המבקר על רשות המים: "להקפיד על קיום מכרזים כחוק"

דוח מבקר המדינה: רשות המים טרם אישרה כללים המנחים את 56 תאגידי המים והביוב של הרשויות המקומיות כיצד לבצע התקשרויות עם ספקים חיצוניים

המוביל הארצי/ צילום: נפתלי הילגר
המוביל הארצי/ צילום: נפתלי הילגר

רשות המים טרם אישרה כללים המנחים את 56 תאגידי המים והביוב של הרשויות המקומיות כיצד לבצע התקשרויות עם ספקים חיצוניים - כך עולה מדוח מבקר המדינה, בעקבות בדיקה של הרשות ושישה תאגידים מדגמיים. לפי הדוח, במקרים מסוימים העסיקו התאגידים קבלנים וספקים ללא אישור של ועדת מכרזים כנדרש בחוק.

עוד עלה מהדוח כי חלק מהתאגידים העסיקו קבלנים לאחר תום תקופת ההסכמים ביניהם, בלי שנחתמו הסכמים חדשים. בחלק מהמקרים נמצאו חריגות בהיקף העבודות שביצעו הקבלנים, למול היקף ההתקשרות המקורית שלהם עם התאגידים. כשל נוסף שהתברר הוא העסקת מתכננים בעבודות בהיקף כספי גדול, מבלי שהוקם מאגר מתכננים וביצוע הליך מכרזי כנדרש בחוק.

כתוצאה מהממצאים ממליץ המבקר להשלים בהקדם את כתיבת כללי ההתקשרויות של התאגידים. לתאגידים הוא ממליץ להיערך לסיום ההתקשרויות הקיימות ולהקפיד על קיום מכרזים בהתאם לחוק חובת מכרזים.

בתגובה לביקורת מסר דובר רשות המים, אורי שור, כי רשות המים ניסחה כבר את הכללים ופועלת לאשר אותם באחת הישיבות הקרובות של מועצת הרשות. "כניסתם לתוקף של כללים אלו תשפר באופן ניכר את תמונת המצב שהתגלתה בביקורת בכל הנוגע להתקשרויות ומכרזים", הוסיף שור.

שור ציין כי "ללא קשר לביקורת כזו או אחרת, רשות המים פועלת מזה תקופה ארוכה לצמצם את מספרם של התאגידים, בהתאם לחקיקת התאגוד האזורי משנת 2013. בשלב זה החקיקה עדיין לא נכנסה לתוקף בשל דחיות חוזרות ונשנות במועד הפעלת תחולת הוראות החוק".

צרו איתנו קשר *5988