להסכם, יועבר מידע לגבי חשבונות שיימצאו בהם אינדיקציות מסוימות המורות על כך שייתכן שמדובר בחשבון אמריקאי, כגון: כתובת למשלוח דואר בארה"ב, מספר טלפון בארה"ב ועוד.

האם וכיצד בעל חשבון יכול לסתור קביעה כי חשבונו הוא חשבון אמריקאי?

ההסכם מאפשר לבעל החשבון להפריך את הטענה כי מדובר בחשבון אמריקאי, באמצעות הצהרות חוקיות והצגת מסמכים רשמיים. 

צרו איתנו קשר *5988