שכר עובדות בנמל אשדוד יושווה לשכר מנהל בתפקיד מקביל

ביה"ד לעבודה חייב את הנמל להשוות את השכר של מנהלת המכירות ומנהלת השיווק לשכרו של מנהל מחלקת שירות לקוחות, לאחר שטענו כי הופלו בשכרן ביחס לעובד גבר שהעוסק במשרה דומה

סחורות בנמל אשדוד. עלייה אחרי תקופה ארוכה של קיפאון וירידות / צילום: איל יצהר
סחורות בנמל אשדוד. עלייה אחרי תקופה ארוכה של קיפאון וירידות / צילום: איל יצהר

בית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע קיבל לאחרונה תביעה שהגישו שתי עובדות בנמל אשדוד, שטענו כי הן הופלו בשכרן ביחס לעובד גבר שהעוסק במשרה דומה, וחייב את נמל אשדוד להשוות את שכרן לשכרו של העובד המקביל אליהן בתפקידו.

העובדות, שיוצגו בידי שדולת הנשים בישראל, מועסקות בחטיבת הלקוחות בנמל אשדוד. אחת העובדות היא מנהלת המכירות, בנמל והשנייה היא מנהלת השיווק. שתיהן דרשו להשוות את שכרן לשכרו של מנהל מחלקת שירות לקוחות, שדרגתו גבוהה יותר, והוא מועסק בהסכם קיבוצי ולא בחוזה אישי.

השופט צבי פרנקל ניתח את העיסוק של התובעות ושל מנהל מחלקת שירות לקוחות, וקבע כי מדובר בעבודות שוות-ערך, ולכן יש להשוות את שכרן לשכרו.

בית הדין לא קיבל את טענת הנמל, לפיה התובעות אינן זכאיות לשכר שווה, כי בתנאי המכרז נקבע שהן תקבלנה שכר נמוך יותר. השופט קבע כי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד גובר על הסכמי שכר כולל הסכם קיבוצי, וכי כל התניה הפוגעת בשכר השווה - פסולה ובטלה.

השופט פרנקל קבע כי הזכות לשכר שווה בין עובדת לעובד היא זכות יסוד בדיני עבודה, ואין לפגוע בה; וכי המעסיק חייב להשוות את השכר מיוזמתו גם ללא דרישה מצד העובד.

בית הדין קבע כי על הנמל להעביר את התובעות לעבודה בהסכם קיבוצי בתקן של רמ"ח, וחייב את הנמל לשלם לתובעות הפרשי שכר ולהשוות את שכרן לשכרו של מנהל מחלקת שירות לקוחות.

כמו כן חייב בית הדין את נמל אשדוד לפצות כל אחת מהתובעות בסך של 15 אלף שקל בגין פגיעה בחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, וחייב את הנמל בהוצאות משפט בסך של 12 אלף שקל. 

מנמל אשדוד נמסר בתגובה: "בית הדין קיבל את עמדת החברה, בקובעו כי אין מדובר באפליה על רקע מגדר, משום שקביעת תנאי השכר הייתה בטרם היה ידוע מגדרם של ממלאי התפקידים. בהתאם נדחתה תביעת התובעת לפיצוי בגין חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

"כמו כן, בית הדין קיבל את עמדת החברה, בקובעו כי פערי שכר הנובעים מהבדלי ותק וביצוע שעות נוספות, על כל הנגזרות הנובעות מכך, הם מוצדקים, ואין מקום להשוואה ביחס למרכיבים אלה בשכר.
החברה פעלה בקביעת תנאי בהתאם למבנה הארגוני שנקבע על-ידה, קרי מינוי רמ"ח אחד בלבד למחלקת שירות לקוחות.

"יש להבהיר כי רק עובדת אחת תבעה את העסקתה בהסכם קיבוצי, ואילו עובדת שנייה לא. עוד יש להבהיר כי הפער בשכר בין העובד לשתי העובדות נובע מתוספת שכר שאושרה לעובד על-ידי הממונה על השכר במסגרת העברתו מהסכם אישי להסכם קיבוצי, על-מנת למנוע פגיעה בשכרו בעקבות זכייתו במכרז לתפקיד רמ"ח. הא ותו לא.

"בהחלטתו בית הדין כפה על החברה שינוי מהותי במבנה הארגוני שאינו נובע מצורכי העבודה. החברה תלמד את פסק הדין ואת השלכותיו ותשקול את צעדיה". 

צרו איתנו קשר *5988