הלמ"ס: שפל באבטלה אך ירידה בהשתתפות בכוח העבודה

על-פי סקר כוח האדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ירד בחודש ינואר שיעור הבלתי מועסקים מכוח העבודה בגילאי 15 ומעלה ל-3.7%, לעומת 4% בדצמבר

 אבטלה / צלם: אריאל ירוזלימסקי
אבטלה / צלם: אריאל ירוזלימסקי

אחוז הבלתי מועסקים במשק יורד מתחת לקו ה-4%, כך עולה מנתונים שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. על פי סקר כוח האדם של הלשכה, ירד בחודש ינואר שיעור הבלתי מועסקים מכוח העבודה בגילאי 15 ומעלה ל-3.7%, לעומת 4% בדצמבר. אחוז הגברים הבלתי מועסקים עומד על 3.5% ואחוז הנשים - 3.9%. מול הנתון המעודד הזה עומדת ירידה באחוז המשתתפים בכוח העבודה - מ-64.1% בדצמבר ל-63.6% בינואר. גם בשיעור התעסוקה נרשמה בינואר ירידה מ-61.5% בדצמבר ל-61.2% בינואר.

על פי נתוני הלמ"ס, מספרם של המועסקים שעובדים בהיקף מלא (35 שעות ויותר בשבוע) בדרך כלל ירד ב-0.6% לעומת דצמבר 2017 (ירידה של כ-17 אלף מועסקים), ואילו מספרם של המועסקים שעובדים בהיקף חלקי (פחות מ-35 שעות בשבוע) בדרך כלל עלה ב-1.3% לעומת דצמבר 2017 (תוספת של כ-11 אלף מועסקים). אחוז המועסקים שעובדים בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים ירד ל-77.6% (לעומת 77.9% בדצמבר 2017).

כפי שפורסם לאחרונה ב"גלובס" על ידי אבי טמקין, דוח ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) האחרון מצביע על כך שבשעה שנתוני האבטלה בישראל נמצאים בירידה מתמשכת מאז שנת 2009, מספר העובדים הפגיעים נמצא בעלייה: ב-2019 הוא צפוי לעמוד על כ-465 אלף איש, לעומת 458 אלף השנה ו-451 אלף ב-2017. על פי תחזית הארגון, שיעור האבטלה בישראל יישאר יציב לפחות עד 2019, ברמה של 4.3%, לעומת 5.6% בממוצע במשק העולמי.

עלייה במספר העובדים הפגיעים

עובדים בתנאי העסקה פגיעים מוגדרים על ידי ארגון העבודה הבינלאומי כעובדים עצמאים (שאינם מעסיקים אנשים אחרים), שאין להם כמעט השפעה על תנאי עבודתם ושאינם מיוצגים באופן קיבוצי. בנוסף, נכללים בקבוצה עובדים במגזר הלא פורמלי, כלומר שאינם זכאים לזכויות סוציאליות וביטוח לאומי, שעבודתם מאופיינת בשכר ופריון נמוכים בתנאי עבודה קשים, או בהעסקה על בסיס עונתי או בעבודות זמניות.

לפי דוח הארגון, בעולם כולו כ-42% מהעובדים, כ-1.4 מיליארד איש, היו נתונים להעסקה פגיעה ב-2017 והמספר צפוי לגדול עד 2019 בעוד 34 מיליון איש.

מ-1991 נרשמה עלייה מתמדת בהעסקה פגיעה. לפי הארגון, בשנת 1992 היו בישראל 130 אלף עובדים פגיעים וב-2015 הגיע מספרם ל-285 אלף. בשנת 2016 שינה הארגון את שיטת המדידה שלו, ובעקבות זאת קפץ עוד יותר נתון ההעסקה הפגיעה. הנתונים המקבילים ביבשת אירופה מראים ששיעור העובדים בהעסקה פגיעה מכלל העובדים הוא 13%, לעומת 16.7% בישראל.

על פי התחזית הגלובלית של קרן המטבע הבינלאומית לשנת 2018 התגברות ההעסקה הזמנית של עובדים או העסקה במשרות חלקיות פוגעת קשות ביציבות מערכות הביטוח הלאומי של המדינות המתועשות. כאשר עובדים אינם מפרישים כלל לקרנות של ביטחון סוציאלי או תקועים ברמות שכר נמוכות, הרזרבות פוחתות והדבר מערער את היציבות של מוסדות הביטוח הסוציאלי של הממשלה.

צרו איתנו קשר *5988