"לפנינו פשיטת הרגל הגדולה ביותר בתולדות מדינת ישראל"

עו"ד בנקל דורש למנות חוקרים פרטיים לאיתור נכסי קבוצת פישמן, מותח ביקורת קשה על התנהלות הקבוצה וחושף: "ההשקעות במט"ח היו רק של אליעזר פישמן - למורת-רוח המשפחה"

הפרדה מלאכותית בין נכסי אליעזר פישמן לנכסי ילדיו, מערכת יחסים סבוכה ומלאה בניגודי עניינים בין החברות בקבוצה, ממשל תאגידי קלוקל, העברת נכסים ומשיכת כספים ונכסים ששוויים עשוי להגיע למאות מיליוני שקלים - אלה הם עיקרי הממצאים שמציג היום (ב') עו"ד יוסף בנקל, המנהל המיוחד לנכסי פישמן, בדוח הראשון שהגיש לבית המשפט.

בדוח, על 21 עמודיו, פורש עו"ד בנקל את תמונת המצב הנוכחית בתיק פישמן וטוען כי יש עוד עבודה רבה לעשות כדי להבין את מלוא התמונה הסבוכה, שווי הנכסים ומצבם. על כן הוא מבקש תקציב להפעלת חוקרים פרטיים בארץ ובחו"ל, רואי חשבון, כלכלנים ושמאים.

"מלאכת איתור מצבת נכסי פישמן מורכבת יותר ממה שניתן היה לשער בתחילת הדרך, והיא תחייב ביצוען של בדיקות עומק מורכבות בארץ ובחו"ל", הוא כותב. "אפילו תחילתו של ממשל תאגידי לא התקיימה במרבית החברות, בוודאי לא בחברות ההחזקה הפרטיות שדרכן שלט פישמן בקבוצה. בסבך ניגודי העניינים ששלטו בה, חשיפת מכלול הנכסים, הזכויות, כמו גם היקף החובות ושיוכם וקביעת סדרי הנשייה על-פי הדין, אינה משימה של מה בכך, והיא תיארך זמן ממושך ותחייב הסתייעות במומחים".

עו"ד בנקל מוסיף וכותב כי ההצעה להסדר חוב שהגיש פישמן בחודש שעבר אינה רלוונטית: "הצעת ההסדר שהוגשה על-ידי פישמן איננה ראויה בעליל. לא ניתן להצביע על היקפם של נכסיו והתמורה שניתן יהיה לקבל עבורם, וממילא מוקדם מדי להעריך את היחס שבין התמורה שתתקבל ממימושם לחובותיו האמיתיים, אשר הוכחות החוב בגינם טרם נבדקו".

נוסף על מורכבות העבודה, עו"ד בנקל מלין על כך שמשפחת פישמן אינה משתפת פעולה עמו באופן ראוי. "שיתוף-הפעולה של פישמן, בני משפחתו ועובדי הקבוצה הבכירים הוא חלקי ביותר. אין זה בראש מעייניהם, בלשון המעטה, לסייע לנו למלא את התפקיד שהטיל עלינו בית המשפט", הוא כותב.

כדוגמה, עו"ד בנקל מספר כי כבר בפגישתם הראשונה בחודש שעבר, ביקש ממשפחת פישמן ונציגיה להעביר לו דוחות כספיים של כל אחת מהחברות הפרטיות בקבוצת פישמן, ואולם רק לאחר שדרש זאת שוב, רק בשבוע שעבר הגיעו הדוחות - ורק של החברות שבהן מחזיק פישמן באופן ישיר.

"מבנה סבוך ביותר של חברות"

"בפנינו פשיטת-הרגל הגדולה ביותר בתולדות מדינת ישראל, שכן עד למועד הגשת דוח זה הונחו על שולחננו הוכחות חוב בהיקף פנטסטי של כ-4 מיליארד שקל (!). ניתן להניח כי תוגשנה הוכחות חובב נוספות אשר תגדלנה את מצבת החובות של פישמן", כותב עו"ד בנקל, ומוסיף כי הלכה למעשה קבוצת פישמן ואליעזר פישמן חדלי פירעון מתחילת המילניום.

עוד הוא מציין כי קבוצת פישמן בנויה בצורה של פירמידת החזקות, שבה רוב החברות הן חברות פרטיות ומשפחתיות - לעתים באמצעות החזקות צולבות בין חברות שונות בקבוצה. "כך נוצר מבנה סבוך ביותר של חברות, כאשר בסופו של יום מאחורי מרבית החברות נמצאת כמעט תמיד רק משפחת פישמן", הוא כותב.

עו"ד בנקל ממשיך: "מדובר בהתמוטטותה של קבוצה עסקית הכוללת למעלה מ-120 חברות בארץ ובחו"ל. למרות שפישמן ובעיקר בני משפחתו הקרובים מנסים כיום להתנער מקיומה של 'קבוצת פישמן' - הרי שהם עצמם לא רק שטבעו שם זה בעצמם, אלא עשו כל שביכולתם כדי להחדירו לתודעה הציבורית, להשתמש בו לצורכיהם ולמנף אותו בכל הזדמנות ודרך אפשרית".

עו"ד בנקל מציין גם כי מהבדיקה שהחל בה עולה כי למשפחת פישמן יש הרבה יותר מ-120 חברות, וכי משרד האוצר, שפרסם את רשימת החברות בעקבות חוק הריכוזיות, פרסם רשימה חלקית בלבד.

"נראה כי משרד האוצר לא הצליח לאתר את כל מרכיבי הקבוצה, שכן מבדיקות עד כה עולה כי הקבוצה כוללת מספר רב יותר של חברות, בארץ ובחו"ל", כותב בנקל. "על אף שחקירות בנושא זה הן רק בתחילתן, ניתן כבר כעת לומר, בזהירות המתבקשת, כי מדובר בנכסים ששוויים המצטבר הוא לא פחות ממאות מיליוני שקלים".

עו"ד בנקל כותב כי מאז מונה לתפקיד, הוא קיבל עשרות פניות מהארץ ומחו"ל ממתעניינים ברכישת נכסים שונים של הקבוצה. "עד כה נוצר קשר עם חלק מהפונים, ואף התקיימו פגישות בניסיון לאסוף מידע ולהצליבו עם המידע החלקי שמועבר, טיפין-טיפין, על-ידי קבוצת פישמן וכן כדי לעמוד על הצעותיהם",, נכתב בדוח.

עו"ד בנקל מבקר בדוח בחריפות את הממשל התאגידי שהיה בקבוצת פישמן. הוא מציין כי לא התקיימו בחברות הקבוצה ישיבות דירקטוריון סדירות; ובישיבות דירקטוריון של החברות הפרטיות, שבהן התקבלוו החלטות, לרוב לא נרשמו פרוטוקולים. כמו כן, לא נרשמו החלטות בדבר מתן הלוואות בין חברות הקבוצה,, וזכויות החתימה שנדרשו היו לרוב של פישמן עצמו או של רונית אבן.

עו"ד בנקל גם מציין כי בעסקאות ההשקעה הספקולטיביות במט"ח - שלדברי פישמן הן הסיבה העיקרית לקריסת הקבוצה - מקבל ההחלטות והמוציא לפועל היחיד והבלעדי היה פישמן. כמו כן הוא כותב כי בני המשפחה האחרים לא אהבו את ההשקעות הללו. "למורת-רוחם של בני משפחתו", לשון הדוח.

"אין ספק כי העדר משטר תאגידי תקין מחייב בדיקה מקיפה, במיוחד כאשר מדובר בעסקאות בעלי עניין אשר הגורמים שקיבלו את ההחלטות היו מצויים - על פני הדברים - בניגוד עניינים אינהרנטי", כותב עו"ד בנקל.

עדות לממשל התאגידי הרופף היא מערכת היחסים הסבוכה בין החברות בקבוצה. עו"ד בנקל מציין כי לפי הממצאים שיש בידיו עד כה, חלק מהחברות הפרטיות הרשומות על-שם ילדי פישמן השתמשו במשאבי הקבוצה, ובמקביל משכו סכומים כספיים גבוהים מחברות שונות בקבוצה. כמו כן, חברות שונות שיעבדו נכסים שלהן לטובת חובות של חברות אחרות בקבוצה, וכן חברות בקבוצה העמידו מימון לחברות אחרות ללא הסכמים בכתב וללא החלטות מסודרות. "כפועל יוצא, קיימות יתרות בין-חברתיות בסכומים של מיליארדי שקלים", הוא כותב.

בדוח גם נכתב כי רק אליעזר פישמן העמיד ערבויות אישיות לחברות הקבוצה, והוא זה שנשא באופן בלעדי (למעט שני מקרים חריגים) בנטל החובות השוטפים של החברות, בלא שמי מבני משפחתו השתתף בנטל זה.

עו"ד בנקל מדגיש בדוח כי לדעתו יש להתייחס גם לחברות מקבוצת פישמן המוחזקות על-ידי בני משפחתו של אליעזר פישמן, גם אם לו עצמו אין בהן מניות. "חובותיו של מר פישמן הם תולדה של עיקרון הערבות ההדדית השוררות בקבוצת פישמן. הפרדה בין גורמי הקבוצה - חברות הקבוצה ויחידי משפחת פישמן - הינה מלאכותית, ואין להכיר בה", הוא כותב.

עוד הוא מוסיף: "חשוב לכוון את אור הזרקורים ל'קבוצת פישמן', אשר דרכה ובאמצעותה ניהל החייב את עסקיו חובקי-העולם, וזאת באמצעות מבנה אחזקות פירמידאלי שבראשו ניצבים מר פישמן, אשתו טובה, שלושת ילדיהם - ענת, אייל ורונית, ובני הזוג של ענת ורונית - טל מניפז ואופיר רותם".

כמו כן הוא מציין את רונית אבן, המלווה את פישמן בעסקיו כמנהלת עסקים וכיועצת צמודה "למעלה משנות דור".

 

דיבידנדים של 556 מיליון שקל

עו"ד בנקל מתייחס בדוח בהרחבה למשיכות הכספים שנעשו מהחברות השונות בקבוצה. "אליעזר פישמן ובני משפחתו משכו מחברות הקבוצה (הפרטיות והציבוריות) לאורך השנים סכומי כסף בהיקפים של מאות מיליוני שקלים, בין השאר באמצעות משכורות, דמי ניהול, שכר דירקטורים ודיבידנדים", הוא כותב.

כדוגמה מציג בנקל את המצב בכלכלית ירושלים - חברה ציבורית שקופה שבה קל לשלוף את הנתונים: "במהלך 10 השנים האחרונות שבהן שלטה משפחת פישמן בכלכלית ירושלים, הם משכו ממנה לעצמם דמי ניהול, משכורות ותקבולים נוספים בסך של לא פחות מ-85 מיליון שקל, ובנוסף הם וחברות בקבוצת פישמן קיבלו ממנה דיבידנדים שהסתכמו בכ-556 מיליון שקל", נכתב בדוח.

אחד מפרקי הדוח של בנקל אף נקרא: "פרק ובו יסופר על מתנות, הענקות והעברות מירמה". בפרק זה מציין בנקל כי פישמן העניק לאורך השנים מתנות במזומן ובנכסים בהיקפים מצטברים של עשרות מיליוני שקלים לבני משפחתו. מתוך סכום זה העניק פישמן לשלושת ילדיו מתנות ומזומן בהיקף של 5.6 מיליון שקל.

באשר להחזקות של בני משפחת פישמן במניות בחברות השונות, כותב עו"ד בנקל: "התברר כי חלק ניכר מהמניות של חברות הקבוצה מוחזק על-ידי אשת החייב וילדיהם, וכי חלקים אלה ניתנו להם במקור ללא תמורה, והם לא נדרשו להזרים כספים לחברות במשך השנים".

חלק מרכזי מההטבות שקיבלו הילדים הוא הנכסים שבהם הם מתגוררים בסביון, כולל העברת הווילה שבה מתגורר פישמן על-שם רעייתו טובה. "כבר בתחילת החקירות הקפידה משפחת פישמן לפתח את נרטיב ההפרדה הרכושית בין פישמן לאשתו. ואולם, לטעמי, יש לבחון, בין השאר, את נסיבות רישומם של נכסי המקרקעין על-שם אשת החייב במשך השנים", הוא כותב.

"נדמה כי בני משפחת פישמן עוסקים במשחק של 'כסאות מוזיקליים' שבמסגרתו הם מעבירים מיד ליד ללא תמורה את נכסי הנדל"ן של החייב, או כאלה שנרכשו בכספיו, ומחלקים אותם ביניהם", כותב עו"ד בנקל ומזכיר כי רק לפני חודש הועברה הבעלות על אחד הנכסים בסביון בין בנותיו של פישמן.

בהקשר זה נזכיר כי עו"ד בנקל ביקש וקיבל צו לאיסור ביצוע עסקאות בנדל"ן ובשאר החברות המוחזקות על-ידי ילדיו של פישמן, מתוך הנחה כי גם נכסים אלה, אף שאינם רשומים על-ידי פישמן עצמו, עשוייםם לשמש חלק מהתמורה לנושיו.

"ההעברה הסיבובית מהחודש שעבר בין בני המשפחה מעלה יותר מחשד כי הנכסים כולם שייכים לפישמן עצמו, ולנוכח הקשיים הכלכליים שאליהם נקלע הוא מנסה 'להרחיק' נכסים אלה מעצמו, ובדרך זו גם מנושיו, על-מנת לדאוג לרווחתם של ילדיו הבגירים, אשר מזה שנים רבות מהווים הם, כאמור, חלק מ'קבוצת פישמן'", מסכם עו"ד בנקל.

מסקנות הדוח
 מסקנות הדוח

סך החובות
 סך החובות

צרו איתנו קשר *5988