הקנס נגד מחסני להב בגין הטעיה בהצגת מחירים יישאר בתוקף

בית משפט השלום בירושלים קבע כי קנס שהשיתה הרשות להגנת הצרכן על רשת מחסני להב יישאר בתוקף ויעמוד על 121,500 שקל ■ על הרשת הושתו הוצאות משפט בסך 10,000 שקל

מחסני להב לוגו
מחסני להב לוגו

בית משפט השלום בירושלים קבע כי קנס שהשיתה הרשות להגנת הצרכן על רשת מחסני להב יישאר בתוקף ויעמוד על 121,500 שקל. פסיקת השופטת מרים ליפשיץ-פריבס דחתה למעשה את הערעור שהגישה מחסני להב ואף השיתה עליה הוצאות משפט בסך 10,000 שקל.

מדובר בקנס בגין אי-הצגת מחירים בהתאם לחוק. הקנס הוטל על רשת מחסני להב אחרי ביקור שערכו נציגי הרשות בשנת 2015 ב-3 סניפים של רשת מחסני להב, בחיפה, באשדוד, ובבאר-שבע, שם התגלו כ-950 מוצרים שלגביהם לא הוצגו מחירים ועשרות מוצרים לגביהם המחיר בקופה היה גבוה מהמחיר שהוצג על המוצר.

הממצאים הובילו לכמה עיצומים כספיים שהסתכמו בקנס של 121,500 שקל - אחרי הפחתות משמעותיות. למעשה הקנס המקורי עמד על 432 אלף שקל, ולאחר מכן הוא הופחת ל-345,600 שקל. קנס זה צומצם לכשליש מהיקפו בהחלטת הרשות עצמה וירד ל-121,500 שקל. על החלטה זו כאמור הגישה מחסני להב ערעור עם שורה של טענות נגד הקנס ומהותו.

בין היתר טענה מחסני להב כי לא ניתנה לה תקופת הסתגלות לפני שהוטלו העיצומים, וכי הרשות ביצעה ביקורים תכופים בסניפים, מבלי שאפשרה לה לבצע תיקונים. טענה אחרת היא שההפרות נבעו מטעות אנוש, שמפקחי הרשות טעו בספירת המוצרים, ושכמות המוצרים שבגינם הוטל הקנס היא מזערית ביחס לכמות המוצרים בסניף.

עוד נטען כי השילוט מהווה תחליף להצגת המחירים, וכי יש להטיל עיצום אחד לכל סניף.

כאמור, בית המשפט דחה את טענותיה של רשת מחסני להב וקבע כי העיצומים הוטלו כדין, כשהוא התייחס לטענות שהעלתה הרשת. כך למשל, לגבי הטענה כי דובר בטעות אנוש, נאמר כי על הרשת לדאוג להנחיל לעובדיה את הוראות החוק בנוגע לסימון מחירים, ובכך "תושג תכלית החוק, לאפשר לצרכן לקבל החלטה מושכלת עובר לקנייה".

עוד נטען כי היקף המוצרים שנמצאו ללא סימון לא יכולים להסתכם ב"טעות אנוש", כי אם ב"רצף של מחדלים".

באשר לטענת הרשת כי יש להטיל עליה קנס בהתאם לגודל כל סניף וכמות המוצרים שבו, אמרה השופטת כי במקרה כזה "אפקט ההרתעה ייעלם, ככל שהוראות החוק לא ייאכפו ברשתות גדולות".

את הטענה כי הצבת שלטי מחיר מספקת במקרה שאין סימון על גבי המוצר, פסלה השופטת והזכירה כי השילוט אינו מהווה תחליף לסימון מוצרים. "בדרך זו יש להבטיח כי הצרכן יוכל לקבל החלטה מושכלת בעניין הקנייה, לרבות במהלך כל 'מסע הקניות' בסניף, גם כאשר הוא חולף על פני מוצרים אחרים דומים לאותו מוצר ובעת שאינו מצוי עוד לצד השילוט בעניין המחיר. בדרך זו, של סימון מחיר על גבי המוצר, יהא בידי הצרכן להשוות בנקל בין מחירי המוצרים השונים. בנוסף, בהגיעו לקופה, יתאפשר לו לבחון מה מחירו של המוצר לפי המוצג על גבי האריזה ולוודא כי לא נפלה טעות בחיוב בתשלום - בחינה שלא יוכל לעשותה ככל שסימון המחיר נעשה בדרך של שילוט".

עוד התייחס בית המשפט להפחתת הקנס שביצעה הרשות עוד בטרם ההליך המשפטי, כשהוא כאמור קובע כי דינו להישאר כפי שהוא. בנוסף, נקבע כאמור כי מחסני להב תשלם הוצאות משפט בגובה של 10,000 שקל. 

צרו איתנו קשר *5988