רשות ני"ע לדירקטורים: אזנו בין האינטרסים שלכם ללקוחות

רשות ני"ע מאשימה כי דירקטורים בחברות ניהול קרנות הנאמנות, בחברות ניהול תעודות הסל ובחברות ניהול תיקי ההשקעות גדולות, לא מקפידים כיאות על יצירת איזונים בין אינטרס החברה לבין האינטרסים המוגנים של לקוחותיה המנוהלים או בעלי היחידות בקרנות

 שמואל האוזר / צילום: תמר מצפי
שמואל האוזר / צילום: תמר מצפי

רשות ניירות ערך מאשימה כי דירקטורים בחברות ניהול קרנות הנאמנות, בחברות ניהול תעודות הסל ובחברות ניהול תיקי ההשקעות גדולות, לא מקפידים כיאות על יצירת איזונים בין אינטרס החברה לבין האינטרסים המוגנים של לקוחותיה המנוהלים או בעלי היחידות בקרנות. כך עולה ממסמך המלצות לדירקטורים שהוציאה הרשות לאחר שיחות שניהלה עם דירקטורים בחברות קרנות נאמנות ותעודות סל.

בין האינטרסים של החברה והלקוחות

רשות ניירות ערך ציינה כי מהשיחות עם הדירקטורים עלה, כי "לא תמיד ניתנת תשומת לב לצורך לאזן בין טובת החברה לבין עמידה בחובותיה כלפי לקוחותיה המנוהלים או בעלי היחידות. הדבר בא לידי ביטוי למשל במצבים הבאים: החלטה על הקמת קרן חדשה, בדמי ניהול שונים, במקום שבו כבר קיימת קרן תחת אותה קטגוריה בעלת מדיניות השקעות דומה; החלטה על התקשרות עם גורמים חיצוניים לשם ניהול תיקי השקעות של קרנות; החלטה בעלת השלכות משמעותיות על בעלי היחידות בקרן, כמו שינוי מהותי של מדיניות השקעות בקרן.

אך לא רק זאת אף זאת: "מבדיקות שערך סגל הרשות ביחס להרכב דירקטוריון בחברות המנהלות, אותרו מינויים לגביהם מצופה היה כי הדירקטורים יעמיקו בחינתם ביחס להתאמתו של המועמד לדירקטוריון החברה וכן לכל אחת מן הוועדות בהן הוא עתיד לכהן". מדובר בנושא חשוב, אליבא הרשות, שבא לידי ביטוי קיצוני במקרה מסוים, שבמסגרתו "מונה דירקטור לכהונה כיו"ר ועדת השקעות בחברה אף שהיה ברי לכל, לרבות בעת הדיון במינוי בישיבת דירקטוריון החברה, כי הדירקטור חסר ניסיון בתחום ההשקעות וכי תרומתו לוועדה שבראשה הוא מתעתד לעמוד אינה נהירה".

כמו כן עלה מבדיקת הרשות כי "הדירקטוריון אינו מקיים בפועל בחינה וחשיבה ביחס לתמהיל הדירקטוריון בהיבט של מומחיות, גיוון, ניסיון וכיו"ב, ככלי מסייע למימוש תפקידיו".

צרו איתנו קשר *5988