לשכת עוה"ד תעביר למתמחים נתונים על בחינת ההסמכה

לאחר שעתירה מינהלית שהגישו המתמחים לפי חוק חופש המידע נדחתה בנימוק של חוסר סמכות עניינית, אישר ביהמ"ש המחוזי, במסגרת עתירה מינהלית נוספת שהוגשה, לספק למתמחים נתונים אלה עד מחר

מתמחים במשפטים / צילום: ליאור מזרחי
מתמחים במשפטים / צילום: ליאור מזרחי

השופט אלי אברבנאל מבית המשפט המחוזי בירושלים חייב אתמול (ב') את לשכת עורכי הדין, במסגרת עתירה מינהלית שהוגשה על-ידי עופר פרץ והמרכז הארצי לסיוע למתמחים והסטודנטים במשפטים (העותרים), לספק לעותרים עד מחר (ד') דוח ניתוח פריטים שעניינו מבחן הרב-ברירה (מבחן "אמריקאי") שבפרק הדין המהותי שבבחינה ומבחן הרב-ברירה שבפרק "הדין הדיוני". זאת, לפי בית המשפט, "מאחר שמסמך זה דרוש לשם הכרעה בעתירה".

מדובר בפעם ראשונה בה בית משפט מחייב את לשכת עורכי הדין לחשוף מסמכים כאמור, כאשר התקדים האחרון בעניין היה בשנים 2010-2011, בהם המציאה לשכת עורכי הדין את דוחות התפלגות הציונים לתנועה לחופש המידע, מיוזמתה.

עם זאת ובשונה מהעבר, כעת נדרשת לשכת עורכי הדין לספק לעותרים לא רק את המידע בדבר שיעור העונים נכונה על כל אחת מהתשובות, אלא גם את המידע בדבר התפלגות התשובות.

בכך קיבל בית המשפט בחלקית את בקשתם של עורכי הדין אילן בומבך ושמואל ספיר ממשרדו, המייצגים את העותרים, ובכלל אלה מאות מתמחים שנכשלו במבחני הלשכה מועד דצמבר 2017, תוך שהשופט אברבנאל קובע כי הדוח האמור נמצא בידי הלשכה, ויש בו לשפוך אור על התפלגות תשובות הנבחנים לכל אחת מהשאלות שבפרקים אלה.

בית המשפט מצא לנכון לציין כי "אף שבעצם המידע על התפלגות התשובות לשאלה מסוימת אין כדי להכריע בשאלת סבירותה של השאלה או בשאלת סבירותה של התשובה שנקבעה לה" - מן הראוי להמציא מידע זה לעותרים, על-מנת שזה ישמש אותם ואת בית המשפט בבחינת הטענות המועלות בעתירה.

עם זאת, בית המשפט מצא לנכון לדחות את בקשת העותרים לקבל מסמכים שונים. זאת, מפני שהעותרים לא הצליחו להוכיח את הרלוונטיות של מסמכים אלה לבירור השאלות העולות בעתירה.

בנוסף, בית המשפט דחה את טענת לשכת עורכי הדין והוועדה הבוחנת של הלשכה (המשיבים) כי מדובר בתרשומת פנימית, תוך שהוא קובע כי הכתרת מסמך במילים "תרשומת פנימית" "אינה מהווה מילת קסם הפוטרת את הרשות מלמסור מידע".

בית משפט ציין כי לשכת עורכי הדין אינה יכולה להסתמך על סעיף 9(ב) לחוק חופש המידע, אשר מטרתו, לפי בית המשפט, "לאפשר למקבלי ההחלטות לנהל שיח פורה בטרם קבלת הכרעה". בהקשר זה ציין השופט אברנבאל כי מרחק רב מפריד בין תכלית הסעיף לדוח המבוקש על-ידי העותרים, שאין בו לשקף עמדות או מחשבות של הנוגעים בדבר מטעם הלשכה.

מכל מקום, בית המשפט ציין כי גם אם היה רואה בכך תרשומת פנימית כטענת המשיבות, הרי שבאיזון השיקולים נסוג שיקול זה מפני הצורך בשקיפות ובמתן כלים לעותרים לבחינת איכות הבחינה ובכלל זה קיומם או היעדרם של פגמים בה.

בית המשפט קבע כי בחשיפת דוח ניתוח הפריטים ובתוכו, מידע בדבר התפלגות התשובות בבחינה, עשויה לשמש את העותרים בטיעוניהם בעתירה "ובעיקר בבחינת הטענות להכללת שאלות בלתי הוגנות בבחינה". זאת, אף שכאמור אין במידע זה כלשעצמו כדי להכריע בנושאים אלה.

בהקשר זה נזכיר כי טענות העותרים בעתירה הן רבות ומגוונת, ובכלל אלה נטען כי נפלו פגמים מהותיים קשים, אחוז הנכשלים היה גבוהה באופן יוצא דופן (כ-70% נכשלים בטרם הוגשו ערעורים), הבחינות אשר היו אמורות להיות חסויות הפכו גלויות ועוד.

עתירה נוספת שהגישו העותרים מכוח חוק חופש המידע, ובה ביקשו לקבל את הדוח האמור, נדחתה על-ידי בית המשפט המחוזי בטענה של חוסר סמכות עניינית. עם זאת, העותרים קיבלו את מבוקשם דרך הדלת האחורית, באמצעות הליך גילוי המסמכים בעתירה המנהלית העיקרית שהגישו.

בהתאם, בית המשפט קבע כי על לשכת עורכי הדין להעביר לידי העותרים את דוחות התפלגות התשובות למבחני הרב-ברירה בפרק הדין המהותי וכן בפרק הדין הדיוני עד מחר (18.4.18).

תגובת לשכת עורכי הדין: "העותרים המוזכרים בפנייתכם הגישו במקביל שני הליכים משפטיים נגד הוועדה הבוחנת והלשכה. בית המשפט לעניינים מינהליים נעתר לבקשת הוועדה הבוחנת והלשכה לסלק על הסף את העתירה שהגישו העותרים לפי חוק חופש המידע, תוך שהוא קובע כי לא היה מקום להגישה על-פי דין, מאחר שחוק חופש המידע כלל לא חל על הוועדה הבוחנת. זאת תוך שהוא מחייב את העותרים בהוצאות משפט בגין הגשת העתירה ללא בסיס.

"בנוסף, העותרים הגישו בקשה לקבלת 8 פריטי מידע ומסמכים. בית המשפט קיבל את טענות הלשכה והוועדה הבוחנת כי מדובר בבקשה שגויה אף היא, וכי טענות העותרים מלאכותיות. עם זאת, ומטעמי שקיפות בלבד, בית המשפט ראה לנכון כי פריט אחד בלבד (שכבר נחשף בעבר ביוזמת הלשכה) מתוך שמונת הפריטים שהתבקשו יימסר לעותרים. נציין כי דוח זה, שיועבר לעותרים בהתאם להחלטת בית המשפט, מפריך אף הוא את טענות העותרים בעתירתם".

מהמרכז הארצי לסיוע למתמחים והסטודנטים במשפטים נמסר בתגובה לפסק הדין כי הם "מברכים על החלטת השופט אלי אברבאנל, אשר הרים את הכפפה וחילץ את האמת בעבור המתמחים וראה כי הגיעה העת להפסיק להכשיר את השרץ באמתלה שלכאורה לשכת עורכי הדין אינה חייבת דין וחשבון לאף אחד". 

צרו איתנו קשר *5988