המבקר: חשש לעבירות פליליות במינויים בעיריות נשר ועפולה

מבקר המדינה ממליץ לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש עיריית נשר וראש עיריית עפולה בחשד למינוי מקורבים, תפירת מכרזים ומינויים פוליטיים ■ עוד בדוח: הסופ"שים של מנכ"לית עיריית חולון והפקקים האינסופיים הצפויים בחריש

יצחק מירון / צילום: עירית עפולה
יצחק מירון / צילום: עירית עפולה

מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, ממליץ ליועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש עיריית נשר, אברהם בינמו, וראש עיריית עפולה, עו"ד יצחק מירון, בחשד כי פגעו בסדרי מינהל תקין, בטוהר המידות ובמוסר הציבורי בעקבות מינויים פוליטיים של מועמדים המקורבים אליהם לתפקידים בכירים בעירייה - כך עולה מדוח חמור במיוחד שמפרסם היום מבקר המדינה, פרופ' יוסף שפירא, על הליכי הקבלה לעבודה, בעיקר למשרות בכירות, של בעלי זיקה פוליטית או אישית לראשי העיריות או לסיעתם או לסיעה החברה בקואליציה העירונית.

ממצאי הדוח מעלים כי בחלק מהעיריות אין דין ואין דיין: מינויים של מקורבים לראשי העיריות, מכרזים שנתפרים בהתאם למועמד שסומן לתפקיד והליכים לא תקינים המובילים להחלפת כל שדרת הניהול ב"אנשי שלומנו" - מועמדים בעלי זיקה פוליטית או אישית לראש העירייה ולחברי סיעתו. כל זאת מתרחש תחת עיניהם העצומות של שומרי הסף בעיריות - היועצים המשפטיים והמבקרים הפנימיים.

לפי הדוח, בתקופה שלאחר הבחירות לרשויות המקומיות, בנובמבר 2013, התקבלו לעבודה בעיריות שנבדקו ובתאגידים שלהן, בהליכים בלתי תקינים, עשרות עובדים שהיו פעילים פוליטיים או מקורבים לראש העירייה או לחברי הקואליציה. רובם התקבלו במכרזים שנמצאו בהם ליקויים חמורים.

בחלק מהמינויים עלה חשש ממשי שהפן הפוליטי או האישי היה גורם משפיע ולפעמים אף מכריע בבחירה. נוסף על כך, פיטרו חלק מהעיריות עובדים בכירים או עודדו את פרישתם ואת התפטרותם, ועלה חשש כי הפיטורים אף הם נעשו על רקע פוליטי וכדי לפנות את המשרות לפעילים פוליטיים.

"פחד ואימה בבניין העירייה"

בדיקת המבקר נעשתה בעיריות אשקלון, חדרה, נשר, עפולה וקריית אונו, מהתקופה שלאחר הבחירות, בסוף שנת 2013 ועד תחילת שנת 2015. הממצאים החמורים ביותר נחשפו בעיריית נשר ועפולה.

מהביקורת עולה כי עיריית עפולה מינתה ל-6 תפקידים בכירים - סמנכ"ל חינוך, סמנכ"ל תרבות וספורט, סמנכ"ל תפעול, מנהל מחלקת הספורט ומנהלת מחלקת קליטה - מועמדים בעלי זיקה פוליטית במכרזים שתוצאותיהם היו ידועות מראש.

מעדויות שאסף מבקר המדינה עולה כי ראש העירייה, עו"ד מירון, אייש את התפקידים הבכירים במקורביו לפני שפורסמו המכרזים לתפקיד. כך, מפרוטוקול ישיבת ועדת הבחינה לאחד התפקידים האלה (סמנכ"ל החינוך), שבראשותה עמד סגן ראש העירייה, עלה כי אחד מחברי הוועדה עזב את הישיבה לאחר שלא רצה לשמש "חותמת גומי" למינויים שהוחלט עליהם עוד לפני שפורסמו המכרזים.

אותו חבר ועדה מסר בהמשך למשרד מבקר המדינה כי מיד עם כניסת מירון לתפקיד ראש העירייה החלו בעלי התפקידים ש"יזכו" בעתיד במכרזים, "כל אחד על-פי סיכום התמיכה לפני הבחירות", בתפקידיהם החדשים. עוד אמר למבקר: "היה ברור מאליו שאלה בעלי התפקידים. היה פחד ואימה בבניין העירייה, והעובדים סרו למרותם של אלה שנכנסו יחד עם מירון ביומו הראשון, כולל תומכיו הזוטרים שחשו כעת כוח בידיהם".

משרד מבקר המדינה העיר לראש העירייה, לסגניו ולשאר חברי ועדת הבחינה בששת המכרזים האלה כי "ברי שתוצאות המכרזים נקבעו מראש והיו ידועות לכל בר בי רב, והוועדה שימשה למכרזים אלה 'חותמת גומי' בלבד".

"סומנתי על-ידי ראש העיר"

ממצא מטריד נוסף בעיריית עפולה נוגע למקרה שבו מועמד שנבחר לתפקיד ראש מינהל התרבות והספורט פעל במערכת הבחירות לטובת ראש העירייה ולטובת סיעתו, "תנופה לעפולה", ואף תרם לסיעה מכספו 5,000 שקל, וזאת בתוך פיטוריו של הסמנכ"ל המכהן, שלא כדין.

סמנכ"ל התפעול היוצא מסר למשרד מבקר המדינה כי בכל תקופת עבודתו ביצע את תפקידו על-פי ההנחיות שניתנו לו, לשביעות-רצון ראש העירייה ותושביה וללא דופי. לאחר כניסת ראש העירייה הנבחר לתפקידו הוא כינס את כלל העובדים ו"סימן את מקומו של מחליפי, וכל זאת כשאני עדיין בתפקיד של סמנכ״ל תפעול".

עוד הוא מסר כי כבר למחרת קיבל זימון לשימוע, וכי "ראש העיר בכבודו ובעצמו הופיע לשימוע, ושוב חזר על אותן הטחות והכפשות נגדי על תפקודי הלקוי. ומשסיים ההטחות, עורך דיני ביקש להתייחס לטענותיו ולהשמיע את טענותיי, אך ראש העיר בחר להתעלם וקם מכיסאו ויצא את החדר... 'סומנתי' על-ידי ראש העיר עוד בטרם היבחרו לראשות העיר להחלפתי באדם ... קמתי, נכנעתי והחלטתי לעזוב!". 

גם סמנכ"ל החינוך בעיריית עפולה מסר למשרד מבקר המדינה כי בעקבות הבחירות אולץ לעזוב את תפקידו ו"להתפוטר". ביום כניסת ראש העירייה הנבחר לתפקידו נקרא הסמנכ"ל היוצא למשרדו של מי ששימש אז ממלא מקום מזכיר העירייה, ומשעשה דרכו לשם העיד: "גידפו וקיללו אותי מספר אנשים ממרפסתו של ראש העיר החדש... וגם ביריקות לא חסכו. אלימות מילולית חריגה ומבזה כל אדם באשר הוא... יום זה זכור לי כחוויה מטלטלת ומרסקת".

בהמשך, המועמד שנבחר השתתף באופן פעיל במסע הבחירות של סיעת "תנופה לעפולה" והעומד בראשה, עו"ד מירון, בבחירות 2013.

עוד נמצא כי לתפקיד עוזר לסגן ראש העירייה וממונה על פניות הציבור במוקד העירוני, מונה דודו של מנהל מחלקת הספורט של העירייה, שהוצב במקום ה-12 ברשימת סיעת ראש העירייה למועצת העירייה. העוזר עצמו השתתף במסע הבחירות של סיעת "תנופה לעפולה" ושל עו"ד מירון ואף תרם לסיעה 5,000 שקל.

משרד המבקר מצא כי המועמדים שהוצבו במקומות 4, 7, 10, 11, 13 ו-14 ב"תנופה לעפולה", סיעת ראש העירייה, נבחרו לאייש תפקידים בעירייה, ברובם בכירים; והליכים בלתי תקינים הובילו להחלפת כל שדרת הניהול ב"אנשי שלומנו".

בעיריית נשר נמצא כי זמן קצר לאחר שראש עיריית נשר הנבחר נכנס לתפקידו פרסמה העירייה מכרזים ל-6 תפקידים המחייבים מכרז פומבי, ואחריהם התקבלו לעבודה בעירייה בדצמבר 2013 ובינואר 2014, לכאורה בהליך של מכרז פומבי, 7 עובדים בעלי זיקה לראש העירייה ולחברי סיעתו. לא מונתה ועדת בחינה כנדרש בתקנות קבלת עובדים, וממילא לא התכנסה ועדה ולא רואיינו 263 אנשים שטרחו והגישו מועמדות לתפקידים אלה.

בנוסף, העירייה אפשרה לשלושה מהעובדים הללו להתקבל לעבודה בכך שהקלה את תנאי הסף. כך, לדוגמה, לתפקיד מזכירה לממלא-מקום ראש העירייה נבחרה עובדת שהייתה פעילה במסע הבחירות של סיעת ראש העירייה הנבחר, אבי בינמו, ולאחר שפוטרה, מי שכביכול נבחר במקום השני והחל לעבוד בלשכת ממלא מקום ראש העירייה באמצע מאי 2014 הוא חבר בנו של ממלא מקום ראש העירייה מאז למדו יחד בתיכון בנשר.

לתפקיד יועצת לקידום מעמד האישה נבחרה מי שהוצבה במקום השלישי ברשימת מועמדי סיעת הליכוד, החברה בקואליציה של ראש העירייה במועצה. ראש סיעת הליכוד ומועמדה לראשות העירייה מונה לסגן ראש העירייה בשכר.

"נוכח הליקויים החמורים, המהותיים וכבדי-המשקל שהעלה משרד מבקר המדינה בהתנהלות עיריות נשר ועפולה, הפגיעה באמון ציבור תושבי הרשויות במוסדות השלטון המקומי ומינוי מועמדים שנראה כי קשריהם קדמו לכישוריהם, ממליץ משרד מבקר המדינה למשרד הפנים לנקוט צעדים תקיפים העומדים לרשותו על-פי דין כנגד ראשי עיריות אלה בגין פגיעה קשה בסדרי מינהל תקין, בטוהר המידות ובמוסר הציבורי", נכתב בדוח.

עוד צוין כי "בעת סיכום הדוח ומסקנותיו התגבש במשרד מבקר המדינה החשש לעבירות פליליות בכמה עניינים. בהתאם להוראות הדין יועברו אלה ליועץ המשפטי לממשלה".

אך עיריות עפולה ונשר אינן היחידות שעלו על המוקד. ממצאי הדוח מטרידים בנוגע לכלל העיריות, ומציגים תמונת מצב מדאיגה באשר לטוהר המידות בשלטון המקומי בישראל. כך, לדוגמה, המבקר מצא כי ראש עיריית חדרה בחר ביועץ תקשורת חיצוני בהליך בחירה פגום - כאשר הוא משמש כחבר בוועדה לבחירת יועצים ונמצא במצב של חשש לניגוד עניינים, מפני שיועץ התקשורת הוא שריכז וניהל את הדוברות ויחסי הציבור של סיעתו בתקופת הבחירות, והיה בקשרי עבודה הדוקים עמו ועם ראשי מטה הבחירות של הסיעה. "במצב עניינים זה לא היה מקום שראש העירייה ייקח חלק בוועדה לבחירת יועצים שבחרה את יועץ התקשורת", קבע המבקר.

בעיריית אשקלון נמצא כי המועמד שנבחר לתפקיד מנכ"ל העירייה היה פעיל מרכזי במטה ראש העירייה, ואף הלווה לסיעתו באוקטובר 2013 כ-50,000 שקל. עוד נמצא כי בחברות העירוניות והכלכליות באשקלון (5), בעפולה (2) ובגבעתיים (3) מונו 10 עובדים בעלי זיקה לראשי הרשויות או לחברי סיעתם ואשר פעלו בתקופת הבחירות להיבחרו של ראש העירייה, לרבות לתפקידי מנכ"לים ולתפקידים בכירים נוספים. בהליכי המינוי של הבכירים האלה נמצאו ליקויים כבדי משקל.

מממצאי הביקורת עלה כי שומרי הסף בחלק מהעיריות נרדמו בשמירה, וכי המבקרת הפנימית של עיריית עפולה והיועצת המשפטית לשעבר של העירייה והמבקר הפנימי של עיריית אשקלון, אשר השתתפו בוועדות הבחינה לקבלת עובדים ברשויות שלהם, לא היו ערים לנושא המינויים הפוליטיים וההליכים הלא תקינים בוועדות הבחינה שבהן השתתפו.

מעיריית נשר נמסר בתגובה: "שקיפות, יושרה ומינהל תקין הם אבני-יסוד בניהולה של העיר. עיריית נשר יוצאת מהביקורת חזקה ומחוזקת. מהרגע הראשון העירייה שיתפה פעולה עם הביקורת באופן מלא. עיקר הביקורת נוגע לסוף שנת 2013, תקופת כהונתו של מזכיר העיר דאז. מאז העירייה הפיקה לקחים, תיקנה ליקויים והסדירה נהלים עוד בטרם הדוח הושלם ופורסם".

מעיריית עפולה נמסר: "העירייה מכירה בחשיבות עבודת מבקר המדינה, אך מצרה על המסקנות המוטעות שאליהן הגיע. קשה להימנע מההרגשה שהמבקר גיבש מראש תזה, שלפיה הסיבה לקבלת העובדים המוזכרים בדוח היא זיקתם הפוליטית בלבד ולא כישוריהם, תוך התעלמות מהעובדות שהובאו בפניו, המוכיחות את ההפך הגמור. על מגמתיות הדוח, תעיד בין היתר העובדה, שהוא מבקר גם את בחירתם של 3 מנהלים בכירים, ששירתו באותו תפקיד במשך יותר מ-8 שנים, בקדנציה הקודמת ובהצלחה מרובה.

"זאת ועוד, לאחר פרסום הטענות בתקשורת שמדובר ב'מינויים פוליטיים', ב-2014, ועל רקע אותן טענות, החליט משרד הפנים לבדוק את תהליך קבלת העובדים פעם נוספת. גם לאחר בחינה מדוקדקת זו אישר משרד הפנים את כל המכרזים.

"מיותר לציין כי זיקה פוליטית כשלעצמה אינה פוסלת התמודדות וזכייה בתפקיד ברשויות המקומיות, כל עוד המתמודד עומד בתנאי הסף ונמצא המועמד המועדף על ועדת המכרזים. הליקויים שהועלו תוקנו עוד טרם עריכת הדוח, והעירייה תקפיד גם בעתיד על יישום ההנחיות, הן מהמבקר והן ממשרד הפנים". 

בשביל מה יש מקורבים
 בשביל מה יש מקורבים

צרו איתנו קשר *5988