מושקעים בקרן נאמנות? כך תוכלו למדוד את מנהל התיק שלכם

בדיקה שבחנה את אסטרטגיית ההשקעה במדדי ת"א השונים חושפת את התשואה שהשיגו קרנות הנאמנות השונות ■ הקרנות האקטיביות הצליחו להשיג תשואה עודפת כמעט בכל המדדים, למעט במדד מניות היתר • למדריך קרנות נאמנות

קרנות נאמנות / צילום: שאטרסטוק
קרנות נאמנות / צילום: שאטרסטוק

בסדרה של כתבות אנחנו בוחנים את השאלה האם קרנות הנאמנות האקטיביות מצליחות "להכות את השוק", והפעם במוקד - הקרנות המתמחות במניות שנסחרות בבורסה בת"א, וזאת על-פני 3 תקופות: שנה אחת, 3 שנים ו-5 שנים.

הבחינה נעשתה מתוך חלוקה של הקטגוריה ל-4 תת-קטגוריות: ת"א 35, ת"א 125, ת"א יתר ומניות כללי.

קרנות ת"א 35

2017

קבוצת הקרנות המשקיעות במדד ת"א 35 עלתה בשנת 2017 ב-6% בממוצע. 4 מתוך 6 הקרנות שנכללות בקבוצה היכו את מדד הייחוס שעלה במהלך התקופה ב-2.7%. על אף שסטיית התקן הממוצעת של קבוצת הקרנות הייתה מעט גבוהה יותר והגיעה ל-8.7 אל מול 8.3 של מדד הייחוס, הרי שדי היה בתשואה העודפת כדי שציון השארפ שלהן יהיה עדיף: 0.7 אל מול 0.3. הקרן שהובילה את התשואות עלתה ב-18.7%, בעוד שהאחרונה שבהן ירדה ב-2.1%.

3 שנים (2015-2017)

5 הקרנות מתת הקטגוריה של מדד ת"א 35 שפעלו בפרק זמן זה השיגו במהלך השנים שבין 2015-2017 תשואה ממוצעת של 7.3%, בעוד שמדד הייחוס השיג רק 3.1%. כלומר, מנהלי הקרנות בקבוצה הצליחו להכות את מדד הייחוס בפער של 4.2%, פער משמעותי לנוכח התשואה הלא גבוהה יחסית שהשיגו הן הקרנות והן מדד הייחוס. הקרן הטובה ביותר עלתה ב-17.8%, בעוד שהמפגרת בתשואות השיגה תשואה שלילית של 3.3%. סטיית התקן הממוצעת של קבוצת הקרנות הייתה 11.5, בעוד שזו של מדד הייחוס הגיעה ל- 11.3. ציון השארפ של הקרנות היה 0.6, טוב בהרבה מזה של מדד הייחוס שנקבע על 0.2.

בתקופה של 5 שנים היו מעט מאוד קרנות, כך שלא כללנו אותה בבדיקה.

קרנות ת"א 125

2017

22 קרנות המשקיעות בת"א 125 פעלו במהלך שנת 2017 והן עלו בממוצע בכ-10.7%, כאשר 18 מהן הצליחו להשיג את מדד הייחוס שעלה באותה התקופה ב-6.4%. פער זה של 4.3% נזקף לזכותם של מנהלי הקרנות, שהצליחו להשיג ציון שארפ גבוה משמעותית מזה של מדד הייחוס, 1.3 אל מול 0.8, כשסטיית התקן הממוצעת של הקרנות הייתה רק מעט גבוהה יותר, 8 מול 7.9. הקרן שעלתה בשיעור הגבוה ביותר השיגה 15% בעוד שזו שפיגרה בקבוצה השיגה רק 3.8%.

3 שנים (2015-2017)

בתקופה זו נרשמו הפערים הגדולים ביותר בין הישגי מנהלי הקרנות לבין מדד הבנצ'מרק שלהם. התשואה הממוצעת של קבוצת הקרנות הגיעה ל-20.9%, 15.0% יותר מאשר מדד הייחוס שעלה בכ-5.9% בלבד. אם לא די בפערי התשואות, אזי שהן גם הושגו בסטיות תקן דומות (11 מול 11.2). התוצאה: ציוני השארפ מבטאים היטב את הצלחתם של המנהלים, ציונים שעמדו על 1.9 אל מול 0.5 שקיבל מדד הייחוס. בנוסף, 18 מתוך 19 הקרנות שבקבוצה היכו את מדד הייחוס, הישג מרשים בהחלט. הטובה שבהן עלתה ב-42.3%, והגרועה שבהן הניבה 4.4% בלבד.

5 שנים (2013-2017)

בדומה לתקופות האחרונות שנבדקו בקטגוריה, גם בתקופה של חמש השנים האחרונות הצליחו מנהלי הקרנות להכות את מדד הייחוס. בעוד שהאחרון עלה ב-30.1%, תשואתן הממוצעת של הקרנות הגיעה לכ-41.1%. 10 מתוך 12 הקרנות שבקבוצה הצליחו לעקוף את מדד הייחוס. יתרונם של מנהלי הקרנות בא לידי ביטוי פעם נוספת כאשר מביטים אל סטיות התקן, שהרי אלו של מדד הייחוס היו גבוהות יותר (10.6) מאשר אלו של הקרנות (10.1), וכך ציון השארפ של המדד (2.6), היה באופן מתבקש, נמוך יותר משל הקרנות (3.8).

קרנות מניות יתר

2017

קבוצת הקרנות המתמחות בקטגוריית מניות היתר עלתה בשנת 2017 בכ-6.6%, טוב יותר ממדד הייחוס שעלה בכ-4%. מתוך 9 הקרנות בקבוצה, 6 הצליחו להכות את הבנצ'מרק, על אף שהן התנהלו בממוצע בסטיית תקן מעט נמוכה יותר (8.8 מול 9). כך, מדד השארפ הציג את יתרונם של מנהלי הקרנות בצורה מובהקת, כשזה של מדד הייחוס הגיע רק ל-0.4, בעוד שזה של הקרנות היה גבוה יותר ונקבע על 0.7. 13.9% הייתה התשואה של הקרן הטובה בקבוצה, בעוד שהמפגרת בתשואות ירדה בתקופה זו ב-3%.

3 שנים (2015-2017)

פרק הזמן שבין 2015-2017 היה פחות טוב עבור מנהלי הקרנות בקטגוריית מניות היתר. מדד הייחוס עלה בכ-63.8%, אך הקרנות פיגרו מאחור בפער של כ-8.8%, ועלו רק בכ-55%. על אף שסטיית התקן של מדד הבנצ'מרק הייתה גבוהה יותר (10.5) משל הקרנות (9.8), ציון השארפ שלהם היה עדיין טוב יותר (6 מול 5.6). רק קרן אחת מתוך ה-6 שפעלו בקטגוריה הצליחה לעקוף את הבנצ'מרק כשעלתה ב-66.6%. הקרן שעלתה בשיעור הנמוך ביותר השיגה במהלך התקופה 39.2%.

5 שנים (2013-2017)

הקושי של מנהלי הקרנות להשיג תשואה עודפת כאשר מדובר במדד מניות היתר, ניכר גם בתקופה של 5 שנים, כשמדד הייחוס עלה ב-112.3% ואילו קבוצת הקרנות עלתה ב-100.7%, כלומר, הפער הגיע ל-11.6%. שתיים מתוך 5 הקרנות שבקבוצה היכו את מדד הייחוס, כשהטובה שבהן עלתה ב-125.8% והאחרונה בתשואות עלתה ב-77.7% בלבד. סטיית התקן של המדד הייתה מעט גדולה יותר והגיעה ל-9.8 אל מול 9.3 של הקרנות. אך, כאמור, הסיכון הנמוך יותר שנטלו המנהלים לא הוכיח את עצמו וציון השארפ שלהם הגיע ל-10.6, בעוד שזה של הבנצ'מרק הגיע ל-11.2.

קרנות מניות כללי

2017

44 קרנות נסחרו בקטגוריית "מניות כללי" בשנת 2017. למעט אחת, כולן הצליחו להכות את מדד הייחוס שירד ב-1.2%, נמוך ב-12.5% מאשר השיגה קבוצת הקרנות בממוצע. ההצלחה המובהקת של המנהלים משתקפת לא רק בסטיית התקן שלהן (7.5) שהייתה נמוכה משל מדד הייחוס (9.9), אלא אף בציון השארפ שלהן שעמד על 1.5, בעוד שזה של מדד הייחוס היה שלילי והגיע ל-0.1-. הקרן הטובה ביותר עלתה ב-21.9%, כשהגרועה ביותר מבחינת ביצועים ירדה בתקופה זו ב-4.8%.

3 שנים (2015-2017)

קטגוריית "מניות כללי" ממשיכה להיטיב עם מנהלי הקרנות, שגם בתקופה של 3 השנים הצליחו להכות את מדד הייחוס באופן מובהק, כשהתשואה הממוצעת שלהם הגיעה לכ-35.2%, בעוד שזו של מדד הייחוס ירדה ב-6.2%. כלומר, פער ענק בגובה של כ-41.4% ממחיש עד כמה הניהול האקטיבי עשוי להיות קריטי בקטגוריות מסוימות, שהרי בחירת הנכסים של מנהלי הקרנות שונה בתכלית מזו המקיימת את המדד, ואם צריך לכך אישור נוסף, הרי שהוא מגולם בסטיית התקן. בעוד שסטיית התקן של המדד הייתה 12.8%, סטיית התקן של הקרנות עמדה בממוצע על 10.3% בלבד. ממילא, ציוני השארפ היו בהתאם: 3.5 לקרנות ו-0.5- למדד הייחוס. הקרן הטובה ביותר עלתה ב-65.9%, בעוד שהאחרונה בתשואות עלתה ב-2% בלבד. כל 31 הקרנות בקבוצה השיגו ביצועים עדיפים על אלו של הבנצ'מרק.

5 שנים (2013-2017)

18 קרנות מקטגוריית "מניות כללי" פעלו במהלך כל 5 השנים שבין 2013-2017, וכולן עקפו את מדד הבנצ'מרק. הדברים שכתבנו לגבי התקופה הקודמת, נכונים גם כאן. התשואה הממוצעת של הקרנות הגיעה ל-65.1%, ואילו של מדד הייחוס הייתה 20.6%. כלומר, ככל שטווח השנים שאנו בודקים גדל, כך הפער בין ביצועי הקרנות לבנצ'מרק גדל אף הוא. זאת, בשונה מקטגוריות אחרות שבדקנו בעבר. כל 18 הקרנות שבקבוצה הצליחו לעקוף את מדד הייחוס. סטיית התקן של המדד הייתה 11.6, ואילו זו של הקרנות - 9.8 בממוצע. בהתאם, וכפועל יוצא, גם ציוני השארפ של הקרנות היו טובים יותר והגיעו ל-6.4, בזמן שזה של מדד הייחוס הצליח להגיע רק ל- 1.5.

לסיכום: בכל אחת מתת הקטגוריות באפיק המנייתי בישראל ובכל פרק זמן - שנה, 3 שנים ו-5 שנים, פרט לקרנות המתמחות במניות היתר, מנהלי הקרנות האקטיביות השיגו עדיפות ברורה על-פני מדדי הבנצ'מרק, הן במונחי תשואה והן במונחי שארפ. תוצאה זו הושגה חרף העובדה שהקרנות נוהגות, בדרך כלל, לגבות דמי ניהול שנתיים בגובה של 1.5% עד 2% בשנה. מה שסייע להן בהישג הזה, הוא השונות הרבה בהתנהגות של מניות וענפים שונים, כמו ירידת מניות הפארמה מזה, ועליית מניות הבנקים מזה.

קרנות הנאמנות
 קרנות הנאמנות

■ הכותבים הם בעלי בית ההשקעות מיטב דש ויו"ר מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ, ואנליסט ונציג קשרי יועצים בקבוצת תכלית (מבית מיטב דש). אין לראות באמור הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך, והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. 

צרו איתנו קשר *5988