"הריכוזיות בענף התדלוק מייקרת את הדלק ב-10 אג' לליטר"

כך קובעת רשות ההגבלים בטיוטת דוח שערכה, ואף מעלה חשש מפני "התנהגות מתואמת בענף התדלוק" ■ ממליצה להגביל את משך ההתקשרות של בעלי התחנות עם ספקיות הדלק ל-3 שנים לכל היותר ולאתר קרקעות שיוקצו לתחנות דלק של חברות קטנות

תחנת דלק / צילום: תמר מצפי
תחנת דלק / צילום: תמר מצפי

הריכוזיות ענף התדלוק מייקרת את מחיר הדלק הסופי לצרכנים בכ-10 אגורות לליטר - כך עולה מטיוטת דוח של רשות ההגבלים העסקיים שפורסמה אתמול (א'). המחקר שביצעה הרשות עוסק בריכוזיות הגאוגרפית ובקשר בין מאפייני תחנות תדלוק והסביבה התחרותית שבהן הן פועלות ובין רמות המחירים באותן תחנות.

מהדוח עולה כי חברות הדלק הגדולות - פז, סונול, דור אלון ודלק - מחזיקות בכ-84% מהשוק ולא קיימת תחרות משמעותית ביניהן. לריכוזיות הגדולה יש ביטוי בשיעורי ההנחה הממוצעים שנותנות החברות הגדולות על מחיר בנזין בשירות מלא, העומדים על 6.14 אגורות. החברות הקטנות שנבחנו נאלצות להתאמץ יותר ולהציע הנחה גבוהה משמעותית בגובה 17.78 אגורות בממוצע לליטר.

"שיעורן הגבוה של התחנות אשר מוחזקות על ידי ארבע החברות הגדולות מעלה חשש להיווצרות התנהגות מתואמת בין חברות אלו", נכתב בדוח. "קיומו של מחיר מפוקח מרבי, אשר מספק מחיר ייחוס לשיווי משקל מתואם, מגביר חשש זה. יש אינדיקציות לאחידות מחירים מסוימת בין התחנות של החברות הגדולות, אשר ממעטות לתת הנחות".

הרגולציה מכבידה

על פי המחקר, קיומה של חברת דלק קטנה מביא להורדת מחירים של תחנות התדלוק האחרות באותו אזור גיאוגרפי. ואולם, חסמי כניסה והתרחבות מקשים על כניסתן של חברות דלק קטנות לשוק. חסמי כניסה אלה נובעים ממיעוט שטחים להקמת תחנות חדשות, רגולציה מכבידה, וכן מהסכמים ארוכי טווח עם מפעילי ובעלי תחנות תדלוק קיימות.

לנוכח הממצאים ממליצה רשות ההגבלים על נקיטת שלושה צעדי מדיניות להגברת התחרותיות בענף. "מומלץ ליצור משטר משפטי, לפיו באזורים בהם הוגדרה ריכוזיות של חברת דלק גדולה, לצד היעדרה של חברת דלק קטנה מאזור התחרות, חברה גדולה לא תוכל להתקשר בהסכם - לרבות הסכם חדש, חידוש הסכם או הארכתו - עם תחנת תדלוק, מבלי לקבל תחילה היתר פרטני ממערך הפיקוח על הגבלים עסקיים".

המלצה שנייה, הנוגעת ל"אזורי תחרות שבהם קיימת רק תחנת תדלוק אחת... על המדינה לשקוד במיוחד על איתור קרקעות לצורך הקמת תחנות תדלוק חדשות ולהקצותן לחברות דלק קטנות, וזאת בשים לב בין היתר לחשיבותה של פריסה רצופה של תחנות תדלוק ברחבי הארץ". משמעות ההמלצה היא יצירת תחרות ל-184 תחנות של חברות גדולות.

המלצה שלישית היא להגביל את משך ההתקשרות של בעלי תחנות הדלק עם ספקיות הדלק, "בהתאם לפסיקתו של בית הדין בעניין דלק, שקבעה כי משך תקופת הבלעדיות הראויה היא לכל היותר 3 שנים. זאת למעט ביחס להסכמי בלעדיות הנוגעים לתחנות תדלוק בהם נושאת חברת הדלק בעלויות שיפוץ התחנה או במלוא עלות הקמתן, בהם תעמוד תקופת ההתקשרות בבלעדיות על 6 שנים".

ענף עם 4 שליטות
 ענף עם 4 שליטות

צרו איתנו קשר *5988