פרומתאוס: לחברת המזרח יכולת לעמוד בפירעון הלוואות מקרדן

בשבוע הבא תתכנס אסיפת בעלי המניות של קרדן ישראל להכריע בעסקת מכירת UMI להמזרח של משפחת עיני

דוד עיני / צילום: יוסי כהן
דוד עיני / צילום: יוסי כהן

חברת פרומתאוס ייעוץ כלכלי מעריכה כי לחברת המזרח שבבעלות משפחת עיני תהיה את היכולת לעמוד בפירעון הלוואות המוכר, אותה תקבל מחברת קרדן ישראל כחלק מהעסקה ביניהן למכירת מניות חברת הרכב UMI. את ההערכה העביר מנכ"ל פרומתאוס, רו"ח יובל זילברשטיין, בעקבות בקשה של חברת הייעוץ לגופים מוסדיים, אנטרופי, שאמורה להחליט בימים הקרובים האם להמליץ על תמיכה בעסקה במתכונתה הנוכחית.

ביום רביעי בשבוע הבא תתכנס אסיפת בעלי המניות של קרדן ישראל כדי להכריע האם לאשר לחברה למכור את החזקתה (46.1%) בחברת יבוא והשכרת הרכב UMI לידי שותפתה לבעלות, חברת המזרח, בתמורה לכ-397 מיליון שקל. לאישור ההחלטה יידרש רוב מקרב מחזיקי מניות המיעוט שישתתפו באסיפה.

. לפי מתווה העסקה, תשלם המזרח לקרדן ישראל סכום של כ-214 מיליון שקל במועד השלמת העסקה, כאשר יתרת התמורה תשולם בארבעה תשלומים שנתיים שווים של כ-46 מיליון שקל, החל משנה ליום ההשלמה ועד לתום ארבע שנים להשלמת העסקה. מדובר בכ-46% מסך התמורה, שתירשם כהלוואת מוכר שמעניקה קרדן ישראל לשותפתה הנוכחית, חברת המזרח.

"לא צפויה הרעה"

היום (ד') דיווחה קרדן ישראל כי לאחר פרסום הזימון לאסיפת בעלי המניות, פנתה אליה אנטרופי בבקשה לקבל הבהרות לעסקת המכירה, במסגרת זו התבקשה הוועדה המיוחדת שהקים דירקטוריון קרדן לאישור העסקה, לבחון את כושר ההחזר ואת את איתנותה הפיננסית של חברת המזרח, ביחס להלוואת המוכר שתקבל מקרדן.

בדיווח היום נמסר כי על מנת לקיים את הבחינה המבוקשת, קיבלה הוועדה המיוחדת מחברת המזרח מאזן מבוקר ליום 31 בדצמבר 2015 (לא כולל דוח רווח והפסד וביאורים), ואת דוח המבקר של רואה החשבון החיצוני. כמו-כן, קיימה הוועדה המיוחדת שיחות עם חברת המזרח לקבלת הבהרות ופרטים נוספים, וצירפה אליה לתהליך את אנשי פרומתאוס, ששימשו כיועצים הכלכליים של הוועדה המיוחדת בעסקה.

בתוספת לדוח הייעוץ הכלכלי כתב רו"ח זילברשטיין כי "על בסיס הבדיקות שערכנו ובהנחה שחברת המזרח לא תבצע חלוקה מעבר לסכומי הרווחים השוטפים ובהנחה שלא תהיה הרעה מהותית בעסקי החברה ובתנאי השווקים, על בסיס המידע שעמד לרשותנו כפי שפורט לעיל, הגענו למסקנה כי לא קיים חשש סביר שאין לחברת המזרח את היכולת לעמוד בחבויותיה לקרדן ישראל בהגיע מועד קיומן".

בעקבות הדברים קבעה הוועדה המיוחדת כי לאור חוות הדעת של פרומתאוס והמלצתה של הנהלת קרדן, היא בדעה כי ביכולתה של חברת המזרח לעמוד בתנאי התשלום של עסקת המכר ולהחזרי את הלוואת המוכר.

צרו איתנו קשר *5988