רשות המסים דורשת מ-eBay ישראל מס בסך כ-156 מיליון שקל

החברה הודיעה כי בכוונתה לערער על שומת המס שהוצאה לה בגין שנת 2010 בסך כ-131 מיליון שקל, והשומות לשנים 2012 עד 2015 עדיין פתוחות • מבקשת לחלק לבעלי מניותיה דיבידנד בגובה 230 מיליון דולר

חבילות של eBay / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב
חבילות של eBay / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

חברת eBay ישראל מבקשת לחלק לבעלי מניותיה דיבידנד בגובה 230 מיליון דולר ובתוך כך חושפת: רשות המסים דורשת מהחברה מס נוסף בסך של כ-156.6 מיליון שקל בגין שנות המס 2010-2015.

החברה הודיעה כי בכוונתה לערער על שומת המס שהוצאה לה בגין שנת 2010 בסך של כ-131 מיליון שקל, והשומות לשנים 2012 עד 2015 עדיין פתוחות, ומתקיימים בהם דיונים מול רשות המסים.

הפרטים על שומת המס נחשפים במסגרת בקשה שהגישה חברת eBay מרקטפלייס לבית המשפט המחוזי לבצע חלוקת דיבידנד בסך כ-230 מיליון דולר לחברת eBay הולדינגס, בעלת המניות היחידה בה שהנה חברת-בת של חברת eBay העולמית. הבקשה מבוססת על החלטת דירקטוריון החברה מ-11 לחודש, אשר אישרה את חלוקת הדיבידנד.

בבקשה צוין כי נכון ל-8 לחודש עמד שווי השוק של eBay על קרוב ל-40 מיליארד דולר, הכנסותיה עמדו על כ-9 מיליארד דולר וכ-9.6 מיליארד דולר בשנים 2016 ו-2017 בהתאמה.

חברת eBay מרקטבפלייס משמת כמרכז המחקר והפיתוח של קבוצת eBay בישראל. על-פי הבקשה, מאז רכישתה על-ידי eBay בשנת 2005 הוא פועלת על בסיס קוסט פלוב מול מספר חברות בקבוצת eBay, ומטבע הדברים פעילותה רווחית. כעת, נטען, מעוניינת החברה לבצע את חלקות הדיבידנד ל-eBay הולדינג, מתוך יתרת המזומנים שיש בידה.

לטענת מרקטפלייס, על-פי הדוחות הכספיים שלה מ-31 בדצמבר 2017 אים לה רווחים ראויים לחלוקה שמקיימים את מבחן הרווח. "הסיבה לכך היא בעיקר הפסדים לא תזרימיים שנגמרו בשנתיים האחרונות כתוצאה מהשפעת הפסרע שער על יתרות המט"ח המשמעותיות בהן מחזיקה eBay מרקטפלייס", נכתב בבקשה.

החברה טוענת כי חרף הקביעות בדוחות הכספיים, בהחלטת הדירקטוריון מה-11 באפריל אישר הדירקטוריון פה-אחד את חלקת הסכום לeBay הולדינג, לאחר שהוצגו בפניו הנתונים הכספיים הרלוונטיים וחוות-דעת כלכלית ממנה עולה כי גם לאחר החלוקה החברה צפויה לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות.

לטענת החברה, הגם שהחלוקה שאישורה מתבקש אינה מקיימת את "מבחן הרווח", היא אינה יוצרת חשש שכתוצאה ממנה תמנע מהחברה היכולת לעמוד בהתחייבויותיה במועד קיומן. זאת, נטען, היות ולחברה צפויה להיוותר כרית ביטחון בסכום כולל של 65 מיליון שקל גם לאחר חלוקת הדיבידנד.

המסקנה כי החברה תעמוד בהתחייבויותיה גם לאחר החלוקה מגובה בחוות דעת כלכלית של רו"ח יובל זילברשטיין מפירמת פרומתאוס ייעוץ כלכלי, ממנה עולה כי קיימת אמנם אפשרות כי החברה תחויב בתשלום מס בהתאם לשומות מס בגין שנות המס 2010-2015, אך גם אם תיאלץ לשלם את מלוא חשיפת המס (בניגוד לעמדתה החולקת על עמדת רשות המסים), היא תוכל לעשות זאת. 

צרו איתנו קשר *5988