הלקוחות לוקחים את הזמן

איך יודעים אם לקוחות לא משלמים לחברה?

דוחות כספיים/צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
דוחות כספיים/צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

הדוחות הכספיים מלמדים כי בעולם העסקי יש כמות לא קטנה של גופים שלא משלמים בזמן. זה אולי נשמע מפתיע, כי האזרח הקטן נוהג לשלם בזמן את חובותיו (חשבונות, ריביות וכו'), אחרת הוא ייקנס (החוב יגדל), אבל מהדוחות של החברות הציבוריות עולה כי במקרים רבים החברות לא מקבלות את כל החובות כלפיהן בזמן.

הנתון המעיד על כך הוא סעיף הלקוחות במאזן. בפועל, ניתן לגזור מסעיף הלקוחות ומסעיף המכירות את ימי הלקוחות הממוצעים שהחברה נותנת ללקוחות שלה (הנוסחה: לקוחות חלקי מכירות בתקופה, כפול מספר הימים בתקופה), ואם התוצאה עולה על מה שדווח בתקופות קודמות או על מה שמקובל בחברות אחרות בתעשייה, ייתכן שיש לקוחות שלא משלמים בזמן, או/ו חובות שמצויים במחלוקת (וצרות אחרות). אבל, בעוד שהחישוב הזה (חשוב ככל שיהיה) מביא להערכה ולא בהכרח למסקנה מוצקה, הרי שבדוחות השנתיים אנחנו מקבלים מידע מהחברה עצמה לגבי איכות חוב הלקוחות וגיול הלקוחות (משך החוב, ובעיקר הפיגור ביחס למועד התשלום).

מהמידע הזה ניתן להבין שמוסר התשלומים במשק הוא לא מי יודע מה. נתחיל בחברת מלם-תים, אחת החברות הגדולות במשק בתחום המחשוב, שירותי מערכות מידע, חומרה ותוכנה. החברה דיווחה במסגרת הדוחות הכספיים לשנת 2016 כי תקופת האשראי הממוצעת במכירת סחורות/אספקת שירותים הינה כ-120 ימים - כלומר, החברה מקבלת את הכסף ארבעה חודשים אחרי שהיא מבצעת את הפרויקט/עבודה. זה הרבה זמן; המשמעות היא שהחברה מממנת באופן שוטף קרוב לארבעה חודשי פעילות. זה אמנם לא מדויק, כי מול אשראי הלקוחות החברה גם מקבלת אשראי ספקים, אבל חלק גדול מהתשלומים השוטפים שלה הוא לעובדים שמקבלים את השכר בחודש העוקב, כך שבכל מקרה האשראי ללקוחות לא רחוק מארבעה חודשים.

הנהלת החברה מסבירה כי "בתקופת האשראי, לא מחויבים לקוחות הקבוצה בתשלומי ריבית על פיגור בתשלום, אלא במקרים חריגים. טרם קבלת לקוח חדש, הקבוצה אומדת את איכות האשראי המוענק ללקוח ומגדירה מגבלות אשראי. המגבלות המיוחסות ללקוחות הקבוצה נבחנות אחת לשנה, או לעיתים קרובות יותר, בהתבסס על מידע חדש שנתקבל, ועל עמידתם בתשלומי חובות קודמים".

בלי ביטחונות ובלי הפרשות

ועכשיו לנתונים - יתרת הלקוחות במלם-תים נכון לסוף 2016 היא 611.7 מיליון שקל, ובתוכה יש חובות בפיגור. בביאור לסעיף הלקוחות מסבירה הנהלת החברה כי יתרת הלקוחות כוללת 109 מיליון שקל של חובות לקוחות שמועד פירעונם עבר, כלומר כ-18% מחוב הלקוחות הם חובות בפיגור. חובות כאלו צריכים להיבחן ובמידת הצורך יש לעשות בגינם הפרשה, אבל החברה מסבירה ביחס לחובות אלה כי "בהתבסס על ניסיון העבר, ועל איכות האשראי של החייבים, לא ביצעה החברה הפרשה לחובות מסופקים בגין חובות אלו, מאחר שלהערכתה הם ניתנים לגבייה. הקבוצה אינה מחזיקה בביטחונות בגין חובות אלה". בשנה קודמת, אגב, החובות בפיגור שלא נעשתה בגינם הפרשה הסתכמו ב-95.8 מיליון שקל.

החברה כן הפרישה על חובות אחרים, אך כל יתרת ההפרשה עומדת נכון לסוף 2016 על 8.1 מיליון שקל (לעומת 7.7 מיליון שקל בשנה קודמת). להערכת החברה זה מספיק. אבל, האם אין מקום להפריש אפילו באופן אוטומטי כאשר יש חובות בפיגור בהיקף גדול יחסית - 109 מיליון שקל, חלקם בפיגור גדול?

מתוך 109 מיליון שקל של חובות בפיגור, 20.9 מיליון שקל הם בפיגור של מעל 90 יום ועד שנה; 8.4 מיליון שקל הם בפיגור של 61 יום עד 90 יום; 26.7 מיליון שקל הם בפיגור של 31 עד 60 יום; ו-53 מיליון שקל בפיגור של עד 30 ימים. ככל שהפיגור גדול יותר, כך אמורים להיות יותר ספקות לגבי מימוש החוב.

מובילה בפיגורים

פיגור בתשלומים כאמור קיים לא רק אצל מלם תים, אם כי הפיגורים אצלה בולטים. חברות אחרות באותו הסקטור מדווחות גם הן על פיגורים, אך בקנה מידה נמוך יותר משמעותית, אולי בגלל שאופי הפעילות שונה בין החברות - מלם תים היא חברה שמספקת שירותים לצד חומרה, מערכות נוכחות ועוד, ואילו החברה הבאה שנתעמק ביתרת הלקוחות שלה - וואן תוכנה - מתרכזת באספקת שירותים בתחום ה-IT.

הנה נתונים מהדוחות של וואן טכנולוגיות: נכון לסוף 2016 יתרת הלקוחות עומדת על 392 מיליון שקל, כאשר ההנהלה מעדכנת כי תקופת האשראי הממוצעת במכירת סחורות/אספקת שירותים היא שוטף פלוס 75 יום ("שוטף" משמעו תחילת ספירה מהחודש העוקב, כך שבממוצע מדובר על אשראי של 90 יום). כמו כן, מסבירה הנהלת החברה כי בתקופה זו לא מחויבים הלקוחות בתשלומי ריבית, ומפרטת איזו בדיקה נעשית ללקוחות חדשים - "טרם קבלת לקוח חדש, הקבוצה אומדת את איכות האשראי המוענק ללקוח, ומגדירה מגבלות אשראי בהתחשב גם בסוג השירות הניתן. המגבלות והדירוג המיוחסים ללקוחות הקבוצה נבחנים אחת לשנה, או לעיתים קרובות יותר, בהתבסס על מידע חדש שנתקבל ועל עמידתם בתשלומי חובות קודמים. כ-96% מיתרת הלקוחות של הקבוצה עמדו בתקופת האשראי שנקבעה להם".

כלומר, רק 4% מהלקוחות לא משלמים בזמן (בהתבסס על יתרת הלקוחות), שזה מעט יחסית למצב במלם תים (עפ"י דוחותיה 18% מיתרת הלקוחות לא משלמים בזמן). הנתון הזה עלול להטעות, כי אולי 18% מיתרת הלקוחות בסוף השנה הם רק חלק קטן מהלקוחות של הקבוצה, כך ששיעור קטן יותר מהלקוחות לא משלם בזמן, אבל במבחן השוואתי בין החברות, של החלק היחסי מהיתרה בסוף השנה, אלו הנתונים שמתקבלים.

נתוני הפיגורים בוואן הם: סך הכול פיגורים - 14.3 מיליון שקל; 10.4 מיליון שקל מתוכם הם פיגורים של 90 עד 180 יום; 2.3 מיליון שקל הם פיגורים של 180 עד 270 יום;1.7 מיליון שקל הם פיגורים מעל 270 יום. מדובר בהיקף קטן משמעותית (אבסולוטית ויחסית) כאמור לעומת מלם תים, כאשר בסך הכול עומדת ההפרשה לחובות מסופקים של וואן טכנולוגיות על 3.3 מיליון שקל.

*** הכותב הוא מרצה לחשבונאות, ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי, ויועץ בתחומים אלו. בכל מקרה, אין לראות בכתבות אלה משום עצה ו/או המלצה לרכישה או למכירה של ני"ע. כל הפועל בהסתמך על המאמר ו/או על תוכנו, אחראי באופן בלעדי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו. 

מלם?תים מול חברה בענף דומה
 מלם?תים מול חברה בענף דומה

צרו איתנו קשר *5988