yes | לפני כולם

דירקטוריון בזק הרחיק את היועמ"ש ואת סמנכ"ל הכספים

הדירקטוריון, שחלק מנציגיו חשודים בפרשת עסקת בעלי העניין בבזק, החליט לפני מספר חודשים כי השניים יוזמנו לישיבות רק כשנוכחותם תידרש - בניגוד לנוהג שהיה קיים בחברה

שאול אלוביץ / צילום: איל יצהר
שאול אלוביץ / צילום: איל יצהר

אקדח שמופיע במערכה הראשונה חייב לירות במערכה השלישית אמר צ'כוב, ונראה שאין משפט שמתאר טוב יותר את מה שקרה בדירקטוריון בזק בשנה האחרונה. זרעי הפורענות שאת תוצאותיהם אנחנו רואים עם התפוצצות הפרשה האחרונה בבזק, נזרעו לאט-לאט בשנים האחרונות על ידי שורה של החלטות והתנהלות בעייתית של הדירקטוריון, בעל השליטה וההנהלה.

ככל שנוקף הזמן - והחקירות של הרשות לניירות ערך את הקורה בעסקאות בעלי העניין בבזק - מתרבות הידיעות המגיעות מהחברה על התנהלות הדירקטוריון ועל הפגמים המהותיים שהתגלו בחברה בכל הקשור למשטר התאגידי.

אם לא די בהרחקתו של היועץ המשפטי של החברה מישיבות הדירקטוריון שעסקו בעסקת בזק-yes, ובעובדה שחברי ועדת הביקורת בדירקטוריון מנעו ממבקר הפנים של החברה להכין דוח ביקורת על הנעשה בעסקת בזק-yes לאחר שהסתיימה, כפי שחשפנו בשבוע שעבר, כעת מגיע מידע חדש ל"גלובס", לפיו דירקטוריון בזק קיבל לפני מספר חודשים החלטה להרחיק את היועץ המשפטי של החברה ואת סמנכ"ל הכספים מכל ישיבות הדירקטוריון באופן קבוע, ולזמנם לישיבות רק על פי הצורך.

את ההחלטה הובילו בעלי השליטה בבזק, ולא מן הנמנע שהם עשו זאת כדי למנוע שאלות מיותרות והערמת קשיים על עסקאות בעלי עניין, שמטבע הדברים הן רגישות מאוד ולמרות זאת בבזק הן היו דבר שבשגרה.

הרחקת היועץ המשפטי וסמנכ"ל הכספים מישיבות הדירקטוריון, כולל ישיבות הוועדות השונות, היא מעשה חריג ובוטה שמשדר חוסר אמון כלפיהם. להערכת ותיקי החברה, המעשה גם מנוגד לרוח דוח דנציגר (של השופט בדימוס יורם דנציגר), שמחדד את כל נוהלי העבודה בדירקטוריון בזק ואת המשטר התאגידי שלה, וזאת לאחר שהתגלתה תקלה חמורה בעבודת הדירקטוריון בכל הקשור לתנאי האופציות שקיבל מנכ"ל החברה דאז יעקב גלברד.

עסקה עם ניגוד עניינים מוחלט

עורכי דין מובילים במשק הסבירו לאחרונה שבמצב עניינים תקין שבו שומרי הסף בבזק מבצעים את תפקידם כפי שמצופה מהם, עסקאות בעלי עניין כפי שנחשפו בחקירת הרשות לניירות ערך, באופן שבו בוצעו, לא היו עוברות לעולם.

אותם עורכי דין מסבירים כי יועצים משפטיים של הדירקטוריון וכן עורכי דין שמלווים את העסקאות, מחויבים היו לעצור עסקאות שמהן עולה כי לצד השני דולף מידע וכי מו"מ מתנהל בצורה קיצונית לטובת צד אחד. יתרה מכך, במצב עניינים שבו הם מזהים שנעשית עסקה שלא כדין, הם חייבים היו אף לאיים בלעצור את העסקה.

נזכיר כי בעסקת בזק-yes הדירקטורים שניהלו את המו"מ מטעם יורוקום, למכירת חלקה ב-yes לבזק, היו גם דירקטורים בבזק ולכן היו מצויים בניגוד עניינים מוחלט. למרות זאת, איש לא מנע זאת מהם.

כפי שנחשף ב"גלובס", גם בנק ההשקעות מריל לינץ שליווה את בזק התריע על כך שהמו"מ בעסקת בזק-yes מתבצע בצורה בעייתית ביותר, שכן לאנשי יורוקום שהם היו הצד המוכר היה מידע מקדים שדלף מבזק על הדרישות שנציגי בזק יעלו במו"מ.

היה זה גלעד רוזוליו, בכיר בבנק, שהעלה לא אחת תמיהות בפני יו"ר הוועדה המיוחדת שעסקה בעסקה, איציק אידלמן, ובפני גורמים נוספים בחברה, על כך שיועצים משפטיים אינם ממלאים את חלקם כשומרי סף.

מבזק נמסר, כי "את דירקטוריון החברה מלווה באופן שוטף יועצת משפטית חיצונית המשתתפת בכל ישיבותיו. מעבר לכך, בתקופה האמורה, הן סמנכ"ל הכספים והן היועץ המשפטי של בזק השתתפו ברובן המוחלט של ישיבות הדירקטוריון שהתקיימו".

צרו איתנו קשר *5988