המבקר על בית שמש: 568 עובדים שהם קרובי משפחה

דוח מבקר המדינה חושף מצב בעייתי בעיריית בית שמש: פגיעות במינהל תקין, התערבות נבחרי ציבור בהעסקת עובדים וחוסר התייחסות להערות של מבקר המדינה לאורך שנים

משה אבוטבול ראש עיריית בית שמש / צילום: קובי גדעון לעמ
משה אבוטבול ראש עיריית בית שמש / צילום: קובי גדעון לעמ

דוח מבקר המדינה על ניהול כוח אדם בעיריית בית שמש כולל רשימה ארוכה של פגיעות במינהל תקין, הגדלת תקני עובדים בניגוד לנוהל, התערבות נבחרי ציבור בהעסקת עובדים, זלזול במגבלות תקציביות וחוסר התייחסות להערות של מבקר המדינה לאורך שנים.

לפי הממצאים, בעירייה הועסקו 568 עובדים שיש ביניהם קרבת משפחה, זאת מתוך 1,078 עובדי העירייה בספטמבר 2016, שהם כ-53% מכלל העובדים בעירייה. מתוך 568 עובדים אלה, 329 הם קרובי משפחה כהגדרתם בחוק, כ-30.5% מכלל עובדי העירייה. למרות ההיקף הנרחב של תופעת העסקת קרובי משפחה, העירייה לא עשתה מיפוי עובדים בעלי קרבת משפחה ולא בדקה את אופי הקרבה ביניהם, אלא הסתפקה בהצהרת העובדים בשאלון שקיבלו בעת קבלתם לעבודה.

כבר ב-2011, קבעו משרד המבקר ומשרד המשפטים כי לסגן ראש העיר, מאיר בלעיש, אסור לעסוק בתחומים הנוגעים לענייני כוח אדם בעירייה בגלל קרבה משפחתית למנהל אגף כוח אדם ומשאבי אנוש בעירייה, יוסי כהן. למרות זאת, באפריל 2014, בישיבתה הראשונה של מליאת המועצה בקדנציה שלאחר הבחירות, מינתה העירייה את בלעיש לשמש סגן ראש העיר וממלא מקומו, וכחודשיים לאחר מכן הוא שב ומונה לשמש חבר בוועדת כוח אדם והמשיך להיות מעורב בעניינים אלו ולהשתתף בוועדות הבחינה לקבלת עובדים.

בלעיש השתתף בוועדת הבחינה לקבלת עובדים גם כשהייתה לו היכרות מוקדמת עם חלק מהמועמדים שהתקבלו לעבוד בעירייה על סמך המלצתו, ולא זו בלבד אלא שקרוב משפחתו, מנהל אגף משאבי אנוש, היה אף הוא חבר בוועדה - זאת למרות הדוח הקודם כאמור מ-2011 שאסר זאת.

חריגה של מיליוני שקלים

עוד עולה מדוח המבקר, כי העירייה לא עמדה בשתי תוכניות התייעלות שעליהן היא חתמה כדי להתגבר על גירעונות של 11 מיליון שקל עד 20 מיליון שקל בין 2013 ל-2015. במקום זאת, העירייה הגדילה את מכסת התקנים שלה וגייסה עובדים ללא אישור משרד הפנים, ואף פעלה להקטנת הגירעון באמצעות נטילת הלוואה - מה שהגדיל את התחייבויותיה.

למרות זאת, משרד הפנים אישר את תקציב העירייה בדיעבד, ובכך, לדעת המבקר, למעשה רוקן מתוכן את סמכויות הפיקוח שלו על ניהול התקציב של עירייה הנמצאת במצב כספי קשה ומקיימת תוכנית התייעלות.

דוח המבקר מציין כי העירייה; העומד בראשה, משה אבוטבול; הגזבר ומנהל אגף משאבי אנוש, יוסי כהן, לא יישמו את המלצת ביקורת המדינה ולא קבעו תקן מאושר של כוח אדם, גם לא בחלוף 6 שנים מדוח הביקורת הקודם. לפיכך המבקר לא יכול היה להתחקות אחר הסיבות לתקצוב הוצאות השכר של העירייה, והוא מציין כי בשנים 2012-2015 חרגה העירייה מתקציב השכר שלה בסכום של מיליוני שקלים.

וגמה לאופן שבו מתקבלות החלטות לגבי שכר וכוח אדם נוגעת לשעות נוספות וכוננות. מכסת שעות הכוננות נקבעת על פי החלטתם של מנכ"ל העירייה ושל הוועדה המקצועית לכוח אדם בעירייה, זאת בלי אמות מידה מסודרות, אין רשימת תפקידים מסודרת שנקבעים בה הכוננים, אין מכסת שעות כוננות חודשית לעובד, למחלקה או לעירייה, ואין התייחסות לתקופת הכוננות המאושרת. למעשה, העירייה משלמת לעובדים שעות כוננות שלא על-פי ביצוע ושלא על-פי דיווח ובניגוד גמור להנחיות האוצר. אין לעירייה נהלים וכללים כתובים ואין לה אמות מידה ברורות באשר להקצאת שעות נוספות לעובדיה. נמצא כי חלק מהעובדים חורגים משמעותית מהמכסה המרבית שנקבעה להם. 1251561 עיריית בית שמש. זלזול במגבלות תקציביות צילום: יוסי זליגר

הליקויים העיקריים:

- לא אכפה את ההוראות בנוגע להעסקת קרובי משפחה

- התעלמה מהמלצות קודמות לפיהן אסור לסגן ראש העיר לדון בענייני כוח אדם

- לא עמדה בתוכניות התייעלות והגדילה את הגירעון

- התעלמה מהמלצות לקביעת תקן כוח אדם, וחרגה מתקציב השכר במיליוני שקלים

- משלמת לעובדים על שעות כוננות בניגוד להנחיות האוצר

צרו איתנו קשר *5988