מעיין ונצ'רס לא הגישה דוחות הזמן וספגה קנס מהרשות לני"ע

קנסות נוספים הוטלו על ג'רוזלם השקעות ויוליוס בר, לאחר שזו לא עמדה בחובת הביטוח הנדרשת בחוק

רשות ניירות ערך / צלם: יחצ
רשות ניירות ערך / צלם: יחצ

רשות ניירות ערך ממשיכה את המאבק בחברות המפרות את ההוראות השונות. הרשות הודיעה הבוקר (ב') כי הטילה עיצומים כספיים בהיקף כולל של כ-270 אלף שקל על שורה של חברות שאיחרו בהגשת הדוחות הרבעוניים ועל חברות ניהול תיקים שלא רכשו פוליסות ביטוח כנדרש.

מהודעת הרשות עולה כי הוטל קנס מינהלי של כ-99 אלף שקל על חברת ג'רוזלם השקעות בטכנולוגיות, לאחר שזו איחרה בהגשת הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2015 והדוחות הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2016. "מדובר בהפרה חוזרת של החברה, שכן כבר הוטל עליה השנה עיצום כספי בגין איחור בהגשת דוחות כספיים. עם זאת, הוועדה התחשבה במצבה הכלכלי הקשה של החברה כפי שעולה מדוחותיה הכספיים והחליטה להשתמש בסמכותה להפחית עד 50% בגין עילה זו באופן מלא. לפיכך הוטל על החברה עיצום כספי תוך הפחתה של 50% בסכום כולל של 99 אלף שקל" נכתב.

על חברת מעיין ונצ'רס הוטל קנס של 84 אלף שקל, לאחר שזו איחרה בהגשת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2015, הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2015 והדוחות הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2016. "לגבי ההפרה הראשונה, הרשות הפחיתה 25% מסכום העיצום הכספי בשל כך שלא נמצאו הפרות קודמות שביצעה החברה, עם זאת, הפחתה כזו לא ניתנה לגבי שתי ההפרות אשר בוצעו לאחר שההפרה הראשונה כבר בוצעה. בנוסף, הרשות הפחיתה 50% נוספים מסכום העיצום לגבי כל אחת מ-3 ההפרות, בשל קיומה של הערת עסק חי בדוחותיה הכספיים של החברה ומצבה הכלכלי הקשה. לאחר הפחתות אלה הוטל עיצום כספי כולל בגין 3 ההפרות בסך של 84 אלף שקל", נמסר מהרשות. 

עיצום כספי של כ-42 אלף שקל הוטל על חברת יוליוס בר ישראל בשל אי-עמידה בחובות הביטוח. "הרשות דחתה את טענות החברה לביטול העיצום, ובכלל זה את הטענה כי פוליסת הביטוח שערכה חברת-האם מכסה את פעילותה של החברה ולפיכך מייתרת את הביטוח שערכה החברה. עם זאת, הרשות הפחיתה את סכום העיצום הבסיסי בשיעור של 60%, בשל כך שהרשות לא מצאה כי החברה הפרה הפרות קודמות. בנוסף התחשבה הרשות בכך שהחברה תיקנה את ההפרה למפרע ובכך הקטינה את הנזק הפוטנציאלי וכן פעלה למניעת הישנות ההפרה. בנוסף, הרשות קיבלה את טענת החברה כי עריכת ביטוח בהיקף הנמוך מהנדרש בתקנות אינה שקולה בחומרתה לאי-עריכת ביטוח כלל", נמסר מרשות ניירות ערך. 

צרו איתנו קשר *5988