בזק: הרווח הנקי ירד 28% ב-2016; תחלק 578 מ' ש' דיבידנד

הכנסות הקבוצה הסתכמו ב-10 מיליארד שקל ב-2016, לעומת 9.985 מיליארד שקל ב-2015 ■ הרווח הרבעוני צנח ב-50% ל-185 מיליון שקל

סטלה הנדלר/ צילום:  יחצ ינאי יחיאל
סטלה הנדלר/ צילום: יחצ ינאי יחיאל

קבוצת התקשורת בזק , הנמצאת בשליטת איש העסקים שאול אלוביץ' ומנוהלת על-ידי סטלה הנדלר, דיווחה היום (ה') על הכנסות של כ-10.1 מיליארד שקל ב-2016, עלייה של כ-1% לעומת 2015. העלייה בהכנסות נבעה בעיקר עקב איחוד תוצאות חברת הלוויין yes החל מהרבעון השני של 2015, שקוזז בחלקו על-ידי ירידה בהכנסות בכל מגזרי הקבוצה (הפעילות הקווית, בזק בינלאומי ופעילות הסלולר באמצעות פלאפון).

השורה התפעולית הצביעה ירידה של 9.7% ברווח לרמה של כ-2.3 מיליארד שקל ובשורה התחתונה הציגה בזק ירידה של 28% ברווח הנקי, שהסתכם בכ-1.25 מיליארד שקל, בין השאר עקב גידול של 35% בהוצאות המימון. ה-EBITDA (רווח לפני מסים, פחת והפחתות) הסתכם בכ-4.1 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 40.3%), ירידה של 4.6% לעומת 2015, ותזרים המזומנים מפעילות שוטפת הצטמק ב-5.7% והסתכם ב-3.53 מיליארד שקל.

ברבעון הרביעי אשתקד רשמה בזק ירידה של 4% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל ב-2015, לכ-2.5 מיליארד שקל, לצד עלייה של 9% ברווח התפעולי ל-532 מיליון שקל. בשורה התחתונה דיווחה החברה על ירידה של 50% ברווח הנקי, שהסתכם ב-185 מיליון שקל.

בבזק מציינים כי הרבעון האחרון ו-2016 כולה הושפעו מסעיפים חד-פעמיים בהיקף של יותר מ-200 מיליון שקל, ששחקו את שורת הרווח הנקי, ביניהם הוצאה של כ-79 מיליון שקל עקב הורדת שיעור מס החברות שהביאה להקטנת נכס המס בדוח המאוחד, הוצאה בגין פרישה מוקדמת של עובדים בסך של 78 מיליון שקל והוצאה של כ-55 מיליון שקל עקב גידול בהתחייבות ליורוקום בקשר עם רכישת yes.

בנוסף, ברבעון המקביל ב-2015 נרשמו הכנסות מימון ומס חד-פעמיות עקב הסדר שהושג עם רשויות המס בהיקף של 121 מיליון שקל.

במקביל לפרסום הדוחות, הכריזה בזק על חלוקת דיבידנד של 578 מיליון שקל לבעלי מניותיה (29.1 אג' למניה), שישולם במאי. לגבי 2017, מעריכה הנהלת בזק שהרווח הנקי צפוי לעמוד על כ-1.4 מיליארד שקל, תזרים המזומנים יסתכם בכ-2 מיליארד שקל, והרווח לפני מסים, פחת והפחתות (EBITDA) צפוי להסתכם בכ-4 מיליארד שקל.

yes עברה לרווח, רווחי פלאפון צנחו

הכנסות הפעילות הקווית של בזק הצטמקו ב-0.5% אשתקד והסתכמו ב-4.38 מיליארד שקל (קיטון של 6.1% בהכנסות מטלפוניה לצד גידול של 3.6% בהכנסות משירותי אינטרנט ועלייה של 1.8% בהכנסות משירותי תקשורת נתונים). הרווח התפעולי מהפעילות הקווית הצטמצם ב-3.4% לכ-2.1 מיליארד שקל (שיעור רווחיות תפעולית של כ-47% מההכנסות) ובשורה התחתונה הציגה בזק רווח נקי של 1.23 מיליארד שקל בפעילות הקווית, ירידה של כ-7%.

מספר קווי האינטרנט, כולל קווים סיטונאיים, הסתכם בסוף הרבעון הרביעי של 2016 ב-1.56 מיליון, גידול של 19 אלף קווים ביחס לרבעון השלישי, ההכנסה הממוצעת (ARPU) מלקוחות האינטרנט של החברה, עמדה ברבעון הרביעי על 90 שקל לחודש, בדומה לרבעון השלישי ולרבעון המקביל ב-2015.

הרווח הנקי של החברה הבת פלאפון צנח ברבעון הרביעי ב-72% לעומת הרבעון המקביל ל-3 מיליון שקל, והרווח השנתי של החברה צנח ב-60% ל-61 מיליון שקל. ההכנסות של פלאפון ירדו ברבעון הרביעי ב-9% לעומת המקביל ל-652 מיליון שקל, וב-2016 ההכנסות ירדו ב-9% ל-2.63 מיליארד שקל.

חברת הטלוויזיה דרך לוויין yes, אותה מוביל רון אילון, רשמה ירידה של 1.6% בהכנסות אשתקד לכ-1.75 מיליארד שקל, לצד עלייה של 5.6% ברווח התפעולי לכ-264 מיליון שקל. בשורה התחתונה הציגה yes רווח נקי של 68 מיליון שקל לעומת הפסד של 354 מיליון שקל ב-2015. עיקר הגידול ברווח הנקי נובע מרישום נכס מס נדחה בגין חלק מההפסדים הצבורים משנים קודמות ומהמרת הלוואות בעלים להון. ה-ARPU השנתי נותר ללא שינוי לעומת 2015 והסתכם ב-233 שקל.

בפעילות בזק בינלאומי, המנוהלת על-ידי מוטי אלמליח, נרשמה ירידה של 2% בהכנסות שהסתכמו בכ-1.55 מיליארד שקל אשתקד, בעוד הרווח התפעולי שלה נשחק ב-26% ל-176 מיליון שקל, עקב עלייה בהוצאות שכר לאחר שנחתם הסכם קיבוצי בחברה בתחילת השנה. שורת הרווח הנקי הצביעה על ירידה של 27% ל-125 מיליון שקל.

לדברי הנדלר, "ההשקעות של בזק בתשתית הן משמעותיות ביותר ועמדו על 834 מיליון שקל, כשהחברה ממשיכה להחזיק בשיעור השקעה של כ-19% מסך הכנסות החברה. ההשקעה בתשתיות בזק משרתת גם את חברות התקשורת האחרות, ומאפשרת את הגברת התחרות בשוק. היום, בעידן התחרותי החדש, הגיעה העת לבטל את ההפרדה המבנית. כך הצרכן ייהנה מתחרות מלאה ובשיפור בשירות ובמחיר, בזמן שבזק תתייעל ותחסוך עלויות מיותרות".

תוצאות בזק
 תוצאות בזק

צרו איתנו קשר *5988