"בשנים הקרובות לא יהיה מענה תחבורתי הולם לתושבי חריש"

מבקר המדינה: "משרד התחבורה לא ביצע את הפרויקטים התחבורתיים שנקבעו בתוכנית המפורטת חריש/1/א כתנאי לאכלוס; הדבר עלול לעכב את האכלוס של חלק מיחידות הדיור שבנייתן תסתיים בטרם יושלמו"

חריש / צילום: תמר מצפי
חריש / צילום: תמר מצפי

"עולה תמונה עגומה ולפיה בשנים הקרובות לא יהיה מענה תחבורתי הולם לתושבי חריש; משרד התחבורה לא ביצע את הפרויקטים התחבורתיים שנקבעו בתוכנית המפורטת חריש/1/א כתנאי לאכלוס. הדבר עלול לעכב את האכלוס של חלק מיחידות הדיור שבנייתן תסתיים בטרם יושלמו" - כך מתריע מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף חיים שפירא, בפרק שעוסק בעיר החדשה חריש והליכי הקמתה בדוח מבקר המדינה.

עוד כותב המבקר בדוח: "מערכת הכבישים הבין-עירוניים באזור חריש אינה מתאימה לנפח התנועה הקיים באזור כיום, וגם לאחר השלמת הפרויקטים התחבורתיים האמורים לא ישתפר המצב באופן ממשי".

נזכיר כי העיר חריש החלה את דרכה עוד בשנות ה-90, כאשר ממשלת ישראל קיבלה החלטה להקים יישוב במקום. במרוצת השנים עברה התוכנית מספר שינויים, כאשר העיר החדשה יועדה לפני מספר שנים לאוכלוסייה החרדית. אולם, לאחר פרסום המכרזים בעיר בחדשה ופסילת זכייה של עמותות חרדיות בשל חדש לתיאום ההצעות והמחירים, העיר שווקה בסופו של דבר לרוכשים מכלל הציבור ושינתה את צביונה לכזו שתשרת את הציבור הכללי.

העיר חריש צפוייה לאכלס כ-60 אלף תושבים על שנת 2020. במסגרת הדוח מעלה המבקר את החשש כי אי-עמידה ביעדים של הפרויקטים התחבורתיים עשוי להוביל למצב בו דירות שבנייתן הסתיימה לא יוכלו לקבל את טופס האכלוס: "עולה החשש כי לפי תנאי התוכנית המפורטת ותחזית האכלוס לא תתאפשר הנפקתם של היתרי אכלוס (טפסי 4) למאות יחידות דיור שבנייתן צפויה להסתיים על מאי 2017". 

המבקר מעיר כי על משרד התחבורה לקדם את הפרויקטים התחבורתיים כדי שלא ייווצר מצב שהתשתית הקיימת לא תעמוד בעומס הצפוי עם אכלוס העיר, וכך גם משרד הבינוי והשיכון בכל הנוגע לתכנון.

"מהאמור לעיל עולה תמונה עגומה, ולפיה לא יהיה בשנים הקרובות מענה תחבורתי הולם לתושבי חריש וסביבתה, והדבר עלול לפגוע באיכות חייהם של התושבים ובהתפתחות העיר. על משרד השיכון ומשרד התחבורה, בשיתוף לשכת התכנון המחוזית, לקדם ולהשלים את תכנון מערכת הכבישים הבין-עירוניים באזור חריש. על משרד התחבורה להוציא לפועל מוקדם ככל האפשר את הפרויקטים התחבורתיים שהיעדרם מונע את אכלוס העיר לפי התוכנית המפורטת", כך בדוח. "על משרד התחבורה ומשרד האוצר אף לשקול לתקצב את ביצוע התוכניות בתוכנית החומש הבאה לפיתוח תשתיות תחבורה ולהוציאן לפועל".

בנושא אחר התייחס מבקר המדינה לעובדה שנכון להיום, למרות שהעיר כבר החלה להתאכלס, לא תוכנן כיאות מתחם לאזור תעסוקה בעיר. המשמעות, על-פי המבקר, תהיה הן בעומס על מקומות החניה בעיר שרוב תושביה על-פי המצב הקיים יצטרכו להחזיק בכלי רכב כי יעבדו מחוץ לעיר, והן בקושי של העיר החדשה להחזיק עצמה כלכלית.

"נמצא כי בין היתר בשל היעדרו של אזור תעסוקה, העריך מחוז חיפה במשרד הפנים כי המועצה המקומית תזדקק בשנים 2019-2016 למענקי ייצוב בסכום כולל של עד 122 מיליון שקל לכיסוי הגירעון השוטף בפעילותה", כך בדוח. "העובדה כי בתוכניות המתאר המאושרות הקיימות לא תוכנן ולא הוקצה שטח לאזור תעסוקה מניב שישרת את תושבי חריש, עלולה לפגוע בצמיחתה ובהתפתחותה של העיר ולהותירה גירעונית לאורך שנים".

בתגובה לדברים מסרה המועצה המקומית חריש למבקר כי "משרד השיכון מקדם תוכניות מתאר להגדלת היישוב עד כדי הכפלתו, וכדי להתגבר על המחסור בשטחי תעשייה ותעסוקה, היא דרשה לכלול בהם גם שטחי תעשייה ותעסוקה בהיקף של כשני מיליון מ"ר".

ממשרד הבינוי והשיכון נמסר למבקר כי "המשרד פעל לקידום הקמת אז"ת כפר קרע שישרת בעיקר את חריש, אך השטח שעליו היה אמור לקום מצוי בתחום הוועדה המחוזית חיפה, ולשכת התכנון המחוזית התנגדה להקמתו". 

מהמועצה המקומית חריש נמסר בתגובה: "המועצה המקומית חריש פועלת ב-3 השנים האחרונות להקמת העיר החדשה ביחד עם כלל משרדי הממשלה. הקמת העיר היא פרויקט מורכב שהתנהל נדבך אחר נדבך מתוך שיקול-דעת ואחריות. מאז פברואר 2016, עת נכתב הדוח, השלימה המועצה את גיוס כוח-האדם הנדרש לה במטרה להיערך לקליטת התושבים החדשים בקיץ האחרון. 

"המועצה מנטרת כל העת את צפי האכלוס ואת האכלוס בפועל על-מנת לתת את המענה הראוי לכלל תושבי חריש. כמו כן, המועצה הקימה מערך קליטה חדשני בשל אתגרי הקליטה הייחודיים של חריש. ואכן, בסקר שערכה המועצה בקרב התושבים החדשים, הם הביעו שביעות-רצון מהליך הקליטה והשירות בעיר. גם הטיפול בחוקי העזר העירוניים הושלם בשנה האחרונה, וכך גם תוכניות עבודה רב-שנתיות וסל שירותים מורחב לתושב.

"אנו מודים למשרד מבקר המדינה על הערותיו ועל פעילותו לקידום ושיפור העיר חריש בקרב המועצה ומשרדי הממשלה". 

צרו איתנו קשר *5988