האסיפה הכללית במג'יק לא אישרה מדיניות התגמול של החברה

אנטרופי, שהמליצה להתנגד, התנגדה גם להצעה בנוגע לפטור ושיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה

גיא ברנשטיין / צילום: יח"צ
גיא ברנשטיין / צילום: יח"צ

בעלי המניות של חברת התוכנה מג'יק   לא אישרו את מדיניות התגמול שהציעה. מדיווח שהעבירה מג'יק לבורסה בשבוע שעבר עולה, כי באסיפה שהתכנסה בסוף פברואר הושג רוב לחלק מההצעות שעלו, אך לא לאישור מדיניות התגמול, ולא להצעה הנוגעת למתן כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה.

עוד קודם לכן, מג'יק נאלצה להסיר מסדר היום הצעה הנוגעת לתגמול המנכ"ל, גיא ברנשטיין, על רקע תגובות שליליות מצד בעלי מניות ובשל המלצת חברת הייעוץ אנטרופי ללקוחותיה, הגופים המוסדיים, להתנגד להצעה.

מג'יק, המפתחת כלי פיתוח ואינטגרציית תוכנה ונסחרת בשווי 380 מיליון דולר בנאסד"ק ובת"א, היא חלק מקבוצת פורמולה שבשליטת אסקו הפולנית. ההצעה על מדיניות התגמול דרשה רוב מבעלי המניות שאינם קשורים לבעלי השליטה, ובלבד ששיעור המתנגדים לא יעלה על 2% מכלל בעלי זכויות ההצבעה בחברה.

בפעם הקודמת שמדיניות התגמול של מג'יק אושרה זה היה ב-2014, והחברה נדרשת להביא אותה לאישור מחודש כל שלוש שנים, כאשר מג'יק ביקשה לבצע מספר שינויים במדיניות הקיימת. באנטרופי המליצו להתנגד להצעה, בין היתר משום שהחברה פרסמה את תקרות הרכיב הקבוע עבור כלל נושאי המשרה, אך לא ציינה האם התקרות מתייחסות להיקף משרה מלאה; וכן משום שלחברה קיימת האפשרות להעניק מניות חסומות שהבשלתן אינה תלויה ביעדים.

כאמור, גם ההצעה הנוגעת לפטור ושיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה לא עברה, וגם במקרה זה אנטרופי המליצה להתנגד. גם להצעה זו נדרש רוב מיוחד, כמו להצעה הנוגעת למדיניות התגמול.

באסיפה של מג'יק אושרו ההצעות האחרות שעמדו על סדר היום: בחירת שלושה דירקטורים (המנכ"ל גיא ברנשטיין, נעמית סלומון ואבי זכאי), מינויו מחדש של רון אטלינגר כדירקטור חיצוני; רכישת פוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים; ומינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר. להצעות על מינוי הדח"צ ורכישת פוליסת הביטוח נדרש רוב מיוחד, ולאחרות נדרש רוב רגיל.

כאמור, ההצעה על התגמולים לברנשטיין הוסרה מסדר היום; החברה רצתה בתחילה לאשר לו שכר חודשי של 132 אלף שקל עבור 60% משרה ולהקצות לו מענק שנתי של 3.3% מרווחי החברה נטו ו-150 אלף מניות חסומות. ברנשטיין מנהל גם את החברה האם של מג'יק, פורמולה, ועד כה היה זכאי לתגמולים רק מפורמולה.

צרו איתנו קשר *5988