פטרוכימיים לא עמדה בתשלום של 8 מיליון שקל למחזיקי האג"ח

החברה הכושלת של דיוויד פדרמן מתקשה בהנפקת אג"ח חדשות לצורך ביצוע תשלום החוב האמור

דייויד פדרמן / צלם: מינהלת הליגה
דייויד פדרמן / צלם: מינהלת הליגה

מחזיקי אג"ח סדרה ד' של חברת מפעלים פטרוכימיים צפויים להתכנס ביום חמישי הקרוב כדי לדון באפשרויות העומדות בפניהם, לאחר שהחברה לא עמדה בתשלום קרן וריבית בסך כ-8 מיליון שקל, שמועדו היה סוף יולי.

מחזיקי האג"ח החליטו כבר במהלך החודש האחרון שלא לאשר את בקשתה של פטרוכימיים לדחות את מועד התשלום, אבל בחברה הבהירו בהמשך לכך כי "אין ברשותה המקורות לביצוע התשלום".

אג"ח ד' היא הקטנה מבין הסדרות הנסחרות של פטרוכימיים, בהיקף של פחות מ-30 מיליון שקל, לצד שלוש סדרות נוספות, שהיקפן הכולל כ-900 מיליון שקל.

בחברה, הנמצאת בשליטתם של דיוויד פדרמן, יעקב גוטנשטיין ואלכס פסל, הוסיפו כי היא ממשיכה לקדם הנפקה של סדרת אג"ח חדשה, "שתמורתה אמורה לשמש, בין היתר, לביצוע התשלום האמור למחזיקי איגרות החוב". ואולם, בינתיים נראה כי הנפקה זו מתעכבת.

גיוס מתוכנן של 285 מיליון שקל

פטרוכימיים, שהנכס היחיד שלה הוא החזקה של כ-16% ממניות חברת הזיקוק בזן (בשווי נוכחי של כ-850 מיליון שקל), מציעה כי האג"ח שתנפיק יובטחו בשעבוד על מניות בזן, המשועבדות כיום לטובת בנק הפועלים וקרן בראשית, וצפויות להשתחרר משעבוד זה מיד לאחר פירעון החוב שיש לה כלפיהם. מדובר בכמחצית (כ-8%) מהחזקותיה של פטרוכימיים בבזן, בשווי נוכחי של כ-430 מיליון שקל - הגבוה בכ-150% מהיקף הגיוס שהיא מתכננת (285 מיליון שקל). בימים האחרונים עדכנה פטרוכימיים כי היא "עודנה ממתינה לקבלת היתר לשעבוד מניות בזן לטובת מחזיקי האג"ח", וזאת כנדרש בהתאם לחוק החברות הממשלתיות.

סוף יולי היה גם המועד שבו נדרשה פטרוכימיים לפרוע את חובה לקרן בראשית, בהיקף של כ-105 מיליון שקל, והחברה פנתה לקרן בבקשה לא לנקוט פעולות לגביית החוב כלפיה, כדי לאפשר לה להתקדם עם גיוס האג"ח, אבל "טרם קיבלה את תגובת קרן בראשית".

בפטרוכימיים ממתינים גם לתגובת בנק הפועלים בנוגע לבקשה דומה שהפנתה אליו, שלא לנקוט פעולות לגביית חובה כלפיו, בהיקף של כ-160 מיליון שקל, שמועד התשלום שלו היה בסוף יוני.

על כוונתה לגייס חוב חדש דיווחה פטרוכימיים במהלך יוני, וכאמור, תמורת הגיוס מיועדת להחזרי חוב שעל החברה כבר היה לפרוע. מדובר בסדרה בהיקף מתוכנן של כ-300 מיליון שקל, הצפויה להיפרע בתשלום אחד (Bullet) בספטמבר 2021, ועד אז תשלם ריבית שנתית בסוף כל שנה בין 2018-2020, יחד עם פירעון הקרן.

פטרוכימיים השלימה ב-2015 הסדר חוב ראשון בהיקף עצום של כ-2 מיליארד שקל, שבו בנק הפועלים, קרן בראשית ומחזיקי האג"ח יכלו לבחור בין קבלת מניות בזן לפי תרחיש תיאורטי של פירוק החברה, לבין דחיית תשלומי החוב, מתוך ציפייה לשיפור בתוצאות הכספיות של בזן.

אז, רוב החוב למחזיקי האג"ח (שבחרו לחכות) נדחה לפירעון בסוף 2023, והדחייה להפועלים ובראשית היתה קצרה יותר, כך שבתחילת השנה נאלצה פטרוכימיים לגבש הסדר פריסת חוב נוסף עם שני הגופים בהיקף של כ-470 מיליון שקל, שבמסגרתו מכרה כ-4% ממניות בזן.

צרו איתנו קשר *5988