מיטב דש דורשת התפטרותם של הדירקטורים החיצוניים בבזק

מנכ"ל בית ההשקעות קרא לטלי סימון ומרדכי קרת להתפטר מתפקידיהם בגלל חלקם בעסקת בזק-yes, שנחקרת ברשות ניירות ערך ■ "אנו בדעה כי יש מקום לערוך שינוי של ממש בהרכב הדירקטוריון ולהביא בין היתר לסיום כהונתם של נושאי משרה בכירה אשר היו מעורבים בעסקה יהא מעמדם המשפטי אשר יהא"

בזק / צילום: איל יצהר
בזק / צילום: איל יצהר

מיטב דש דורשת את התפטרותם של הדירקטורים החיצוניים בבזק טלי סימון ומודי קרת, בשל חלקם בעסקת בזק-יס. בנוסף, דורשים במיטב דש את להעלות על סדר היום של הדירקטוריון והאסיפה הכללית את המשך כהונתם.

מדובר בעליית מדרגה במאבק שמנהלים הגופים המוסדיים לשיפור הממשל התאגידי בבזק, שכרוך מבחינתם בצורך להחליף את כל המעורבים בעסקאות בעלי העניין הנחקרות ברשות לניירות ערך.

במכתב לטלי סימון ולמרדכי קרת, שנשלח אליהם ביום חמישי, החתום על ידי אילן רביב מנכ"ל מיטב דש, הוא קורא להם להסיק את המסקנות ולהתפטר מתפקידיהם. לדבריו, המניע העיקרי לפעולות ולדרישות אלה, נעוץ באישור עסקאות בעלי עניין תמוהות ומקוממות, ובפרט עסקת בזק-יס ותהליכי האישור שלה על ידי האורגנים המוסמכים של בזק, אליה התנגדו במיטב דש בנחרצות ובזמן אמת ואשר תוצאותיה והשפעותיה ההרסניות על בזק מקבלות ביטוי בימים אלה בדיווחים ובדוחות השנתיים של בזק.

עוד צויין במכתב כי על רקע הדיווחים האחרונים בנוגע לפרישתם של קבוצת הדירקטורים מטעם בעלי השליטה ומנכ"לית בזק, סטלה הנדלר, וכן פרישתו הצפויה של יהושע רוזנצוויג מדירקטוריון בזק, אנו בדעה כי יש מקום לערוך שינוי של ממש בהרכב הדירקטוריון ולהביא בין היתר לסיום כהונתם של נושאי משרה בכירה אשר היו מעורבים בעסקה יהא מעמדם המשפטי אשר יהא ובכלל כהונתם של הדח"צים סימון וקרת.

בנוסף פנתה מיטב דש לדירקטוריון בזק במכתב ודרשה להעלות על סדר היום של האסיפה הכללית את הדרישה לסיום כהונתם של סימון וקרת.

צרו איתנו קשר *5988