האישור לבכירי אגף תקציבים לראיין מועמדים - חורג מסמכות

כך עולה מדוח מבקר המדינה ■ כפי שנחשף ב"גלובס", באגף נוהל גיוס ייחודי המחזק את תדמית "המועדון הסגור" שנוצרה לו

אמיר לוי / צילום: אוריה תדמור
אמיר לוי / צילום: אוריה תדמור

נציבות שירות המדינה אישרה לאגף התקציבים באוצר לגייס כוח-אדם בהתאם לנוהל ייחודי בלי שניתנו לכך נימוקים כלשהם - כך קובע מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, בפרק על הנוהל הייחודי שנחשף ב"גלובס".

בשונה מנוהל גיוס כוח-האדם המקובל בשירות המדינה, הנוהל הייחודי של אגף התקציבים מאפשר לבכירי האגף לערוך למועמדים ראיונות אישיים בשלב שבין מבחני ההתאמה לראיון הסופי בפני ועדת הבוחנים. כתוצאה מכך יכולים ראשי האגף לנפות מרשימת המועמדים את מי שאינו נראה להם - ולהגיש לוועדת הבוחנים רק את המועמדים שבהם הם חפצים.

בדיקת "גלובס" העלתה כי מאפייני הרקע של עובדי אגף התקציבים, שכמעט שני שלישים מהם בוגרי האוניברסיטה העברית בירושלים, מחזקים את הרושם שהנוהל הייחודי גורם לאחידות בקרב האגף ומצדיק את תדמית "המועדון הסגור" שיש לו.

"בנוהל זה הקנתה למעשה נציבות שירות המדינה (נש"ם) לאגף התקציבים (אג"ת) סמכויות השפעה והחלטה על בחירת עובדיה בין המועמדים, סמכויות שלא ניתנו ליחידות אחרות בממשלה, ובשונה גם מתהליכי מיון ייחודיים שנבנו בהתאם לדרישותיהם של משרדים מסוימים, ובהם הוכנסו כלי מיון מקצועיים או מותאמים אישית, כגון משרות מדעיות וטכנולוגיות או צורכי שפה ייחודיים", כותב המבקר בדוח.

"משרד מבקר המדינה מעיר לנש"ם כי השוני בהליך המיון שאישרה לאג"ת, נעשה שלא בשקיפות הנדרשת מכללי מינהל תקין. בהליכי המכרזים טמון כאמור עיקרון, ולפיו המשרד שקולט עובדים באמצעות מכרז פומבי שותף לקביעת תוצאותיו ולבחירת הזוכים בו, אך בשום שלב משלבי המיון הוא אינו המחליט הבלעדי. כשהקנתה נש"ם לאג"ת את הסמכות לבחון את המועמדים שצלחו את הליך המיון ולקבוע מי מהם יעמוד לפני ועדת הבוחנים, החריגה את אג"ת מעיקרון זה, בלי להציג את הנימוקים לכך.

"לדעת משרד מבקר המדינה, ובלי לקבוע אם נדרש נוהל גיוס ייחודי לאג"ת ומה ראוי שיכלול, בנסיבות שבהן נש"ם סבורה כי יש לאשר הליכי מיון ייחודיים, עליה לוודא כי החלטה בנושא תתקבל על בסיס צרכים מיוחדים ומוכחים, בלוויית נימוק ההחלטה בכתב. עליה גם לפעול לפרסום נהלים לתהליכי מיון ייחודיים, ובכללם נוהל זה של אג"ת, כנדרש בדוח הרפורמה".

באגף התקציבים טענו במסגרת הכתבה ב"גלובס" כי הנוהל משרת את מטרות שיטת גיוס כוח-האדם בשירות המדינה בצורה טובה יותר מאשר הנוהל הרגיל, כיוון שאנשי האגף יודעים לזהות טוב יותר מועמדים המתאימים לעבודה באגף מאשר בוחנים חיצוניים, וכיון שהראיונות האישיים שהם עורכים לכל המועמדים מאפשרים להכיר אותם טוב יותר. 

צרו איתנו קשר *5988