ניצחון לנהגי המוניות: צו מניעה קבוע נגד אובר בישראל

ניצני מהפכת ההסעות השיתופיות ספגו מהלומה מביהמ"ש: בהסכמת אובר ישראל הוצא צו קבוע המונע מהחברה להעניק שירותי הסעה באמצעות נהגים פרטיים ■ מנגד ייוותרו שירותי ההסעה של אובר באמצעות נהגי מוניות ■ השופט אורנשטיין: "לא אתן לכם לנסוע מטר ללא ביטוח"

ב-1 בנובמבר הודיעה חברת אובר ישראל חגיגית, כי השירות שהיא מעניקה ללקוחות מתרחב - משירות שניתן בשעות הלילה באזור תל-אביב בלבד (uberNIGHT) לשירות גם בשעות היום באזור תל-אביב, רמת-גן וגבעתיים (uberDAY). הנהגים הפרטיים המשתמשים באפליקציה לצורך הסעת אחרים יכלו לבחור בין נסיעה בשירות היום או הלילה, או גם וגם. סכום הכסף שהם אמורים לקבל בגין הנסיעות הוגבל לתקרת "אחזקת הרכב", כפי שהיא מחושבת על-ידי רשות המסים, ולא הוגדר כ"שכר" או "תשלום" בעבור שירות הסעות.

לכאורה היה מדובר בבשורה חברתית משמחת. ניצניה של מהפכת ההסעות השיתופיות הכה מתבקשת במחוזותינו להקלה על העומסים בכבישים. אולם חלום המהפכה נגוז מהר מהצפוי. הבוקר (ב'), פחות מחודש מאז ההודעה החגיגית, הוצב תמרור עצור בפני כל השירותים שמעניקה אובר בארץ. זאת, בנימוק שהחברה אינה עומדת בדרישות החוק האוסר על הסעת נוסעים בשכר ללא רישיון להסעה ולנהיגה במונית, והקובע כללים מחמירים בנוגע לביטוח.

בית המשפט המחוזי בתל-אביב הוציא צו מניעה קבוע לשירות ה-uberDAY החדש וה-uberNIGHT, שפועל בשנה האחרונה בשעות הלילה באזור תל-אביב. ההחלטה תיכנס לתוקפה בעוד יומיים. הצו הוצא בהסכמת אובר, במסגרת דיון בעתירה שהגישו איגוד נהגי המוניות וחברת "גט", נגד אובר, בטענה כי זו פועלת בניגוד לחוק כאשר היא מספקת שירותי הסעות בתשלום ללא רישיון וללא ביטוח כנדרש. בשלב מסוים הציע השופט לאובר להסכים למתן צו המניעה הקבוע נגד השירותים שהיא מספקת, וזאת תוך ויתור של העותרים על חיוב החברה בהוצאות משפט. לאחר הפסקה קלה חזרו הצדדים לאולם והודיעו כי קיבלו את הצעת בית המשפט.

בכך, נסתם, נכון להיום, הגולל על שירותי ההסעות השיתופיים שמספקת אובר; וזאת, עד להסדרת התחום בחקיקה. עד עתה כשלו או נחסמו ניסיונות להסדיר את התחום בחקיקה.

העותרים הם איגוד נהגי המוניות, המאגד למעלה מ-50 תחנות המונות כ-13,500 נהגי מוניות, מתוכם כ-8,500 בעלי רישיון הפעלת מונית; וחברת "ג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל (גט)", המפעילה אפליקציה שבאמצעותה ניתן להזמין מונית. האפליקציה של "גט" מקשרת בין נוסעים לבין נהגי מוניות המחזיקים ברישיון להפעלת מונית וברישיון נהיגה להסעה במונית. האפליקציה אינה מאפשרת הזמנת שירותי הסעה בשכר דרך מי שאינו עומד בתנאים הקבועים בחוק, ובכלל זה בעלי רכבים פרטיים. התשלום בגין השימוש בשירותיה של "גט" מתבצע על-ידי נהגי המוניות שהתקשרו עם גט, בהתאם למסלול שאליו משתייכים. השימוש באפליקציה על-ידי הנוסעים אינו כרוך בתשלום.

אפליקציית אובר סיפקה עד כה, בין היתר, שירות הסעה באמצעות רכבים פרטיים. בשנה שבה פועל שירות uberNIGHT נרשמו כ-50 אלף נסיעות. זאת, לעומת כ-16.8 מיליון נסיעות שביצעה "גט" בשנה.

המחלוקת בין הצדדים מתמקדת בעיקר בשאלה, אם השירות שמעניקה אובר הוא שירות בתשלום/בשכר או שמדובר בנסיעה שיתופית הכוללת החזר הוצאות לנה.

במסגרת העתירה - שהוגשה באמצעות עורכי הדין מיכאל גינסבורג, אפרת ברזילי ועדי קרני-שטרית ממשרד גרוס - נטען כי "אובר מפרה את הוראות תקנות התעבורה-סעיף 84א, המסדיר את סוגיית הסעת נוסעים בשכר וקובע מיהם המורשים מטעם המדינה להסיע נוסעים בשכר. לטענת העותרים, "חרף עמדתו הברורה של משרד התחבורה, שנמסרה לאובר מתחילת פעילותה בישראל, לפיה אל לה להפעיל שירותי הסעה בשכר באמצעות רכבים פרטיים - אובר, אשר שמה לעצמה כמטרה להיכנס לשוק ההסעות בשכר בישראל - לא היססה לפעול בניגוד להוראות הדין, תוך שהיא קובעת עובדת בשטח, והשיקה את שירות ההסעות הפרטיות "הייחודי" לישראל - 'UberNight'.

"גם לאחר שהוגשו נגדה ונגד מנהלה, יוני גרייפמן, כתבי אישום בגין הפרת תקנות התעבורה, החלה להפעיל ב-2 בנובמבר שירות חדש בשם UberDay, המהווה הרחבה של שירות UberNight לכל שעות היום, והופך את שירות ההסעות הפרטיות הבלתי חוקי של אובר לשירות הזמין 24/7".

העותרים טענו כי מדובר ב"התנהלותה כוחנית ובלתי חוקית של אובר", שפוגעת באינטרס הציבורי ושמה ללעג וקלס את הרגולטור וכן פוגעת פגיעה אנושה בפרנסתם של בעלי רישיון להפעלת מונית, שפרנסתם נסמכת על אספקת שירותי ההסעה בשכר במונית.

בעתירה נטען, כי בתחילת הדרך ביקשה אובר להכניס לישראל את מוצר הדגל של החברה, "Uber X", המאפשר לבעלי רכב פרטיים להסיע נוסעים בשכר; אלא שבשל הרגולציה בישראל האוסרת על הסעת נוסעים בשכר שלא בדרכים הקבועות בתקנות התעבורה, ובשל התנגדות משרד התחבורה לשירות זה, החלה אובר לספק את שירותי ההסעה באמצעות נהגי מוניות שגייסה לשורותיה.

במקביל, נטען כי, בנובמבר 2016, משראתה אובר כי היקף הנסיעות של נהגי המוניות שנרשמו לאובר אינו רחב דיו, החליטה החברה להתעלם מהוראת הדין ומעמדתו הברורה של משרד התחבורה ולהפעיל את שירות "Uber X", שהפעלתו נאסרה עליה מבעוד מועד, תוך עריכת שינויים קלים ושינוי שם השירות ל-"UberNight". הפיילוט החל לפעול בערבי שישי באוקטובר 2016, ומאז התרחב בהדרגה, ובחצי השנה האחרונה הוא פעיל בכל לילות השבוע (בשעות 19:00- 02:00).

לטענת העותרים, על-מנת להכשיר את השירות, טענה אובר כי "UberNight" הוא שירות שלא למטרות רווח, וכי התשלום המשולם על-ידי הנוסע אינו שכר ההסעה אלא השתתפות בהוצאות ואחזקת הרכב. אולם, לטענת העותרים, שירות ה"UberNight" נועד אך ורק למטרות רווח של בעלי הרכב הפרטיים ושל אובר.

מיד לאחר השקת שירות ה"UberNight", בוצעו פניות למשרד התחבורה על-מנת שימנע את הפעלת השירות החדש. ואכן, צוין בעתירה, משרד התחבורה פתח בחקירה שבסופה הוחלט על הגשת כתבי אישום נגד אובר, מנהלה ונהגים נוספים שהציעו את שירות "Uber Night". נכון למועד הגשת העתירה, כתב האישום תלוי ועומד, וממתין לדיון ראשון שנקבע ל-18 בינואר 2018.

פגיעה בפרנסה

העותרים טוענים עוד כי על-מנת לבצע הסעה בשכר יש לרכוש רישיון להפעלת מונית שעלותו עומדת על כ-243 אלף שקל, בתוספת תשלום אגרה בסך 735 שקל. בנוסף, על הנהג לרכוש מונה אלקטרוני וקופסת תאורה מיצרן מונים מוסמך בעלות של כ-1,200 שקל; יש להוציא רישיון נהיגה במונית (תהליך שאורך כשנה), שמחייב הצלחה בקורס נהיגה ברכב ציבורי שנמשך כחודש ימים, וכולל בין היתר הכשרה במתן עזרה ראשונה רפואית, נהיגה נכונה וכיבוי שריפות; כמו-כן יש רכוש רכב שיקבל היתר ממשרד התחבורה לשימוש בו כמונית. אובר לכאורה חסכה לנהגים הפועלים בשירותה, לא מעט זמן וכסף, מאחר שהם לא נדרשו לעמוד בדרישות אלו.

לטענת העותרים, שירות ההסעות הפרטיות של אובר הפחית את ערך רישיון הפעלת המונית בכ-20%, כאשר כל יום שעובר והשירות פועל, נגרמים נזקים אדירים לבעלי המוניות".

עוד נטען בעתירה, כי נהגים המספקים את שירות ההסעות הפרטיות של אובר, אינם רשומים בשלטונות המס כמסיעים בשכר; אינם משלמים מס הכנסה; ואינם משלמים את התשלומים הצריכים לביטוח לאומי ולמע"מ. "במצב דברים זה, שבו אין רגולציה ופיקוח על ההכנסות, והנהג אינו נדרש להפריש לשלטונות המס את המגיע להם - יכולים אותם נהגים פרטיים להוזיל את מחירי ההסעה בשכר - באופן שפוגע הן בנהגי המוניות והן בקופת המדינה", נטען בעתירה.

לבסוף, נטען בעתירה כי נהגי המוניות - בניגוד לנהגים פרטיים - נדרשים לערוך ביטוח חובה ומקיף שמכסה הסעה בשכר. המדובר בביטוח יקר משמעותית מזה שניתן לרכב פרטי, שכולל הרחבות של הביטוח להסעת נוסעים בשכר. הבעיות הביטוחיות הקיימות בהפעלת שירותי תחבורה שיתופיים, נחשפו לראשונה בכתבתה של כתבת "גלובס" מיכל רז-חיימוביץ', שפורסמה בראשית החודש, והעלתה את כל סימני השאלה בנושא.

בתגובה שהגישה אובר לעתירה - באמצעות עו"ד רועי בלכר - הדגישה החברה את חשיבות מהפכת התחבורה השיתופית לישראל, בין היתר בהסתמך על דבריה של הממונה על ההגבלים העסקיים, מיכל הלפרין, שהצהירה כי יש לבטל את תקנה 84א לתקנות התעבורה. "את הקידמה אי אפשר יהיה לעצור", אמרה והוסיפה: "במוקדם או במאוחר התחבורה השיתופית תיכנס".

לגופן של הטענות שלפיהן אובר הפרה את הוראות החוק, טענה החברה כי המודל בו היא פועלת בישראל אינו המודל אותו היא מפעילה במקומות אחרים בעולם, של שירותי הסעות שיתופיים בשכר ושאסור בישראל - אלא מודל שעומד בכל דרישות החוק. לדבריה, האפליקציה שלה מהווה פלטפורמה טכנולוגית מקוונת, המספקת שירותי תיווך, המאפשרים לנוסעים לתקשר עם נהגים לצורך הנסיעה המשותפת.

והתשלום? בעוד שבמקומות אחרים בעולם מדובר בתשלום עבור דמי נסיעה שנעשה באמצעות האפליקציה; בישראל, טענה אובר, הופעל מודל ייחודי המאפשר לנהגים בעלי רכב פרטי להסיע נוסעים עבור החזר הוצאות הנסיעה בלבד, וללא תמורה בשכר. "במודל פעילות זה, נהגי הרכב הפרטי אינם יכולים לעבוד ולהתפרנס משימוש באפליקציה, כפי שעושים נהגים אחרים ברחבי העולם המשתמשים בשירותי אובר X' (השירות המאפשר קבלת דמי נסיעה - א' ל"ו), אלא אך ורק להחזיר לעצמם את ההוצאות הכרוכות בביצוע הנסיעה", נטען בתגובתה של אובר לעתירה נגדה. במקביל, ציינה החברה, כי היא פועלת כל העת על-מנת להביא לשינוי הרגולטורי הנדרש בתחום הנסיעות השיתופיות בישראל.

בדיון שהתקיים היום בעתירה, הביע נשיא המחוזי בתל-אביב, איתן אורנשטיין, את נטייתו לקבל את העתירה. בין היתר אמר לצדדים מחוץ לפרוטוקול, כי "כל עוד אין כיסוי ביטוחי לנסיעות אובר, אני לא רואה היתכנות לנסיעות הללו. אני צריך להבטיח את שלומו של הציבור. אני לא אתן לכם לנסוע מטר ללא ביטוח".

באשר לתשלום בעבור הנסיעות, ציין השופט, כי "יש פה שכר. אובר אינה עמותה ללא מטרות רווח". השופט אף התייחס לטענת אובר, שלפיה המודל שהחברה מפעילה דומה למודל שמציעה כיום אפליקציית "ווייז", המאפשרת איסוף "טרמפיסטים" תמורת השתתפות בהוצאות הנסיעה. "התמורה שאותו נהג מרוויח מהנסיעות באובר היא הרבה יותר גבוהה", קבע בית המשפט. "הוא מרוויח מהנסיעה ולא מקזז הוצאות. יש פה רווח. יש פה רווח גלום במחיר שאתם גובים מהנוסעים שלכם".

לדברי אורנשטיין, "גם מבחינת השכל הישר לא יכול להיות שאין שכר - מדוע שראובן יסיע נוסעים אם כל מה שהוא מקבל זה החזר הוצאות. עדיף לו להישאר בבית ולראות כדורגל, אם זה רק מכסה לו את מה שעלה לו. הנהגים של אובר לא עושים זאת לשם שמיים. אם אין תועלת, מדוע שהנהג ייצא? אחרי שהבנתי שזה לא סביר שמישהו יעשה את זה בלי להרוויח, הלכתי לבחון את האלגוריתם שלכם - והבנתי שהחשבון לא נכון".

אובר מסרה בתגובה: "אנחנו עוצרים את הפיילוט לשירות uberDAY/uberNIGHT, אבל שירות המוניות ממשיך לפעול כרגיל. אנחנו מחויבים להמשך שיתוף פעולה עם הרשויות, לבחון כיצד הטכנולוגיה יכולה לספק פתרונות תחבורה אמינים, משתלמים ובטוחים".

נושא ביטוחי פרוץ

"אני לא הייתי עולה על אובר בישראל". כך אמר נחרצות עו"ד ג'ון גבע, המתמחה בתחום דיני נזיקין, בשיחה עם "גלובס" לפני שבועיים: "כל עוד מבחינת הממשלה מדובר בעבירה על החוק, הנסיעה מתבצעת ברכב שלא מוגדר ציבורי, דהיינו מונית או אוטובוס, והנוסעים ברכב הפרטי משלמים על הנסיעה - חברת הביטוח תתנער מאחריותה, ובצדק".

האמירה הזו יחד עם ירידה לפרטים בהגדרות של פוליסות הביטוח, חשפו כבר אז את הבעייתיות של לנוסעי אובר במתכונת ההסעה בכלי הרכב הפרטיים. בשעה שבעולם הנושא הוסדר באמצעות חברות הביטוח, בישראל הנושא נותר פרוץ.

המחלוקת העיקרית שעמדה היום, ב', בבית המשפט התייחסה לשאלה - האם, כפי שאובר טוענת, שירותי ההסעות שלה מוגדרות כתחבורה שיתופית בדומה לשירותי ה"קאר-פול" שמציעות האפליקציות waze ו-Moovit. השירותים שהן מציעות למשתמשים באפליקציות, הם לחלוק נסיעה בהתאם ליעד המבוקש. מאידך, אובר מציעה שירות מוניות בתעריף מוזל - לא מדובר בחלוקה של נסיעה "על הדרך", אלא בהזמנה של מונית לכל דבר, שעליה הצרכנים משלמים, אמנם פחות מתעריפי משרד התחבורה, אך עדיין תשלום שהוא מעבר להשתתפות בעלויות הדלק.

גם נשיא המחוזי בתל-אביב, השופט איתן אורנשטיין, קבע כי לפי אופי הנסיעה לא מדובר בנסיעה שיתופית, כשהוא יצא מנקודת הנחה שאף נהג לא היה יוצא לבצע את אותן נסיעות בלי להרוויח כסף.

נזכיר, כי בתחילת נובמבר ולמרות התנגדות משרד התחבורה, הרחיבה אובר את שירות התחבורה השיתופית. לשירות Uber Night, הפועל זה יותר משנה, הוסיפה החברה פיילוט של Uber Day, שבמסגרתו נהגים פרטיים מסיעים נוסעים ברכבם בהתאם למגבלת שעות ומרחק שהגדירה החברה (9,000 ק"מ לנהג. בבית המשפט נטען כי התחשיב אינו ריאלי שכן נהגים מבצעים מרחקים גבוהים בהרבה). הנושא הביטוחי המעורפל הוביל היום להכרעה הדרמטית, וכעת נתונה אובר לחסדי הממונה על הביטוח באגף שוק ההון במשרד האוצר.

ומה באשר לפיקוח על הנהגים? אורנשטיין מתח בעניין זה ביקורת על הרגולטור - "מישהו צריך לפקח על הנהגים. לנהג מונית יש רישיון, הוא עובר הכשרה. איפה הרגולטור שישמור על הציבור מפני הנהגים? זה שאובר מפקחת, זה לא מספיק. מישהו צריך לפקח על אובר לראות שהיא פועלת כדין".

אובר מציעה פתרון הדוגל בכלכלה חופשית ושיתופית, מגמה שצוברת תאוצה בכל העולם, ויש להניח שהיא תמשיך להתרחב. מצד אחד, מדובר בכלכלה המעודדת תחרות ועושה שימוש בנכסים פרטיים; אך מצד שני, מערכות הרגולציה יידרשו למצוא פתרון לדרך לגיטימית שבה ניתן יהיה להתקדם לכיוון הכלכלה החדשה. כך, למשל, בארה"ב דחקה אובר את המוניות לשוליים.

המהמורות של אובר מסביב לעולם

■ רוסיה. יולי 2017: אובר נאלצה להתמזג עם חברה מתחרה, לאחר שלא הצליחה ליצור לעצמה יתרון במדינה ובשווקים סמוכים לה;

■ פינלנד. יולי 2017: אובר נאלצה לעצור את אחד השירותים שלה בפינלנד UberPop service, שפועל במתכונת דומה לשירות UberX

■ איטליה. אפריל 2017: איטליה חסמה באופן זמני את פעילותה של אובר לאחר שמצאה שהשימוש של החברה בטכנולוגיה בניידים מעניקה לה יתרון לא הוגן על מתחריה בשוק

■ דנמרק. אפריל 2017: דנמרק חסמה את פעילותה של אובר, בעקבות שינויי חקיקה

Uber

שנת הקמה: 2009, סן-פרנסיסקו, קליפורניה

מייסדים: טראוויס קלאניק וגארט קאמפ

מטרה: שירות מוניות הפועל גם במתכונת אובר איקס; הסעות של נהגים עם רכבם הפרטי

היקף פעילות: בכ-650 ערים ברחבי העולם

שווי שוק (נכון לספטמבר 2016): 68 מיליארד דולר

תחילת פעילות בישראל: 2014 (בשירות מוניות "רגילות")

תחילת הפעלת אובר איקס בישראל: 2016 (במסגרת פיילוט)

צרו איתנו קשר *5988