יעקב ליצמן | לפני כולם

"לליצמן יש ניגודי עניינים חמורים עם קופ"ח מאוחדת"

במכתב ששלח עו"ד נתן סמוך, המשנה ליועמ"ש של משרד הבריאות, ליועמ"ש ולמבקר המדינה, הוא מתריע על ניסיונות של השר להשפיע על הרכב המועצה והדירקטוריון של מאוחדת

יעקב ליצמן / צילום: אוריה תדמור
יעקב ליצמן / צילום: אוריה תדמור

לא בכל יום מעז פקיד ממשלתי בכיר לפנות ליועץ המשפטי לממשלה ולמבקר המדינה בתלונה חמורה נגד השר הממונה עליו. הדברים נכונים שבעתיים כאשר מדובר בשר הפופולרי ביותר בממשלה, אבל בעיקר במי שנחשב - בתוך משרדו ובניגוד לתדמיתו הציבורית, לאדם כוחני ונקמן. "אני פונה אליכם בעניין זה לא בלב קל ולא בחדווה", כותב במכתב דרמטי שאנחנו חושפים היום (ה') המשנה ליועצת המשפטית של משרד הבריאות, עו"ד נתן סמוך, על השר יעקב ליצמן.

"אפשר שחלק מן הדברים במכתב זה חייבו אותי לגלוש לתחומים שמשפטן מן השירות הציבורי היודע את מקומו יעדיף בדרך כלל להימנע מהם, כמו בעניינינו - זירת הפעילות הפוליטית", הוא כותב. "הזהרתי את עצמי להגביל את הטיעון עד כמה שניתן למינימום הנדרש להצגתו בשלמותו, וגם כך כשאני קורא בדברים הם קשים לקריאה לפחות כפי שהיו קשים לכתיבה. אין לי בהם כל נחת", הוא מוסיף.

 

במסמך מרתק בן 16 עמודים, טוען עו"ד סמוך לניגוד עניינים חמור של השר ליצמן בכל הקשור לניסיונותיו לשנות את התקנון של קופת חולים מאוחדת. מדובר בתקנון חדש, שאושר על-ידי שרת הבריאות לשעבר, יעל גרמן, ותכליתו שינוי משמעותי במבנה המועצה שאמורה לפקח על הקופה ולבחור את הדירקטוריון. "בכל התקופות הרלוונטיות לציר הזמן הזה, ודאי בכל מקטעי הזמן המהותיים ביותר בהם עמד מאבק השליטה בקופה במבחניו הדרמטיים ביותר - היה שר הבריאות המכהן נתון בקשר פוליטי קרוב עם אחד מגורמי התווך בפרשת תקנונה של הקופה לגלגוליה - חבר הדירקטוריון אברהם ובר", כתב סמוך. "מצב זה העמידו ומוסיף להעמידו בניגוד עניינים משמעותי. אין זה ניגוד עניינים חולף וזמני, כי אם מתמשך. אין הוא קל ערך: הוא יורד בין היתר גם לשורש האינטרסים הפוליטיים של השר או רשימתו. ביטוייו אינם קלושים: הם בוטים, חריפים, פומביים ואף פוגעניים".

אברהם ובר, כך לפי סמוך, שימש חבר דירקטוריון ויו"ר ועדת המכרזים והרכישות של מאוחדת, גם בתקופה שבגינה התפרסם בשנת 2010 דוח חמור במיוחד של מבקר המדינה שנגע בין היתר לתחומי אחריותו. עד כדי כך היה חמור הדוח המדובר, שהוא זכה למילים האלה מצד מי שכיהן אז כמנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' רוני גמזו: "זהו כשל שיטתי, רב-מערכתי, חוצה דרגים, מוסדות, בעלי תפקיד, מן המסד ועד הטפחות. מקריאת הדוח דומה כי אין אבן שניתן להרימה, ושאינה מכסה על פגם ערכי או מקצועי". בין היתר חשף הדוח אי סדרים כספיים, חלוקת טובות הנאה לבעלי תפקידים, השתקת שומרי הסף באמצעות שכר עתק, הפרת חובות האמון של מנהלים כלפי הקופה וכלפי שלטון החוק, העלמת מידע מכוונת מגורמי הביקורת, הצגת מידע כוזב ועוד.

על-פי סמוך, במשרד הבריאות הבינו כי כדי לשנות מהותית את הרכב הדירקטוריון על כל חבריו, קודם יש להחליף את המנגנונים שבאמצעותם נבחר הדירקטוריון. כך, בנובמבר 2013 הובהר לוובר כי משרד הבריאות לא מעוניין לראותו בדירקטוריון החדש. בהמשך אושר תקנון חדש, שקבע בין היתר כי הרכב המועצה של הקופה ישקף נאמנה את מגוון המגזרים המרכיבים את מבוטחי הקופה. זאת, לעומת המצב באותם ימים לפיו מרבית חברי המועצה הגיעו מהמגזר החרדי. עוד נקבעו דרישות סף המחייבות את כל המעוניין להיבחר לחבר מועצה והוחלט כי חברי דירקטוריון מכהנים לא יורשו לכהן עוד בדירקטוריון החדש.

סמוך מתאר במכתבו כי לאחר כניסתו של ליצמן למשרד הבריאות הוא תקף את הדרג המקצועי במשרד ואיים כי אם התקנון לא ישונה הוא לא יהסס לקרוא לנטישת מבוטחי מאוחדת, הנמנים עם המגזר החרדי - עד כדי סכנה להתמוטטות הקופה. עוד טוען סמוך כי ליצמן ביקש ממנכ"ל משרדו לבקש מיו"ר מועצת הקופה להקפיא את דיוניה לשלושה חודשים, ובמקביל פנה ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה לבטל את התקנון החדש. עוד טוען סמוך כי ליצמן נפגש עם קבוצת עותרים שהגישה בג"ץ נגד התקנון החדש, ניסה להחליף את היועץ המשפטי של קופ"ח מאוחדת ועוד.

"בשיאה הפומבי של פעילות זו, וככל הנראה בתיאום עם חברו לסיעה (יהדות התורה) ח"כ מקלב, הגיש האחרון שאילתא לשר הבריאות, בין היתר, בנושא פעילות הוועדה הציבורית שתפקידה היה לבחור את הדירקטוריון החדש. ליצמן, לפי סמוך, ענה מעל במת הכנסת לאותה שאילתא: "חשבתי לתומי שכפי ששרה יכולה לבטל את תוצאות הבחירות, מותר לי להחזיר את תוצאות הבחירות. זה מה שהיה... ברור לי שנעשתה כאן יד אחת בין השרה הקודמת, בין היעוץ המשפטי ובין הפקידים במשרדי הבריאות והמשפטים - חד משמעית".

קשר פוליטי קרוב

סמוך טוען במכתב כי בכל התקופה המדוברת ליצמן עמד "בקשר פוליטי קרוב" עם ובר, שהיה לדבריו לרוח החיה מאחורי קבוצת האינטרסים. עוד הוא כותב כי ובר שימש נציג ברשימת יהדות התורה בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת במקביל לתפקידו כחבר ועדת הבחירות במאוחדת. לדבריו, קרבה פוליטית זו מהווה לבדה ניגוד עניינים של ממש בכל הקשור להתנהלותו של ליצמן בסוגיית תקנון קופ"ח מאוחדת.

סמוך מציין במכתבו, כי "הפיכת קופת חולים לבסיס כוח פוליטי של ארגונים המסוגלים לרתום אותה לצרכיהם אינה 'תיאורטית', שכן גם היום תחת מנגנוני החוק והרגולציה, פוטנציאל זה הוא משמעותי".

תגובת משרד הבריאות: "מדובר שוב בשורת טענות שקריות, ללא כל יסוד ובסיס עובדתי, שמקורן בפקיד שפעל ללא סמכות וללא כל דין. שר הבריאות פועל בכל דרך, ללא משוא פנים וללא כל שיקול זר, כדי למנוע עיוות חוקי ומוסרי בהתנהלות דירקטוריון מאוחדת נוכח החלטות קודמות של שרת הבריאות לשעבר.

"הטענות השקריות הללו נבחנו לעומק בידי היועץ המשפטי לממשלה ומטעמו הודיעו לנו כי אין כל פסול בהתנהלות השר וכי מדובר בטענות שאינן צודקות בעליל.

"בהוראת השר ובהתאם לחוק, דירקטוריון מאוחדת מנוהל על-ידי מנכ"ל משרד הבריאות, על-פי שיקולים מקצועיים בלבד. על-פי הנחיות המשרד, הן לדירקטוריון והן למועצת הקופה, נקבע כי ימונו דירקטורים חדשים. שמו של מר ובר מעולם לא נלקח בחשבון וכי הטענות בדבר עירוב פוליטי במינויים אלה, משוללות כל יסוד".

צרו איתנו קשר *5988