כך "גלובס" יסקר את עצמו

החזון והאתיקה: השיקולים מאחורי פרסום עניינים הקשורים ל"גלובס"

בר און (מימין) ופישמן/שלומי יוסף
בר און (מימין) ופישמן/שלומי יוסף

בעיתונות הישראלית נהוג ומקובל שעיתונים ועיתונאים אינם מסקרים את עצמם ואת בעלי השליטה בעיתון, אלא אם מוצמד אקדח לרקתם.

מיום שהתחלפה השליטה ב"גלובס" ומיום שנכנסתי לתפקידי כעורכת העיתון, היה ברור לנו שמדובר בנוהג שאין בכוונתנו לאמץ. הוא מלאכותי, איננו עומד בסטנדרטים של אתיקה ושקיפות שאנו מבקשים להקנות ל"גלובס", וגם כאשר פועלים לפי נוהג זה, מתוך מחשבה שכך יימנעו ניגודי-עניינים, הרי שעצם הפעלתו נגוע בניגודי-עניינים.

"גלובס" הוא אכסניה עיתונאית שבה יש מקום לכל סיפור ולכל ניתוח שיש בהם עניין לציבור, גם אם הם נוגעים לבעלי השליטה בעיתון, או לעיתון עצמו. כל עוד מדובר בנושא שיש בו חשיבות או עניין ציבוריים, ראוי שיימצא לו מקום באחת הפלטפורמות שכבר קיימות ב"גלובס", ושעוד יהיו כאן בעתיד.

בהינתן שזה החזון ואלו הערכים שמערכת "גלובס" מתכוונת לפעול לפיהם, התעוררה בימים אלה שאלת היישום. כיצד נטפל בחומרים עיתונאיים שיש להם זיקה לבעלי השליטה, למערכת, או לאנשיה?

נראה, כי התשובה לשאלה הזו איננה מורכבת. תהליך של חשיבה והיוועצות שערכנו בתוך הבית, וגם מחוצה לו עם מומחים לאתיקה, ובראשם ד"ר תהילה שוורץ-אלטשולר, שאף תסייע למערכת בכתיבה ובהטמעת קוד אתי חדש בתקופה הקרובה, העלה כי עלינו לפעול על-פי מספר עקרונות: ראשית, נבחן אם מדובר בחומר עיתונאי שהיה מתפרסם ללא שום קשר. מרגע שאנשי המערכת השיבו על השאלה הזו בחיוב, הרי שחובה עלינו לסקר את העניין הרלבנטי כפי שהיה מסוקר אלמלא הייתה לו נגיעה אישית בנו, במנהלים או בבעלי השליטה בעיתון. בנוסף, החלטנו כי לא נסתפק בהבהרה מינורית (לצאת ידי חובה). אלא שהעניין והקשרו יובלטו גם בתוך הכתבה וגם כרכיב נפרד תוך הדגשת השיקולים העיתונאיים-תקשורתיים, שעמדו מאחורי הפרסום, כפי שנעשה בטקסט זה.

"מוניטין", החברה שעומדת מאחורי בקשת ההצטרפות להליך הפירוק של "השקעות כדאיות", שבבעלות אליעזר פישמן, היא היום בעלת השליטה ב"גלובס" (100%). אלונה בר און היא יו"ר הדירקטוריון, ואיש העסקים אליעזר פישמן הוא בעל השליטה הקודם במוניטין.

לפיכך, "גלובס" יסקר כל עניין ונושא שקשורים לחברת מוניטין, לבר און, לפישמן ולגורמים נוספים שהם נושאי משרה או בעלי שליטה בעיתון.

"גלובס" יעשה זאת ללא משוא פנים, ללא היסוס, בלי להסתתר ובלי להסתיר. המחויבות שלי כעורכת "גלובס" היא לוודא שאנחנו עומדים באמות-המידה שהצבנו לעצמנו, וכן לבחון מעת לעת ולרענן את הנהלים הקשורים לסיקורים מהסוג הזה, ולהקפיד כל העת על שקיפות, איזון ויושרה.

צרו איתנו קשר *5988